Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Prof. Andrzej Blikle

Prof. Andrzej Jacek Blikle- Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Matematyki w 1962 roku, gdzie uczestniczył w wykładach m.in. wybitnego matematyka i logika Andrzeja Mostowskiego. Kolejne stopnie i tytuły w dziedzinie matematyka ze specjalnością informatyka: doktór (1966), dr habilitowany (1971), profesor nadzwyczajny (1976), profesor zwyczajny (1990). Od roku 1971 jest zatrudniony w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, gdzie od roku 1990 (w związku z prowadzoną obecnie działalnością gospodarczą) przebywa na bezpłatnym urlopie naukowym.

W roku 1971 uzyskał stopień czeladnika, a w roku 1977 mistrza w rzemiośle cukierniczym.

W latach prowadzenia działalności naukowej (1962-1990) był w różnych okresach członkiem komitetów redakcyjnych: Fundamenta Informaticae (North Holland), Acta Informatica (Springer International), Science of Computer Programming (North Holland), Formal Aspects of Computing (Springer International), Journal of Foundations of Computer Science (World Scientific Publishing Co.  PTE.  Ltd., Singapore).

Do jego głównych osiągnięć naukowych należy m.in. jedyne w kraju oraz drugie na świecie monograficzne opracowanie matematycznej teorii języków formalnych (Automaty i gramatyki ―  Wprowadzenie do lingwistyki matematycznej, PWN 1971) oraz wprowadzenie tej tematyki na grunt krajowy w okresie jej tworzenia się na świecie. Ma też swój udział w tworzeniu polskiej szkoły matematycznych podstaw informatyki w zakresie matematycznej teorii programów i programowania.

Najważniejsze prace naukowe to: Algorithmically definable functions, Dissertationes Mathematicae 85 (1971), Addressless units for carrying loop-free computations, Journal of ACM 19 (1972), 136-157, The clean termination of iterative programs, Acta Informatica,16 (1981), 199-217, Naive Denotational Semantics, IFIP Congress 1983, North Holland 1983 (wspólnie z A.Tarleckim), Denotational Engineering, Science of Computer Programming 12 (1989), 207-253, MetaSoft Primer; Towards a Metalanguage for Applied Denotational Semantics, Lecture Notes in Computer Science 288, Springer-Verlag 1987.

Od roku 1990 jest prezesem zarządu (i głównym udziałowcem) rodzinnej firmy cukierniczej A.Blikle Sp. z o.o., którą w latach 1990-2006 rozwinął z jednej cukierni w Warszawie do 9 cukierni, 3 kawiarni i 2 delikatesów w Warszawie oraz 8 cukierni w sieci franczyzy poza Warszawą. Liczba pracowników wzrosła z 42 do 230, a obroty ponad dziesięciokrotnie.

Od roku 1996 wdraża w firmie zarządzanie kompleksową jakością oraz prowadzi na ten temat szkolenia dla firm i instytucji (w tym w ramach studium podyplomowego Szkoły Głównej Handlowej), a także otwarte dla wszystkich zainteresowanych konwersatorium. W latach 1999-2001 był przewodniczącym komitetów programowych oraz wykładowcą trzech kolejnych Międzynarodowych Szkół Jakości organizowanych w Polsce przez agendę ONZ — Umbrella.

Jest członkiem ponad dwudziestu organizacji i ciał kolektywnych, a w tym członkiem założycielem, członkiem honorowym i byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Akademia Europaea), członkiem Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN, członkiem Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, członkiem założycielem, byłym prezesem, a obecnie członkiem zarządu stowarzyszenia „Nowy Świat” zrzeszającego kupców traktu Nowy Świat, członkiem prezydium Mazowieckiej Nagrody Jakości, prezesem rady Polskiej Fundacji Gastroenterologii, członkiem Komitetu Ochrony Starych Powązek, członkiem Rady Fundacji im. Leopolda Kronenberga, członkiem rady nadzorczej spółki Polfarma S.A. W latach 1998-2005 był też członkiem, wiceprezesem i prezesem Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Główne nagrody i odznaczenia to Nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Młodych Matematyków (1967), dwie Nagrody Sekretarza Naukowego PAN (1975 i 1978), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), Złoty Krzyż Zasługi (1987), Złota Odznaka — Zasłużony dla Wydawnictw Naukowo Technicznych (1989), Przedsiębiorczość dla Rozwoju Społecznego ¾ Nagroda Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (1999), Medal Pamiątkowy 80-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża (1999), Zasłużony dla Warszawy ¾ odznaczenie przyznane przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy (2001), Srebrny Medal imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego (2001), Zasłużony Działacz Kultury (2004), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wkład w rozwój informatyki w Polsce (2005).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
wtorek, 2017-04-25

Prezentacja raportu "Kompetencje przyszłości w polskich firmach rodzinnych 2017"

Najbardziej pożądaną kompetencją przyszłości, którą zamierza rozwijać ok 67 % firm rodzinnych jest inteligencja społeczna, wynika z badania "Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych" przeprowadzonego przez Fundację Firm Rodzinnych (FFR) we współpracy z firmą doradczą EY i Bankiem Pekao.

Prezentacja raportu odbyła się w poniedziałek, 24 kwietnia w Warszawie....

czwartek, 2017-04-20

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

W środę 19 kwietnia 2017r. w sejmowej Sali Kolumnowej odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. W jego trakcie koalicja "Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków" składająca się z Centrum im. Adama Smitha, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytutu Jagiellońskiego, Forum dla Rozwoju oraz Izby Przedsiębiorców...

czwartek, 2017-04-20

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

W środę 19 kwietnia 2017r. w sejmowej Sali Kolumnowej odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. W jego trakcie koalicja "Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków" składająca się z Centrum im. Adama Smitha, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytutu Jagiellońskiego, Forum dla Rozwoju oraz Izby Przedsiębiorców...

piątek, 2017-03-31

Śniadanie Akredytacyjne

23 marca 2017r. w siedziebie przy ulicy Bednarskiej w Warszawie odbyło się śniadanie akredytacyjne, zorganizowane wspólnie przez Polskie Centrum Akredytacji, Centrum im. Adama Smitha oraz ISBnews.

Spotkanie miało charakter debaty eksperckiej na temat znowelizowanych wymagań normy ISO/IEC 17025 i ogólnych kompetencji laboratoriów badawczych i...

wtorek, 2017-04-25

Prezentacja raportu "Kompetencje przyszłości w polskich firmach rodzinnych 2017"

Najbardziej pożądaną kompetencją przyszłości, którą zamierza rozwijać ok 67 % firm rodzinnych jest inteligencja społeczna, wynika z badania "Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych" przeprowadzonego przez Fundację Firm Rodzinnych (FFR) we współpracy z firmą doradczą EY i Bankiem Pekao.

Prezentacja raportu odbyła się w poniedziałek, 24 kwietnia w Warszawie....

czwartek, 2017-04-20

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

W środę 19 kwietnia 2017r. w sejmowej Sali Kolumnowej odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. W jego trakcie koalicja "Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków" składająca się z Centrum im. Adama Smitha, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytutu Jagiellońskiego, Forum dla Rozwoju oraz Izby Przedsiębiorców...