Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Lepiej nie będzie

Wbrew słowom premiera Leszka Millera nic nie zapowiada poprawy sytuacji makroekonomicznej. Również żadne z zapowiedzianych działań rządu nie wskazują, by taka poprawa miała nastąpić za kilka czy kilkanaście miesięcy. Być może niektóre wskaźniki makroekonomiczne zmienią się trochę na korzyść – może np. wzrosnąć PKB> Jednak w dzisiejszej sytuacji naszego kraju wzrost tego wskaźnika z 0,3 czy też –o,3 na powiedzmy 1,2 proc. nie jest zmianą jakościową. Polska potrzebuje tempa wzrostu w granicach 5-8 proc. Dopiero takie tempo rozwoju przyniosłoby odczuwalną zmianę na lepsze. Każde mniejsze oznacza dziś w praktyce konserwację obecnego stanu, który ja nazywam katastrofą.

To katastrofa społeczna, gdy co piąty Polak nie znajduje pracy mimo starań. Receptę widzi się w otwarciu unijnych rynków pracy, a niektóre samorządy poszukują dla swoich bezrobotnych pracy w Hiszpanii czy Francji przy zbieraniu truskawek albo innym równie głupim zajęciu. Tymczasem ci ludzie powinni pracować w Polsce.

Trzeba powiedzieć, że twierdzenia premiera o rychłej poprawie nie muszą mieć podstaw. Pan premier może je głosić po to tylko, żeby polepszyły się nastroje społeczne, przekładając się na wzrost gospodarczy. Jest teoria, która wiąże społeczne samopoczucie z tempem wzrostu, więc premier Miller może traktować swoje zapowiedzi jako samo spełniającą się przepowiednię.

Z drugiej strony podstawą tych twierdzeń może być przeświadczenie, że skoro rząd coś robi, musi przynieść efekty. Faktycznie – rząd coś robi, ale to jest tak błahe i bez znaczenia, że wizja pana premiera jest cokolwiek na wyrost. Trzeba byłoby tutaj działań na znacznie większą skalę, sięgających o wiele dalej i głębiej niż pakiet „Przede wszystkim przedsiębiorczość”.

Obecnie sytuacja Polski jest tak zła, że nawet stabilizacja na tym poziomie jest nieszczęściem prawie tak samo wielkim jak pogorszenie.

(„Lepiej nie będzie”, Życie, 10.05.2002)

Ekonomia i semantyka

Krzysztof Dzierżawski

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon

Ankieta