Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

KONSEKWENCJE PODWYŻKI VAT DLA KOSZTÓW WYCHOWANIA DZIECI

Eksperci Centrum im. Adama Smitha szacują koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia dwudziestego roku życia) na 190 tys. zł, a dwójki dzieci na 322 tys. złChociaż posiadanie dzieci nie jest wyłącznie skutkiem ekonomicznych kalkulacji, to obawy potencjalnych rodziców o bezpieczeństwo ekonomiczne rodziny i jej poziom życia negatywnie wpływają na decyzje posiadaniu i o liczbie dzieci. Niskim poziom dzietności polskich rodzin jest w znacznej mierze skutkiem obaw przed wysokimi kosztami posiadania dzieci. Stopień ubóstwa polskich rodzin jest wysoki. Według danych Komisji Europejskiej Polska przoduje w tym niechlubnym rankingu: pośród wszystkich państw członkowskich UE w Polsce najwięcej (29%) dzieci żyje w biedzie, a w sumie co piaty Polak żyje poniżej progu ubóstwa. Imperatywem działania polskiego państwa powinna być ochrona polskich rodzin przed wzrostem kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Planowane podniesienie VAT na ubranka i buciki dziecięce z 8% do 23% zwiększy koszty wychowania rodziny z trójką dzieci do momentu uzyskania przez nie dwudziestego roku życia o około 9000 zł (rocznie o 450 zł). W niektórych krajach członkowskich stawka VAT na produkty dziecięce wynosi 0% (przykładowo w Wielkiej Brytanii) lub 3% (jak Luksemburgu 3%) i rządy tych państw utrzymują ją pomimo nacisku instytucji unijnych. Dla prawie 10 mln rodzin zmiana ta będzie oznaczać dodatkowy koszt rzędu 2,72 mld zł rocznie. Zmiana ta byłaby szczególnie niekorzystna dla rodzin polskich rolników, którym wzrostu cen artykułów dla dzieci nie zrekompensuje żadna ulga w podatku dochodowym. Polski system podatkowy nie powinien traktować posiadania wielu dzieci jako luksusowej konsumpcji, na którą stać niewielu. Dla wielu polskich rodzin niższy VAT na artykuły dla dzieci, w tym obuwie dziecięce, to szansa, aby te artykuły nie stały się dobrami luksusowymi. Pełna treść raportu znajduje się w poniższym załączniku.

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon