Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Budownictwo mieszkaniowe warunki trwałego rozwoju

Mieszkania i infrastruktura są
podstawowymi warunkami poprawy jakości
życia i utrzymania wysokiego tempa rozwoju
gospodarczego. Budownictwo, w tym
budownictwo mieszkaniowe, to jeden z najważniejszych
sektorów gospodarki. Wysoki
poziom aktywności budownictwa oraz jego
wysoka efektywność tworzą przesłanki dla
stabilnego rozwoju kraju.
Celem tego opracowania jest analiza najważniejszych
determinant rozwoju budownictwa
mieszkaniowego w Polsce – obszaru,
w którym dostrzegamy niewykorzystane
szanse na podniesienie jakości życia Polaków
i podtrzymanie aktywności gospodarczej
polskich przedsiębiorstw.
Budownictwo mieszkaniowe stanowi
przedmiot zainteresowania rządów i samych
obywateli, gdyż jego produkt – mieszkanie
posiada podstawowe i wielowymiarowe
znaczenie w życiu ludzi. Mieszkanie zaspokaja
podstawową potrzebę człowieka, ale
równocześnie jest zasobem majątkowym
i bieżącym kosztem i/lub dochodem. Wymiary
te współwystępują, dlatego też analiza
rynku mieszkaniowego powinna być
prowadzona w taki sposób, aby dostrzegać
je we wzajemnych uwarunkowaniach oraz
możliwych konfliktach między nimi. Przykładowo,
dostrzeganie w mieszkaniu wyłącznie
podstawowej potrzeby człowieka może prowadzić
do koncepcji prawa do mieszkania
jako jednego z praw człowieka, sugerując
równocześnie, że z prawem tym wiąże się
czyjś (w domyśle „państwa”) obowiązek zapewniania
wszystkim mieszkań. W krańcowych
sytuacjach wspólnoty ludzi wspierają
swoich członków, ofiarując bezpłatne zamieszkanie,
normą powinno być, aby ludzie
byli motywowani i byli w stanie zaspokajać
swoje potrzeby poprzez rynek.
W kontekście nowoczesnej gospodarki
prawo do mieszkania jest najlepiej realizowane,
gdy dostępna jest szeroka gama ofert
(własności lub wynajmu), która, działając
motywująco, czyli pobudzając oszczędzanie
i rezygnację z innych celów, umożliwia
dopasowanie preferencji i możliwości finansowych
danej osoby czy rodziny do oferty
mieszkaniowej. Prawo do mieszkania jest
najbardziej efektywnie realizowane nie wtedy,
gdy politycy formułują górnolotne zapisy,
lecz wtedy, gdy stworzone są warunki niezbędne dla funkcjonowania rynku mieszkaniowego
– zarówno rynku nowych mieszkań,
jak i rynku wtórnego obrotu mieszkaniami.

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon

Ankieta

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

niedziela, 2018-08-12

Spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem

9 sierpnia 2018 r. miało miejsce spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem (drugi od prawej) oraz Pierwszym Sekretarzem V.S.D.L. Surendra (czwarty od prawej) z ekspertem Centrum ds. relacji indyjskich Mariuszem Łuszczewskim (trzeci od prawej).

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

niedziela, 2018-08-12

Spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem

9 sierpnia 2018 r. miało miejsce spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem (drugi od prawej) oraz Pierwszym Sekretarzem V.S.D.L. Surendra (czwarty od prawej) z ekspertem Centrum ds. relacji indyjskich Mariuszem Łuszczewskim (trzeci od prawej).