Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Budownictwo mieszkaniowe warunki trwałego rozwoju

Mieszkania i infrastruktura są
podstawowymi warunkami poprawy jakości
życia i utrzymania wysokiego tempa rozwoju
gospodarczego. Budownictwo, w tym
budownictwo mieszkaniowe, to jeden z najważniejszych
sektorów gospodarki. Wysoki
poziom aktywności budownictwa oraz jego
wysoka efektywność tworzą przesłanki dla
stabilnego rozwoju kraju.
Celem tego opracowania jest analiza najważniejszych
determinant rozwoju budownictwa
mieszkaniowego w Polsce – obszaru,
w którym dostrzegamy niewykorzystane
szanse na podniesienie jakości życia Polaków
i podtrzymanie aktywności gospodarczej
polskich przedsiębiorstw.
Budownictwo mieszkaniowe stanowi
przedmiot zainteresowania rządów i samych
obywateli, gdyż jego produkt – mieszkanie
posiada podstawowe i wielowymiarowe
znaczenie w życiu ludzi. Mieszkanie zaspokaja
podstawową potrzebę człowieka, ale
równocześnie jest zasobem majątkowym
i bieżącym kosztem i/lub dochodem. Wymiary
te współwystępują, dlatego też analiza
rynku mieszkaniowego powinna być
prowadzona w taki sposób, aby dostrzegać
je we wzajemnych uwarunkowaniach oraz
możliwych konfliktach między nimi. Przykładowo,
dostrzeganie w mieszkaniu wyłącznie
podstawowej potrzeby człowieka może prowadzić
do koncepcji prawa do mieszkania
jako jednego z praw człowieka, sugerując
równocześnie, że z prawem tym wiąże się
czyjś (w domyśle „państwa”) obowiązek zapewniania
wszystkim mieszkań. W krańcowych
sytuacjach wspólnoty ludzi wspierają
swoich członków, ofiarując bezpłatne zamieszkanie,
normą powinno być, aby ludzie
byli motywowani i byli w stanie zaspokajać
swoje potrzeby poprzez rynek.
W kontekście nowoczesnej gospodarki
prawo do mieszkania jest najlepiej realizowane,
gdy dostępna jest szeroka gama ofert
(własności lub wynajmu), która, działając
motywująco, czyli pobudzając oszczędzanie
i rezygnację z innych celów, umożliwia
dopasowanie preferencji i możliwości finansowych
danej osoby czy rodziny do oferty
mieszkaniowej. Prawo do mieszkania jest
najbardziej efektywnie realizowane nie wtedy,
gdy politycy formułują górnolotne zapisy,
lecz wtedy, gdy stworzone są warunki niezbędne dla funkcjonowania rynku mieszkaniowego
– zarówno rynku nowych mieszkań,
jak i rynku wtórnego obrotu mieszkaniami.

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
czwartek, 2017-06-01

Raport "Koszty wychowania dzieci 2017"

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2017

RAPORT CENTRUM IM. ADAMA SMITHA

Centrum im. Adama Smitha liczy koszty wychowania dzieci w Polsce od 2008 roku i prezentuje szóstą edycję raportu na ten temat (ostatni w roku 2016). Centrum szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia osiemnastego roku życia) mieści się w przedziale od 176 tys. do blisko 200 tys...

wtorek, 2017-05-16

Konferencja "Czy UE może być Stanami Zjednoczonymi Europy?"

W piątek 12 maja w jednej z sal Senatu RP miała miejsce konferencja zatytułowana: "Czy Unia Europejska może być Stanami Zjednoczonymi Europy?".

Głównym gościem spotkania był nieoficjalny kandydat na ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej Ted Malloch. W konferencji uczestniczył również Prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski. 

...
piątek, 2017-09-29

Andrzej Sadowski zaleca zastąpienie CIT podatkiem przychodowym o stawce 1 proc.

Z raportów najwyższej Izby Kontroli wynika, że większość firm w Polsce nie płaci podatku CIT. Podatek od dochodów przedsiębiorstw należałoby zastąpić podatkiem od przychodu – postuluje Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha w rozmowie z serwisem eNewsroom. Jest na to prosty sposób.

...
piątek, 2017-09-29

Opinia Roberta Gwiazdowskiego i Andrzeja Sadowskiego na temat wniosku o powołanie komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.

Walka z wyłudzeniami VAT zasługuje na uznanie i poparcie; trudno sobie wyobrazić skalę takich strat w wyniku działalności wyłącznie samych przestępców – ocenili eksperci Centrum im. Adama Smitha Robert Gwiazdowski i Andrzej Sadowski, komentując wniosek o powołanie komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.

 

Całość wypowiedzi znajduje się na stronie: ...

czwartek, 2017-06-01

Raport "Koszty wychowania dzieci 2017"

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2017

RAPORT CENTRUM IM. ADAMA SMITHA

Centrum im. Adama Smitha liczy koszty wychowania dzieci w Polsce od 2008 roku i prezentuje szóstą edycję raportu na ten temat (ostatni w roku 2016). Centrum szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia osiemnastego roku życia) mieści się w przedziale od 176 tys. do blisko 200 tys...

wtorek, 2017-05-16

Konferencja "Czy UE może być Stanami Zjednoczonymi Europy?"

W piątek 12 maja w jednej z sal Senatu RP miała miejsce konferencja zatytułowana: "Czy Unia Europejska może być Stanami Zjednoczonymi Europy?".

Głównym gościem spotkania był nieoficjalny kandydat na ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej Ted Malloch. W konferencji uczestniczył również Prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski. 

...