Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

List otwarty do Prezydenta Republiki Białorusi Aleksandra Łukaszenki

W dniu wczorajszym w Centrum im. Adama Smitha odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone wolności gospodarczej na Białorusi. Jego uczestnicy przyjęli m.in. list otwarty do prezydenta A. Łukaszenki.

 

Poniżej prezentujemy tekst listu.

Centrum im. Adama Smitha

Warszawa, 14.10.1998

 

 

List otwarty

do Prezydenta Republiki Białorusi

Aleksandra Łukaszenki

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

Powszechnie wiadomo, iż dobrobyt każdego państwa zależny jest od możliwości kształtowania dochodów jego obywateli przez nich samych na podstawie własnych talentów, wysiłków i zdobytych umiejętności. Wprowadzane na Białorusi zakazy, dotyczące swobodnego wykonywania pracy stanowią naruszenie podstawowych zasad Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, mówiących o równouprawnieniu (art. 1 i art. 7). Pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie narastającą falą represji, skierowaną przeciwko prywatnej przedsiębiorczości. Wraz z rozporządzeniem Nr 208 i związanym z nim komunikatem z 18 września b. r. postawił Pan samego siebie w roli osoby sprzeciwiającej się całemu społeczeństwu, pozwalając swoim urzędnikom na bezprawne działania zakazujące obywatelom wykonywania ich pracy, a w szczególności zakazujące im zajmowania się prywatną przedsiębiorczością (począwszy od niepaństwowych teatrów, pracowni artystycznych i architektonicznych oraz klubów miłośników zwierząt aż po wolny handel i tworzenie prywatnych gospodarstw wiejskich).

 

Zwracamy się do Pana ze stanowczym żądaniem niesprzeciwiania się powstawaniu na Białorusi niezależnych organizacji przedsiębiorców, zwracamy się z żądaniem zmiany szeregu Pańskich aktów decyzyjnych, jak rozporządzenia Nr 208: „Zakres działań podmiotów gospodarczych” czy też dekretu z 4 września 1998: „Szczególna ochrona rynku konsumenckiego”. Równie zdecydowanie żądamy przywrócenia praw prywatnym przedsiębiorcom, jak i prywatnym notariuszom i adwokatom, bez których wolny rynek Białorusi nie może istnieć.

Pragniemy zwrócić Pańską uwagę na to, iż w naszym kraju obowiązują anty-rynkowe przepisy karne, takie jak: „Spekulacja”, „Nieprzestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej”, „Nieprzestrzeganie przepisów o wymianie walut obcych”, oraz szereg innych. Przepisy te pozostają w całkowitej sprzeczności z prawem międzynarodowym i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

Żądamy zaprzestania wprowadzania w życie politycznych uprzedzeń wobec prywatnej działalności gospodarczej, które doprowadzają do przetrzymywania w więzieniach takich osób, jak Andriej Klimow i Władimir Kudinow (parlamentarzystów Rady Najwyższej), Wasilij Starawoitow i wielu, wielu innych.

Żądamy tylko podstawowych praw, żądamy realizacji ochrony własności prywatnej, prawa do niezależnego sądu i innych zasadniczych praw człowieka i obywatela, bez których dalszy rozwój Białorusi jest po prostu niemożliwy.

 

Uczestnicy międzynarodowego seminarium:

 „Białoruś i Wolność Ekonomiczna”, Warszawa 13.10.1998

n Stanisław Szuszkiewicz - były Przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi,

n Walerij Szewczenko - Przewodniczący Niezależnego Związku Prywatnych Przedsiębiorców Połocka i Nowopołocka,

n Siergiej Obodowski - Dyrektor Mogilewskiego Centrum Obrony Praw Człowieka,

n Siergiej Kobelianski - Prezes firmy „Eurolex”,

n Siergiej Owsiannik - członek Społecznego Centrum Informacyjnego „Epoka”,

n Michaił Plisko - Zastępca Przewodniczącego Zjednoczonej Partii Obywatelskiej,

n Witalii Duliebieniec - Dyrektor Społecznego Centrum Informacyjnego „Epoka”,

n Wiktor Elfimow - Przewodniczący Regionu Gomielowskiego Niezależnego Białoruskiego Związku Zawodowego,

n Wiktor Sokirko - Przewodniczący Rosyjskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ekonomicznych,

n Eliena Striełkowa - Redaktor Naczelny Białoruskiego Czasopisma „Epoka”,

n Valeri Levonevski - Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Przedsiębiorców (Grodno). 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
piątek, 2018-02-02

Posiedzenie Polskiej Szkoły Rewitalizacji z udziałem Pana Wojciecha Zabłockiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

W Centrum im. Adama Smitha odbyło się 2 lutego 2018 r. posiedzenie założycielskie Polskiej Szkoły Rewitalizacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele Centrum im. Adama Smitha - Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce -  Andrzej Sadowski – Prezydent, Marek Strugała – Ekspert i Piotr Majewski - Współpracownik oraz przedstawiciele Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji w osobach Jana Bociana, Jakuba...

piątek, 2017-12-15

I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

W listopadzie odbył się I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego, na którym Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha, był prelegentem. Na Kongresie poddane były dyskusji ekonomiczne aspekty polskiego biznesu. Kongres był pierwszym ogólnopolskim spotkaniem firm połączonych znakiem Polskiego Śladu - idei łączącej konsumentów, ekspertów-badaczy, polityków i biznesmenów. Dotyczył nie tylko...

czwartek, 2017-06-08

Dzień Wolności Podatkowej 2017

Centrum im. Adama Smitha wyliczyło po raz dwudziesty czwarty w Polsce Dzień Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, od której przestajemy przymusowo pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin.

Idea Dnia Wolności Podatkowej narodziła się w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz został on obliczony w 1900 roku i przypadł na koniec stycznia....

piątek, 2017-06-02

"Koszty wychowania dzieci 2017" - informacje prasowe o raporcie Centrum im. Adama Smitha

1 czerwca 2017 ukazała się kolejna edycja raportu badającego koszty wychowania dziecka w Polsce przygotowanego przez ekspertów Centrum im. Adama Smitha. 

W szóstej edycji raportu Centrum podaje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia 18 roku życia) mieści się w przedziale od 176 tys. do blisko 200 tys. zł, dwójki dzieci od 317 tys. do 368 tys. zł, trójki od 422...

piątek, 2018-02-02

Posiedzenie Polskiej Szkoły Rewitalizacji z udziałem Pana Wojciecha Zabłockiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

W Centrum im. Adama Smitha odbyło się 2 lutego 2018 r. posiedzenie założycielskie Polskiej Szkoły Rewitalizacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele Centrum im. Adama Smitha - Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce -  Andrzej Sadowski – Prezydent, Marek Strugała – Ekspert i Piotr Majewski - Współpracownik oraz przedstawiciele Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji w osobach Jana Bociana, Jakuba...

piątek, 2017-12-15

I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

W listopadzie odbył się I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego, na którym Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha, był prelegentem. Na Kongresie poddane były dyskusji ekonomiczne aspekty polskiego biznesu. Kongres był pierwszym ogólnopolskim spotkaniem firm połączonych znakiem Polskiego Śladu - idei łączącej konsumentów, ekspertów-badaczy, polityków i biznesmenów. Dotyczył nie tylko...