Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Budownictwo mieszkaniowe warunki trwałego rozwoju

Mieszkania i infrastruktura są
podstawowymi warunkami poprawy jakości
życia i utrzymania wysokiego tempa rozwoju
gospodarczego. Budownictwo, w tym
budownictwo mieszkaniowe, to jeden z najważniejszych
sektorów gospodarki. Wysoki
poziom aktywności budownictwa oraz jego
wysoka efektywność tworzą przesłanki dla
stabilnego rozwoju kraju.
Celem tego opracowania jest analiza najważniejszych
determinant rozwoju budownictwa
mieszkaniowego w Polsce – obszaru,
w którym dostrzegamy niewykorzystane
szanse na podniesienie jakości życia Polaków
i podtrzymanie aktywności gospodarczej
polskich przedsiębiorstw.
Budownictwo mieszkaniowe stanowi
przedmiot zainteresowania rządów i samych
obywateli, gdyż jego produkt – mieszkanie
posiada podstawowe i wielowymiarowe
znaczenie w życiu ludzi. Mieszkanie zaspokaja
podstawową potrzebę człowieka, ale
równocześnie jest zasobem majątkowym
i bieżącym kosztem i/lub dochodem. Wymiary
te współwystępują, dlatego też analiza
rynku mieszkaniowego powinna być
prowadzona w taki sposób, aby dostrzegać
je we wzajemnych uwarunkowaniach oraz
możliwych konfliktach między nimi. Przykładowo,
dostrzeganie w mieszkaniu wyłącznie
podstawowej potrzeby człowieka może prowadzić
do koncepcji prawa do mieszkania
jako jednego z praw człowieka, sugerując
równocześnie, że z prawem tym wiąże się
czyjś (w domyśle „państwa”) obowiązek zapewniania
wszystkim mieszkań. W krańcowych
sytuacjach wspólnoty ludzi wspierają
swoich członków, ofiarując bezpłatne zamieszkanie,
normą powinno być, aby ludzie
byli motywowani i byli w stanie zaspokajać
swoje potrzeby poprzez rynek.
W kontekście nowoczesnej gospodarki
prawo do mieszkania jest najlepiej realizowane,
gdy dostępna jest szeroka gama ofert
(własności lub wynajmu), która, działając
motywująco, czyli pobudzając oszczędzanie
i rezygnację z innych celów, umożliwia
dopasowanie preferencji i możliwości finansowych
danej osoby czy rodziny do oferty
mieszkaniowej. Prawo do mieszkania jest
najbardziej efektywnie realizowane nie wtedy,
gdy politycy formułują górnolotne zapisy,
lecz wtedy, gdy stworzone są warunki niezbędne dla funkcjonowania rynku mieszkaniowego
– zarówno rynku nowych mieszkań,
jak i rynku wtórnego obrotu mieszkaniami.

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
piątek, 2018-02-02

Posiedzenie Polskiej Szkoły Rewitalizacji z udziałem Pana Wojciecha Zabłockiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

W Centrum im. Adama Smitha odbyło się 2 lutego 2018 r. posiedzenie założycielskie Polskiej Szkoły Rewitalizacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele Centrum im. Adama Smitha - Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce -  Andrzej Sadowski – Prezydent, Marek Strugała – Ekspert i Piotr Majewski - Współpracownik oraz przedstawiciele Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji w osobach Jana Bociana, Jakuba...

piątek, 2017-12-15

I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

W listopadzie odbył się I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego, na którym Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha, był prelegentem. Na Kongresie poddane były dyskusji ekonomiczne aspekty polskiego biznesu. Kongres był pierwszym ogólnopolskim spotkaniem firm połączonych znakiem Polskiego Śladu - idei łączącej konsumentów, ekspertów-badaczy, polityków i biznesmenów. Dotyczył nie tylko...

czwartek, 2017-06-08

Dzień Wolności Podatkowej 2017

Centrum im. Adama Smitha wyliczyło po raz dwudziesty czwarty w Polsce Dzień Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, od której przestajemy przymusowo pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin.

Idea Dnia Wolności Podatkowej narodziła się w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz został on obliczony w 1900 roku i przypadł na koniec stycznia....

piątek, 2017-06-02

"Koszty wychowania dzieci 2017" - informacje prasowe o raporcie Centrum im. Adama Smitha

1 czerwca 2017 ukazała się kolejna edycja raportu badającego koszty wychowania dziecka w Polsce przygotowanego przez ekspertów Centrum im. Adama Smitha. 

W szóstej edycji raportu Centrum podaje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia 18 roku życia) mieści się w przedziale od 176 tys. do blisko 200 tys. zł, dwójki dzieci od 317 tys. do 368 tys. zł, trójki od 422...

piątek, 2018-02-02

Posiedzenie Polskiej Szkoły Rewitalizacji z udziałem Pana Wojciecha Zabłockiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

W Centrum im. Adama Smitha odbyło się 2 lutego 2018 r. posiedzenie założycielskie Polskiej Szkoły Rewitalizacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele Centrum im. Adama Smitha - Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce -  Andrzej Sadowski – Prezydent, Marek Strugała – Ekspert i Piotr Majewski - Współpracownik oraz przedstawiciele Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji w osobach Jana Bociana, Jakuba...

piątek, 2017-12-15

I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

W listopadzie odbył się I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego, na którym Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha, był prelegentem. Na Kongresie poddane były dyskusji ekonomiczne aspekty polskiego biznesu. Kongres był pierwszym ogólnopolskim spotkaniem firm połączonych znakiem Polskiego Śladu - idei łączącej konsumentów, ekspertów-badaczy, polityków i biznesmenów. Dotyczył nie tylko...