Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Panel dyskusyjny na temat książki „Gra o jutro 2“ Andrzeja i Stefana Bratkowskich.

29 marca 2011 roku w siedzibie Press Club Polska przy Krakowskim Przedmieściu 64 w Warszawie odbył się organizowany przez Wydawnictwo Studio Emka panel dyskusyjny na temat książki „Gra o jutro 2” Andrzeja i Stefana Bartkowskich. Książka ta jest kontynuacją wydanej w roku 1970 publikacji „Gra o jutro“, w której autorzy podjęli się krytycznej oceny ówczesnego stanu polskiej gospodarki, zniszczonej rządami Władysława Gomułki oraz funkcjonowaniem systemu gospodarki sterowanej, proponując jednocześnie szereg zmian systemowych. W wydanej właśnie książce „Gra o jutro 2” autorzy podejmują się podobnego zadania, koncentrując się na zmianach, które pozwoliłyby na poprawę standardów życia społecznego. Miałyby one obejmować zmianę konstytucji, kompleksowe zmiany w systemie prawnym, sądownictwie, systemach finansowych i ubezpieczeniowych.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli autorzy książki oraz:
Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Piotr Kuczyński, główny analityk Xelionu,
Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy,
Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha,
Rozmowę poprowadził redaktor
Edwin Bendyk z tygodnika „Polityka”

Podczas dyskusji omówione zostały dwie kwestie spośród zagadnień poruszonych w książce: problem energetyki jądrowej oraz rozwoju mieszkalnictwa w Polsce. Andrzej Bratkowski zwrócił uwagę na nieprzemyślane działanie rządu, nieuwzględniające dwóch głównych zagrożeń związanych z elektrowniami atomowymi: stworzenia niedostępnych enklaw na terenie kraju oraz zagospodarowania odpadów radioaktywnych i likwidacji elektrowni atomowych. Podkreślił również panującą w innych krajach tendencję do redukcji procentowego udziału energetyki jądrowej w planach energetycznych (do 2020 w Wielkiej Brytanii planowana jest reedukacja z 24 do 4%, w Niemczech – zupełna likwidacja elektrowni atomowych).

W kwestii mieszkalnictwa Andrzej Sadowski podkreślił absurdalność aktualnie obowiązujących przepisów, przyczyniających się do wydłużenia procesów decyzyjnych, i postulował zmianę systemu instytucjonalno-prawnego. Podsumowując dyskusję, Stefan Bratkowski wysunął dwa zasadnicze postulaty: walkę z monopolem administracyjnym i konieczność zmiany konstytucji, która w dużym stopniu sprzyja złemu rządzeniu, a mogłaby przyczynić się do realizacji propozycji zmian przedstawionych w książce. 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon

Ankieta

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

niedziela, 2018-08-12

Spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem

9 sierpnia 2018 r. miało miejsce spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem (drugi od prawej) oraz Pierwszym Sekretarzem V.S.D.L. Surendra (czwarty od prawej) z ekspertem Centrum ds. relacji indyjskich Mariuszem Łuszczewskim (trzeci od prawej).

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

niedziela, 2018-08-12

Spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem

9 sierpnia 2018 r. miało miejsce spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem (drugi od prawej) oraz Pierwszym Sekretarzem V.S.D.L. Surendra (czwarty od prawej) z ekspertem Centrum ds. relacji indyjskich Mariuszem Łuszczewskim (trzeci od prawej).