Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

List otwarty do Prezydenta Republiki Białorusi Aleksandra Łukaszenki

W dniu wczorajszym w Centrum im. Adama Smitha odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone wolności gospodarczej na Białorusi. Jego uczestnicy przyjęli m.in. list otwarty do prezydenta A. Łukaszenki.

 

Poniżej prezentujemy tekst listu.

Centrum im. Adama Smitha

Warszawa, 14.10.1998

 

 

List otwarty

do Prezydenta Republiki Białorusi

Aleksandra Łukaszenki

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

Powszechnie wiadomo, iż dobrobyt każdego państwa zależny jest od możliwości kształtowania dochodów jego obywateli przez nich samych na podstawie własnych talentów, wysiłków i zdobytych umiejętności. Wprowadzane na Białorusi zakazy, dotyczące swobodnego wykonywania pracy stanowią naruszenie podstawowych zasad Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, mówiących o równouprawnieniu (art. 1 i art. 7). Pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie narastającą falą represji, skierowaną przeciwko prywatnej przedsiębiorczości. Wraz z rozporządzeniem Nr 208 i związanym z nim komunikatem z 18 września b. r. postawił Pan samego siebie w roli osoby sprzeciwiającej się całemu społeczeństwu, pozwalając swoim urzędnikom na bezprawne działania zakazujące obywatelom wykonywania ich pracy, a w szczególności zakazujące im zajmowania się prywatną przedsiębiorczością (począwszy od niepaństwowych teatrów, pracowni artystycznych i architektonicznych oraz klubów miłośników zwierząt aż po wolny handel i tworzenie prywatnych gospodarstw wiejskich).

 

Zwracamy się do Pana ze stanowczym żądaniem niesprzeciwiania się powstawaniu na Białorusi niezależnych organizacji przedsiębiorców, zwracamy się z żądaniem zmiany szeregu Pańskich aktów decyzyjnych, jak rozporządzenia Nr 208: „Zakres działań podmiotów gospodarczych” czy też dekretu z 4 września 1998: „Szczególna ochrona rynku konsumenckiego”. Równie zdecydowanie żądamy przywrócenia praw prywatnym przedsiębiorcom, jak i prywatnym notariuszom i adwokatom, bez których wolny rynek Białorusi nie może istnieć.

Pragniemy zwrócić Pańską uwagę na to, iż w naszym kraju obowiązują anty-rynkowe przepisy karne, takie jak: „Spekulacja”, „Nieprzestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej”, „Nieprzestrzeganie przepisów o wymianie walut obcych”, oraz szereg innych. Przepisy te pozostają w całkowitej sprzeczności z prawem międzynarodowym i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

Żądamy zaprzestania wprowadzania w życie politycznych uprzedzeń wobec prywatnej działalności gospodarczej, które doprowadzają do przetrzymywania w więzieniach takich osób, jak Andriej Klimow i Władimir Kudinow (parlamentarzystów Rady Najwyższej), Wasilij Starawoitow i wielu, wielu innych.

Żądamy tylko podstawowych praw, żądamy realizacji ochrony własności prywatnej, prawa do niezależnego sądu i innych zasadniczych praw człowieka i obywatela, bez których dalszy rozwój Białorusi jest po prostu niemożliwy.

 

Uczestnicy międzynarodowego seminarium:

 „Białoruś i Wolność Ekonomiczna”, Warszawa 13.10.1998

n Stanisław Szuszkiewicz - były Przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi,

n Walerij Szewczenko - Przewodniczący Niezależnego Związku Prywatnych Przedsiębiorców Połocka i Nowopołocka,

n Siergiej Obodowski - Dyrektor Mogilewskiego Centrum Obrony Praw Człowieka,

n Siergiej Kobelianski - Prezes firmy „Eurolex”,

n Siergiej Owsiannik - członek Społecznego Centrum Informacyjnego „Epoka”,

n Michaił Plisko - Zastępca Przewodniczącego Zjednoczonej Partii Obywatelskiej,

n Witalii Duliebieniec - Dyrektor Społecznego Centrum Informacyjnego „Epoka”,

n Wiktor Elfimow - Przewodniczący Regionu Gomielowskiego Niezależnego Białoruskiego Związku Zawodowego,

n Wiktor Sokirko - Przewodniczący Rosyjskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ekonomicznych,

n Eliena Striełkowa - Redaktor Naczelny Białoruskiego Czasopisma „Epoka”,

n Valeri Levonevski - Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Przedsiębiorców (Grodno). 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
piątek, 2017-01-20

Co chcecie wiedzieć o Firmach Rodzinnych?

W czwartek 20 stycznia 2017r. w siedzibie Centrum im. Adama Smitha odbyło się śniadanie prasowe, na którym przedstawiciele firm rodzinnych opowiedzieli o specyfice rodzinnej przedsiębiorczości i zapytali zaproszonych przedstawicieli mediów jakie zagadnienia z tego obszaru są najbardziej interesujące.

Blisko 80%...

środa, 2016-11-23

Nagroda im. Krzysztofa Dzierżawskiego

W środę 23 listopada wręczona zostanie nagroda Centrum im. Adama Smitha imienia Krzysztofa Dzierżawskiego.

Otrzyma...

czwartek, 2017-03-02

"Ile zapłacimy za kawę? Dynamika i perspektywy cen kawy" - Raport Centrum im. Adama Smitha

Wzrostu cen ziaren kawy, a za nimi podwyżek w kawiarniach możemy spodziewać się już pierwszym kwartale 2017 r. To nie ostatnia podwyżka w tym roku - przekonują autorzy raportu "Ile zapłacimy za kawę? Dynamika i perspektywy cen kawy" z Centrum im. Adama Smitha. Powód? Zmiany klimatyczne w krajach, które są największymi eksporterami tego surowca.

 

...
piątek, 2017-01-20

Co chcecie wiedzieć o Firmach Rodzinnych?

W czwartek 20 stycznia 2017r. w siedzibie Centrum im. Adama Smitha odbyło się śniadanie prasowe, na którym przedstawiciele firm rodzinnych opowiedzieli o specyfice rodzinnej przedsiębiorczości i zapytali zaproszonych przedstawicieli mediów jakie zagadnienia z tego obszaru są najbardziej interesujące.

Blisko 80%...

piątek, 2017-01-20

Co chcecie wiedzieć o Firmach Rodzinnych?

W czwartek 20 stycznia 2017r. w siedzibie Centrum im. Adama Smitha odbyło się śniadanie prasowe, na którym przedstawiciele firm rodzinnych opowiedzieli o specyfice rodzinnej przedsiębiorczości i zapytali zaproszonych przedstawicieli mediów jakie zagadnienia z tego obszaru są najbardziej interesujące.

Blisko 80%...

środa, 2016-11-23

Nagroda im. Krzysztofa Dzierżawskiego

W środę 23 listopada wręczona zostanie nagroda Centrum im. Adama Smitha imienia Krzysztofa Dzierżawskiego.

Otrzyma...