Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Sieci stacjonarne marnieją, dotując operatorów komórkowych

Informacja prasowa

Sieci stacjonarne marnieją, dotując operatorów komórkowych

 

Z najnowszego studium Centrum im. Adama Smitha wynika, że bardzo wysokie ceny połączeń z sieci stacjonarnych do sieci komórkowych spowodowały niekorzystne dla całej gospodarki zjawisko szybkiego zanikania liczby aktywnych łączy telefonii stacjonarnej. Zdaniem autorów raportu podejmowane przez prezesa UKE działania nie zdołają powstrzymać tego niepokojącego zjawiska. Uważają oni, iż receptą może być urynkowienie cen tych połączeń poprzez zalegalizowanie tzw. bramek GSM.

 

Zdaniem ekspertów Instytutu Elektronicznej Gospodarki Centrum im. Adama Smitha fakt, iż w odpowiednim czasie nie zrezygnowano z zapoczątkowanej w 1997 roku przez ministra łączności polityki subsydiowania operatorów GSM przez operatorów sieci stacjonarnych ma obecnie niekorzystne konsekwencje. W ciągu ostatnich kilku lat konieczność dotowania operatorów komórkowych przez stacjonarnych doprowadziła do – niespotykanej w krajach Europy Zachodniej – szybkiej redukcji i tak słabo rozwiniętej sieci telefonii stacjonarnej w Polsce. W ostatnich latach liczba aktywnych łączy stacjonarnych w Polsce zmniejsza się nawet o kilkaset tysięcy rocznie, zaś wartość rynku spada o 3–5 punktów procentowych. W 2006 roku już 20 proc. Polaków korzystało wyłącznie z telefonu komórkowego!

Jak zauważają eksperci CAS, usługi mobilne i stacjonarne mają różne obszary użyteczności i ich oferta nawzajem się uzupełnia. Sieć stacjonarna jest i przez dłuższy czas pozostanie podstawowym nośnikiem dla stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Tymczasem szybko zmniejszająca się liczba użytkowników sieci stacjonarnych powoduje wzrost jednostkowych kosztów eksploatacji sieci, co może się wkrótce przełożyć na wzrost kosztów usług świadczonych na bazie tej sieci (np. dostęp do Internetu ADSL).

 

Przez wiele lat hurtowe stawki pobierane przez działających w Polsce operatorów GSM były znacznie wyższe zarówno od cen detalicznych, jak i średnich stawek hurtowych UE. Dopiero w 2006 roku prezes UKE przedstawiła trzyletni plan obniżania stawek do poziomu najniższych obecnie stawek z krajów UE. Jednak zdaniem ekspertów CAS metoda regulacji rynku przez narzucanie cen maksymalnych ma jedną zasadniczą wadę: zamiast pobudzać mechanizmy konkurencji rynkowej, próbuje je zastąpić. Ponadto, nawet po wprowadzeniu zaplanowanych obniżek, ceny połączeń z sieciami komórkowymi, które są w stanie zaoferować operatorzy stacjonarni, są nierzadko wyższe niż ceny detaliczne połączeń pomiędzy użytkownikami sieci komórkowych.

Szansę na powstrzymanie drenażu sieci stacjonarnych autorzy raportu upatrują w wykorzystaniu rozwiązania technicznego, mogącego pełnić funkcję tzw. innowacyjnej destabilizacji. Zdaniem ekspertów CAS – taką rolę mogą odegrać tzw. bramki GSM lub inaczej urządzenia FCT (ang. Fixed Cellular Terminal – stacjonarny terminal sieci komórkowej). Choć korzystanie z bramek GSM niesie ze sobą pewne niedogodności (np. brak prezentacji numeru dzwoniącego), to ich zasadniczą zaletą jest możliwość znacznie tańszego przyjmowania połączeń do sieci komórkowych, niż opierając ją na cenach regulowanych.

 

Polskie prawo nie zabrania wykorzystywania urządzeń FCT zarówno na potrzeby własne jak i w działalności telekomunikacyjnej, jednak operatorzy zabraniają korzystania z nich w regulaminach usług. Mechanizm ekonomiczny, który jest przesłanką do wprowadzenia takich zapisów, jest, zdaniem ekspertów CAS, ewidentnym naruszeniem zasad rynkowych oraz polityki stosowanej przez większości krajów UE. Bo choć UE nie wypracowała wspólnego stanowiska w tej sprawie, to jednak w większości krajów (np. Austria, Dania, Estonia) dopuszcza się praktycznie dowolne wykorzystanie FCT. W wielu innych krajach (np. Wielka Brytania, Niemcy) dopuszczono jedynie stosowanie bramek do obsługi własnych potrzeb użytkownika, odbierając to prawo – bez wskazania konkretnych powodów – operatorom stacjonarnym. W raporcie eksperci CAS wskazują, że podnoszone często przez przeciwników wykorzystania bramek GSM zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w rzeczywistości nie występują. Dlatego ich zdaniem należy wprowadzić takie zmiany w porządku prawnym, które uniemożliwią operatorom komórkowym zabranianie wykorzystania bramek GSM w działalności telekomunikacyjnej.

 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
piątek, 2018-02-02

Posiedzenie Polskiej Szkoły Rewitalizacji z udziałem Pana Wojciecha Zabłockiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

W Centrum im. Adama Smitha odbyło się 2 lutego 2018 r. posiedzenie założycielskie Polskiej Szkoły Rewitalizacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele Centrum im. Adama Smitha - Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce -  Andrzej Sadowski – Prezydent, Marek Strugała – Ekspert i Piotr Majewski - Współpracownik oraz przedstawiciele Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji w osobach Jana Bociana, Jakuba...

piątek, 2017-12-15

I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

W listopadzie odbył się I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego, na którym Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha, był prelegentem. Na Kongresie poddane były dyskusji ekonomiczne aspekty polskiego biznesu. Kongres był pierwszym ogólnopolskim spotkaniem firm połączonych znakiem Polskiego Śladu - idei łączącej konsumentów, ekspertów-badaczy, polityków i biznesmenów. Dotyczył nie tylko...

czwartek, 2017-06-08

Dzień Wolności Podatkowej 2017

Centrum im. Adama Smitha wyliczyło po raz dwudziesty czwarty w Polsce Dzień Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, od której przestajemy przymusowo pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin.

Idea Dnia Wolności Podatkowej narodziła się w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz został on obliczony w 1900 roku i przypadł na koniec stycznia....

piątek, 2017-06-02

"Koszty wychowania dzieci 2017" - informacje prasowe o raporcie Centrum im. Adama Smitha

1 czerwca 2017 ukazała się kolejna edycja raportu badającego koszty wychowania dziecka w Polsce przygotowanego przez ekspertów Centrum im. Adama Smitha. 

W szóstej edycji raportu Centrum podaje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia 18 roku życia) mieści się w przedziale od 176 tys. do blisko 200 tys. zł, dwójki dzieci od 317 tys. do 368 tys. zł, trójki od 422...

piątek, 2018-02-02

Posiedzenie Polskiej Szkoły Rewitalizacji z udziałem Pana Wojciecha Zabłockiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

W Centrum im. Adama Smitha odbyło się 2 lutego 2018 r. posiedzenie założycielskie Polskiej Szkoły Rewitalizacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele Centrum im. Adama Smitha - Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce -  Andrzej Sadowski – Prezydent, Marek Strugała – Ekspert i Piotr Majewski - Współpracownik oraz przedstawiciele Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji w osobach Jana Bociana, Jakuba...

piątek, 2017-12-15

I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

W listopadzie odbył się I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego, na którym Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha, był prelegentem. Na Kongresie poddane były dyskusji ekonomiczne aspekty polskiego biznesu. Kongres był pierwszym ogólnopolskim spotkaniem firm połączonych znakiem Polskiego Śladu - idei łączącej konsumentów, ekspertów-badaczy, polityków i biznesmenów. Dotyczył nie tylko...