Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Centrum Adama Smitha proponuje: Rewolucja podatkowa

Centrum Adama Smitha oraz PiS rozpoczęły ogólnopolską akcję mającą na celu zebranie 100 tysięcy podpisów pod propozycją reformy ustawy o systemie podatkowym w Polsce. Jak podkreśla pomorska młodzieżówka klubu PiS, inicjatywa ma charakter społeczny. Jest sposobem na ukrócenie biurokracji, z którą zmagają się przedsiębiorcy i ostatecznie ma przełożyć się na zmniejszenie stopy bezrobocia w naszym kraju i doprowadzić do wzrostu gospodarczego.

Wczoraj odbyły się w Gdańsku dwa spotkania, na których Andrzej Sadowski, przedstawiciel Centrum im. Adama Smitha (współautor projektu ustawy) zapoznał media i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z założeniami dokumentu. W hotelu Heveliusz przedstawiciel centrum rozmawiał z dziennikarzami i przedsiębiorcami. 

Ustawa "O likwidacji bezrobocia i naprawie finansów publicznych" przygotowywana była przez ostatnich kilka lat. Pracowali nad nią ekonomiści, prawnicy, politolodzy, socjolodzy i informatycy zrzeszeni w Centrum im. Adama Smitha. Instytut naukowy od piętnastu lat działa na rzecz wolnego rynku oraz społeczeństwa. Projekt ustawy całkowicie zmienia system podatkowy funkcjonujący w naszym kraju. Zakłada likwidację szkodliwych, zdaniem ekspertów z centrum podatków. Znosi składki ZUS, FP, FGŚP i PFRON, podatek PIT (a wraz z nim składkę na ubezpieczenia zdrowotne) oraz podatek CIT. 

- Likwidujemy nie tylko same podatki, ale przy okazji całą związaną z nimi biurokratyczną nadbudowę - czytamy w materiałach prasowych. - Likwidujemy obowiązek wypełniania stosów formularzy PIT-ów, ZUS-ów, RMUA i ZWUA, DRA i RSA. 

Symboliczną zapowiedzią daleko idących zmian było podarcie jednego z formularzy podczas ostatniego zjazdu programowego PiS-u, który odbył się na Wyspie Sobieszewskiej. 

W myśl ustawy pracodawca płaciłby urzędowi skarbowemu 700 zł miesięcznie(w tym zryczałtowany podatek VAT). Niezależnie od wielkości firmy, obrotów i liczby pracowników zatrudnionych na umowy stałe, umowy zlecenia i na pozostałych zasadach, przedsiębiorca zostałby odciążony z obowiązku wypełniania PIT-ów, płacenia ZUS-u i wielu wymienionych wyżej świadczeń. Od wszystkich wypłat uiszczałby 25-procentowy podatek, podatek od sprzedaży zmalałby z 8,5 poc. do 1 proc. 

- Ten system ma odblokować procesy bogacenia się - podsumował Andrzej Sadowski. - Dlaczego trzeba dokonać tej zmiany? Jest to nieuniknione po takich zdarzeniach jak afera Rywina. Bezrobocie w Polsce rośnie, co stanowi najbardziej adekwatny wskaźnik naszej sytuacji gospodarczej. Co piąty Polak jest bezrobotny, a jedyną alternatywą są dla niego wyjazdy do pracy za granicę, na zbiór jagód, czy na budowy. Jeszcze niedawno, w latach 80. i 90. Polska przewyższała gospodarczo Irlandię. Rocznie tworzono milion nowych miejsc pracy, a inwestycje gospodarcze sięgały dziesięciu miliardów dolarów. 

U podstaw proponowanej ustawy leży zamiar zmniejszenia obciążeń (składki i podatki), a poprzez te działania zminimalizowanie kosztów pracy, przebudowa systemu ubiezpieczeń społecznych, wreszcie uproszczenie systemu podatkowego i zmiana dochodów w ramach sektora publicznego (zapewnienie samorządom dochodów w całości zaspokajających ich wydatki).

Źródło: Głos Wybrzeża

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon

Ankieta

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

niedziela, 2018-08-12

Spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem

9 sierpnia 2018 r. miało miejsce spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem (drugi od prawej) oraz Pierwszym Sekretarzem V.S.D.L. Surendra (czwarty od prawej) z ekspertem Centrum ds. relacji indyjskich Mariuszem Łuszczewskim (trzeci od prawej).

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

niedziela, 2018-08-12

Spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem

9 sierpnia 2018 r. miało miejsce spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem (drugi od prawej) oraz Pierwszym Sekretarzem V.S.D.L. Surendra (czwarty od prawej) z ekspertem Centrum ds. relacji indyjskich Mariuszem Łuszczewskim (trzeci od prawej).