Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Obszary korupcji sektora publicznego

W publikacji "Korupcja -- schorzenie państwa" zamieszczonej w miesięczniku "Respublica Nova" (nr 6/ 7 z 1994 r. ) przedstawiliśmy zjawisko korupcji, a także przyczyny i wpływ tego zjawiska na transformację gospo -darczą i polityczną Polski.

Szeroko ujmując, korupcja w obszarze publicznym to działanie lub zaniechanie osoby sprawującej funkcję publiczną, w zamian za co najmniej o bietnicę korzyści majątkowych lub o sobistych dla niej lub jej bliskich, prowadzące do o dniesienia korzyści majątkowej, osobistej lub politycznej przez korumpującego lub osoby przezeń reprezentowane.

Wąsko rozumiana korupcja to tradycyjne ujęcie, wysuwające na pierwszy plan przyjęcie korzyści majątkowych przez urzędnika państwowego o d o soby zainteresowanej uzyskaniem korzystnego rozstrzygnięcia administracyjnego.

Dla rozróżnienia tych definicji trzeba wyjaśnić różnice między zakreśleniem obszaru publicznego (definicja szeroka) i obszaru administracji (definicja wąska) . Otóż należy pamiętać, że korupcja w takim samym stopniu może dotyczyć przedstawiciela w organach władzy (posła, senatora, radnego) , jak i tradycyjnie osoby zatrudnionej w administracji. Osoba sprawująca funkcję pbuliczną -- to także członek Komisji Papierów Wartościowych, członek Rady Nadzorczej FOZZ, członek Zarządu Agencji Rynku...

Całość dostępna na stronie Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/27411-Obszary-korupcji-sektora-publicznego...

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon

ANKIETA Czy jesteś za systemem władzy prezydenckiej jak w USA?

TAK
50% (1 głos)
NIE
50% (1 głos)
NIE MAM ZDANIA
0% (0 głosów)
Głosów: 2