Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

SPECJALNA STREFA DEMOGRAFICZNA

Liczba mieszkańców Opolszczyzny dramatycznie się zmienia. Do 2035 roku prognozowany spadek liczby ludności wyniesie około 12 proc. – to tak, jakby zniknęło całe Opole. Sytuacja demograficzna województwa jest bez precedensu. Wymaga więc bezprecedensowych rozwiązań, podobnie jak to się stało w naszej ojczyźnie na przełomie lat 80. i 90. Demograficzna pozycja regionu opolskiego na tle sytuacji Polski jest ekstremalna. Jedną z miar zapaści demograficznej jest najniższy wskaźnik dzietności1 wynoszący zaledwie 1,082 dziecka wobec 1,38 w kraju oraz 1,6 w UE. Kryzys demograficzny sprawia, że zmiana w traktowaniu spraw rodziny oraz pracy jest bezwarunkowo konieczna i musi być o wiele dalej idąca niż dotychczas. Jak zauważył Albert Einstein, „nie możemy rozwiązywać problemów, używając takiego samego schematu myślowego, jakim posługiwaliśmy się w trakcie ich pojawienia się”. Cała tresć raportu znajduje się w poniższym załączniku.

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon