Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Seminarium Centrum im. Adama Smitha: Ustawa o Zakończeniu Prywatyzacji

USTAWA O ZAKOŃCZENIU PRYWATYZACJI?

 

Deklaracja uczestników seminarium

 Centrum im. Adama Smitha

 

Uczestnicy seminarium, po zapoznaniu się z kolejnym projektem ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych z 23 czerwca br. (po poprawkach Komisji Sejmowej), stwierdzają, że obecna koalicja rządząca coraz silniej demonstruje swoje przywiązanie do idei, które trudno określić inaczej aniżeli mianem wstecznictwa ekonomicznego. Ostro krytykowane poprzednie wersje ustawy o "komercjalizacji zamiast prywatyzacji" spowodowały taktyczne wycofanie się z niektórych zamiarów stwarzających możliwości nieograniczonego rozdawnictwa intratnych stanowisk w rozległym sektorze państwowym. Niestety, po to tylko, aby zaowocowały poprawkami, które nie tylko przywracają te możliwości, ale jeszcze faktycznie zamykają drogę do prywatyzacji znacznej części gospodarki.

Tak więc, wprawdzie ustawa mówi, że komercjalizacji dokonuje się w celu prywatyzacji, ale zaraz okazuje, że tylko w niektórych przypadkach. W "poprawionym" projekcie stwierdza się, że prywatyzacja przemysłu naftowego i gazowego, górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, energetyki, przemysłu spirytusowego, infrastruktury (telekomunikacji, portów, lotnisk itd. ), a także sektora bankowości i ubezpieczeń wymagają każdorazowej zgody sejmu na wniosek rządu. Stworzenie tak daleko idących przeszkód w prywatyzacji w praktyce zapowiada pozostawienie wszystkich tych gałęzi i sektorów w rękach państwa – rzecz nie do pomyślenia we współczesnej  gospodarce rynkowej, ku której rzekomo zmierza także i rządząca koalicja.

Zresztą, także w przypadku pozostałej części sektora przedsiębiorstw państwowych nic nie zapowiada prywatyzacji. Obligatoryjne terminy dotyczą tylko rozpoczęcia komercjalizacji połączonej z konwersją wierzytelności na udziały w zadłużonych firmach; o tym kiedy – i czy w ogóle – należy rozpoczęcie prywatyzacji (nie mówiąc już o jej zakończeniu!) projekt milczy.

Przeciwnie, wprowadzone poprawki do projektu niedwuznacznie zapowiadaj¹ "podział łupów" pomiędzy różne organy administracji. Przewidują bowiem komercjalizację przez tzw. organy założycielskie (a więc nie tylko, jak dotychczas, przez ministra przekształceń własnościowych), przy czym wyraźnie zakładają - znów wedle poprzednich pomysłów - komercjalizację "w innym celu" aniżeli prywatyzacja.

Centrum im. Adama Smitha, niniejszą deklaracją uczestników seminarium, przypomina, że nigdzie na świecie nie powiodły się próby stworzenia sektora państwowego równego sprawnością podmiotom prywatnym przez zmianę formy prawnej i metod zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi. Dlatego od lat siedemdziesiątych nie dokonuje się na świecie tego rodzaju operacji inaczej niż w celu prywatyzacji.

Przyjęcie jako zasady ustrojowej istnienia podmiotów gospodarczych "wieczyście" kierowanych przez urzędy publiczne jest nie tylko anachronizmem, ale także stwarza groźbę powstania czegoś w rodzaju feudalnych lenn oddawanych we władanie rozmaitym grupom nacisku reprezentowanym na stanowiskach kierowników urzędów publicznych. Jest to tym bardziej prawdopodobne, jeżeli nie zapomniało się o  nomenklaturowych nawykach dzisiejszej większości.

Uczestnicy seminarium wyrażają ostrą dezaprobatę dla  przedstawionego tutaj projektu, uważając, że stanowi on niczym niezamaskowaną już próbę zatrzymania procesu przemian – i będącej jego zwieńczeniem stanu ekonomicznej normalności.

 

Warszawa, 27 czerwca 1995 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
wtorek, 2017-05-16

Konferencja "Czy UE może być Stanami Zjednoczonymi Europy?"

W piątek 12 maja w jednej z sal Senatu RP miała miejsce konferencja zatytułowana: "Czy Unia Europejska może być Stanami Zjednoczonymi Europy?".

Głównym gościem spotkania był nieoficjalny kandydat na ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej Ted Malloch. W konferencji uczestniczył również Prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski. 

...
wtorek, 2017-04-25

Prezentacja raportu "Kompetencje przyszłości w polskich firmach rodzinnych 2017"

Najbardziej pożądaną kompetencją przyszłości, którą zamierza rozwijać ok 67 % firm rodzinnych jest inteligencja społeczna, wynika z badania "Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych" przeprowadzonego przez Fundację Firm Rodzinnych (FFR) we współpracy z firmą doradczą EY i Bankiem Pekao.

Prezentacja raportu odbyła się w poniedziałek, 24 kwietnia w Warszawie....

wtorek, 2017-05-16

Konferencja "Czy UE może być Stanami Zjednoczonymi Europy?"

W piątek 12 maja w jednej z sal Senatu RP miała miejsce konferencja zatytułowana: "Czy Unia Europejska może być Stanami Zjednoczonymi Europy?".

Głównym gościem spotkania był nieoficjalny kandydat na ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej Ted Malloch. W konferencji uczestniczył również Prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski. 

...
czwartek, 2017-04-20

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

W środę 19 kwietnia 2017r. w sejmowej Sali Kolumnowej odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. W jego trakcie koalicja "Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków" składająca się z Centrum im. Adama Smitha, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytutu Jagiellońskiego, Forum dla Rozwoju oraz Izby Przedsiębiorców...

wtorek, 2017-05-16

Konferencja "Czy UE może być Stanami Zjednoczonymi Europy?"

W piątek 12 maja w jednej z sal Senatu RP miała miejsce konferencja zatytułowana: "Czy Unia Europejska może być Stanami Zjednoczonymi Europy?".

Głównym gościem spotkania był nieoficjalny kandydat na ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej Ted Malloch. W konferencji uczestniczył również Prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski. 

...
wtorek, 2017-04-25

Prezentacja raportu "Kompetencje przyszłości w polskich firmach rodzinnych 2017"

Najbardziej pożądaną kompetencją przyszłości, którą zamierza rozwijać ok 67 % firm rodzinnych jest inteligencja społeczna, wynika z badania "Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych" przeprowadzonego przez Fundację Firm Rodzinnych (FFR) we współpracy z firmą doradczą EY i Bankiem Pekao.

Prezentacja raportu odbyła się w poniedziałek, 24 kwietnia w Warszawie....