Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Oświadczenie w sprawie wolności i praw obywatelskich

Oświadczenie w sprawie wolności i praw obywatelskich

 

Najnowsze przykłady działań władz publicznych wywołują poważny niepokój, co do właściwego stosowania podstawowych zasad Konstytucji RP.

Prokurator prowadzi postępowanie w sprawie naruszeń tajemnicy państwowej, („wycieku” dokumentu z akt śledztwa), lecz sam zbierając dowody (bilingi) narusza prywatność i tajemnicę dziennikarską. Takie podejście, dające pierwszeństwo interesom urzędów, organów władzy nad dobra obywateli, staje się standardem działania władz.

W projekcie zmian Ustawy o informacjach niejawnych, w brzmieniu przyjętym przez Komisję Spraw Wewnętrznych i Administracji Sejmu RP, wprowadza się możliwość dyskrecjonalnego, według własnego uznania, „po dokonaniu przeglądu materiałów” przedłużania przez funkcjonariusza czasu obowiązywania klauzul „poufne” i „zastrzeżone” z odpowiednio 5 i 2 lat, wielokrotnie, aż do 25 lat, a nowe zasady odróżniania nadawanej klauzuli „poufne” od „zastrzeżone” to pozostawione do uznania, przy nadawaniu klauzuli, oceny spraw większej lub „mniejszej wagi”.

Rząd złożył do uchwalenia w trybie pilnym (8 listopada), a Sejm uchwalił (25 listopada) Ustawę o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. W uzasadnieniu stwierdzono m. in., że projekt nie wymaga konsultacji społecznych. Tryb ten znamiennie pominięto, gdyż ustawa poszerza uprawnienia funkcjonariuszy ABW i Agencji Wywiadu, co do możliwości m. in. rejestracji dźwięku i obrazu w miejscach publicznych, dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży oraz sprawdzania ładunku w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego (inwigilacji i rewizji). Wymogi orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczące wolności i prywatności obywateli, sprowadzono do dodania zastrzeżenia, aby czynności wykonywane były „w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby”, wobec której zostały podjęte oraz, że materiały z czynności, które nie stanowią „informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa” lub „nie są istotne dla bezpieczeństwa państwa”, podlegają niezwłocznemu zniszczeniu. To funkcjonariusze i organy służb mają dyskrecjonalnie decydować o przestrzeganiu prywatności i tajemnic zastrzeganych na rzecz obywateli oraz wolności stanowiących gwarancje funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Trzeba przypomnieć, że organy władzy publicznej mają działać na podstawie i w granicach prawa, a ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw i muszą podlegać kontroli sądowej.

 

Piotr Dardziński – wiceprezes Instytutu Tertio Millennio

Zbigniew Gluza – prezes Ośrodka Karta

Robert Gwiazdowski- prezydent Centrum im. Adama Smitha,

Janusz Kochanowski – prezes Ius et Lex

Krystyna Mokrośińska – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Julia Pitera – prezes Transparency International Polska,

Adam Pomorski – wiceprezes PEN Clubu,

Danuta Przywara – wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Jan Stefanowicz – przewodniczący rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy

Warszawa, 21 grudnia 2004 r.

 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
piątek, 2018-02-02

Posiedzenie Polskiej Szkoły Rewitalizacji z udziałem Pana Wojciecha Zabłockiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

W Centrum im. Adama Smitha odbyło się 2 lutego 2018 r. posiedzenie założycielskie Polskiej Szkoły Rewitalizacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele Centrum im. Adama Smitha - Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce -  Andrzej Sadowski – Prezydent, Marek Strugała – Ekspert i Piotr Majewski - Współpracownik oraz przedstawiciele Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji w osobach Jana Bociana, Jakuba...

piątek, 2017-12-15

I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

W listopadzie odbył się I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego, na którym Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha, był prelegentem. Na Kongresie poddane były dyskusji ekonomiczne aspekty polskiego biznesu. Kongres był pierwszym ogólnopolskim spotkaniem firm połączonych znakiem Polskiego Śladu - idei łączącej konsumentów, ekspertów-badaczy, polityków i biznesmenów. Dotyczył nie tylko...

czwartek, 2017-06-08

Dzień Wolności Podatkowej 2017

Centrum im. Adama Smitha wyliczyło po raz dwudziesty czwarty w Polsce Dzień Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, od której przestajemy przymusowo pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin.

Idea Dnia Wolności Podatkowej narodziła się w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz został on obliczony w 1900 roku i przypadł na koniec stycznia....

piątek, 2017-06-02

"Koszty wychowania dzieci 2017" - informacje prasowe o raporcie Centrum im. Adama Smitha

1 czerwca 2017 ukazała się kolejna edycja raportu badającego koszty wychowania dziecka w Polsce przygotowanego przez ekspertów Centrum im. Adama Smitha. 

W szóstej edycji raportu Centrum podaje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia 18 roku życia) mieści się w przedziale od 176 tys. do blisko 200 tys. zł, dwójki dzieci od 317 tys. do 368 tys. zł, trójki od 422...

piątek, 2018-02-02

Posiedzenie Polskiej Szkoły Rewitalizacji z udziałem Pana Wojciecha Zabłockiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

W Centrum im. Adama Smitha odbyło się 2 lutego 2018 r. posiedzenie założycielskie Polskiej Szkoły Rewitalizacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele Centrum im. Adama Smitha - Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce -  Andrzej Sadowski – Prezydent, Marek Strugała – Ekspert i Piotr Majewski - Współpracownik oraz przedstawiciele Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji w osobach Jana Bociana, Jakuba...

piątek, 2017-12-15

I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

W listopadzie odbył się I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego, na którym Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha, był prelegentem. Na Kongresie poddane były dyskusji ekonomiczne aspekty polskiego biznesu. Kongres był pierwszym ogólnopolskim spotkaniem firm połączonych znakiem Polskiego Śladu - idei łączącej konsumentów, ekspertów-badaczy, polityków i biznesmenów. Dotyczył nie tylko...