Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Oświadczenie w sprawie wolności i praw obywatelskich

Oświadczenie w sprawie wolności i praw obywatelskich

 

Najnowsze przykłady działań władz publicznych wywołują poważny niepokój, co do właściwego stosowania podstawowych zasad Konstytucji RP.

Prokurator prowadzi postępowanie w sprawie naruszeń tajemnicy państwowej, („wycieku” dokumentu z akt śledztwa), lecz sam zbierając dowody (bilingi) narusza prywatność i tajemnicę dziennikarską. Takie podejście, dające pierwszeństwo interesom urzędów, organów władzy nad dobra obywateli, staje się standardem działania władz.

W projekcie zmian Ustawy o informacjach niejawnych, w brzmieniu przyjętym przez Komisję Spraw Wewnętrznych i Administracji Sejmu RP, wprowadza się możliwość dyskrecjonalnego, według własnego uznania, „po dokonaniu przeglądu materiałów” przedłużania przez funkcjonariusza czasu obowiązywania klauzul „poufne” i „zastrzeżone” z odpowiednio 5 i 2 lat, wielokrotnie, aż do 25 lat, a nowe zasady odróżniania nadawanej klauzuli „poufne” od „zastrzeżone” to pozostawione do uznania, przy nadawaniu klauzuli, oceny spraw większej lub „mniejszej wagi”.

Rząd złożył do uchwalenia w trybie pilnym (8 listopada), a Sejm uchwalił (25 listopada) Ustawę o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. W uzasadnieniu stwierdzono m. in., że projekt nie wymaga konsultacji społecznych. Tryb ten znamiennie pominięto, gdyż ustawa poszerza uprawnienia funkcjonariuszy ABW i Agencji Wywiadu, co do możliwości m. in. rejestracji dźwięku i obrazu w miejscach publicznych, dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży oraz sprawdzania ładunku w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego (inwigilacji i rewizji). Wymogi orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczące wolności i prywatności obywateli, sprowadzono do dodania zastrzeżenia, aby czynności wykonywane były „w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby”, wobec której zostały podjęte oraz, że materiały z czynności, które nie stanowią „informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa” lub „nie są istotne dla bezpieczeństwa państwa”, podlegają niezwłocznemu zniszczeniu. To funkcjonariusze i organy służb mają dyskrecjonalnie decydować o przestrzeganiu prywatności i tajemnic zastrzeganych na rzecz obywateli oraz wolności stanowiących gwarancje funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Trzeba przypomnieć, że organy władzy publicznej mają działać na podstawie i w granicach prawa, a ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw i muszą podlegać kontroli sądowej.

 

Piotr Dardziński – wiceprezes Instytutu Tertio Millennio

Zbigniew Gluza – prezes Ośrodka Karta

Robert Gwiazdowski- prezydent Centrum im. Adama Smitha,

Janusz Kochanowski – prezes Ius et Lex

Krystyna Mokrośińska – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Julia Pitera – prezes Transparency International Polska,

Adam Pomorski – wiceprezes PEN Clubu,

Danuta Przywara – wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Jan Stefanowicz – przewodniczący rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy

Warszawa, 21 grudnia 2004 r.

 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
czwartek, 2017-06-01

Raport "Koszty wychowania dzieci 2017"

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2017

RAPORT CENTRUM IM. ADAMA SMITHA

Centrum im. Adama Smitha liczy koszty wychowania dzieci w Polsce od 2008 roku i prezentuje szóstą edycję raportu na ten temat (ostatni w roku 2016). Centrum szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia osiemnastego roku życia) mieści się w przedziale od 176 tys. do blisko 200 tys...

wtorek, 2017-05-16

Konferencja "Czy UE może być Stanami Zjednoczonymi Europy?"

W piątek 12 maja w jednej z sal Senatu RP miała miejsce konferencja zatytułowana: "Czy Unia Europejska może być Stanami Zjednoczonymi Europy?".

Głównym gościem spotkania był nieoficjalny kandydat na ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej Ted Malloch. W konferencji uczestniczył również Prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski. 

...
piątek, 2017-09-29

Andrzej Sadowski zaleca zastąpienie CIT podatkiem przychodowym o stawce 1 proc.

Z raportów najwyższej Izby Kontroli wynika, że większość firm w Polsce nie płaci podatku CIT. Podatek od dochodów przedsiębiorstw należałoby zastąpić podatkiem od przychodu – postuluje Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha w rozmowie z serwisem eNewsroom. Jest na to prosty sposób.

...
piątek, 2017-09-29

Opinia Roberta Gwiazdowskiego i Andrzeja Sadowskiego na temat wniosku o powołanie komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.

Walka z wyłudzeniami VAT zasługuje na uznanie i poparcie; trudno sobie wyobrazić skalę takich strat w wyniku działalności wyłącznie samych przestępców – ocenili eksperci Centrum im. Adama Smitha Robert Gwiazdowski i Andrzej Sadowski, komentując wniosek o powołanie komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.

 

Całość wypowiedzi znajduje się na stronie: ...

czwartek, 2017-06-01

Raport "Koszty wychowania dzieci 2017"

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2017

RAPORT CENTRUM IM. ADAMA SMITHA

Centrum im. Adama Smitha liczy koszty wychowania dzieci w Polsce od 2008 roku i prezentuje szóstą edycję raportu na ten temat (ostatni w roku 2016). Centrum szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia osiemnastego roku życia) mieści się w przedziale od 176 tys. do blisko 200 tys...

wtorek, 2017-05-16

Konferencja "Czy UE może być Stanami Zjednoczonymi Europy?"

W piątek 12 maja w jednej z sal Senatu RP miała miejsce konferencja zatytułowana: "Czy Unia Europejska może być Stanami Zjednoczonymi Europy?".

Głównym gościem spotkania był nieoficjalny kandydat na ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej Ted Malloch. W konferencji uczestniczył również Prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski. 

...