Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Sytuacja prawno-podatkowa polskiego przedsiębiorcy w latach 1990 –2000. Wyniki badań Centrum im. Adama Smitha

Prezentowane studium prawne, wykonane pod kierownictwem adwokata Jana A. Stefanowicza - Szefa komisji Prawa Gospodarczego Centrum im. Adama Smitha wydaje się w znacznej mierze potwierdzać wyjściową tezę badania, mówiącą o pogarszającej się pod wieloma względami sytuacji prawno-podatkowej polskiego przedsiębiorcy (a szczególnie małego i średniego) w okresie 1990 - 2000. 

Dodatkowy materiał autorstwa Krzysztofa Dzierżawskiego, który można potraktować jako swoiste studium przypadku, ilustruje to ogólne zjawisko w specyficznej sferze podatku od towarów i usług (VAT). 

Powyższe dwa materiały nie są jedynymi, które wskazują na niekorzystne, czy wręcz niepokojące zjawiska w sferze podatkowej. Należy w tym kontekście przywołać i inne badania wykonywane w Centrum im. Adama Smitha lub przy jego udziale. Dotyczy to zwłaszcza trzech projektów. I jakkolwiek nie dotyczą one bezpośrednio, ani tym bardziej wyłącznie spraw podatkowych, to są z nimi na tyle związane, iż warto je przywołać w kontekście przeprowadzanej obecnie analizy. 

Pierwsze to badanie barier biurokratycznych w rozwoju polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw wykonane w roku 2000 w Centrum na zamówienie Ministerstwa Gospodarki. Drugie to badania polskiego sektora MSP w latach 1992–1996 wykonane w Centrum, a finansowane ze źródeł International Center for Economic Growth (ICEG) z San Francisco, KBN i UW. Trzecie to badania wolności gospodarczej krajów (gospodarek) świata prowadzone przez kanadyjski Fraser Institute z Vancouver przy współudziale międzynarodowej sieci instytutów badawczych (Economic Freedom Network, EFN), w której Polskę reprezentuje właśnie Centrum. Ponieważ pierwsze było w swej części prawnej kontynuacją drugiego, omówimy je razem. Następnie zaś przejdziemy do trzeciego z wymienionych powyżej.Pełna treść raportu znajduje się w poniższym załączniku.

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon

Ankieta

wtorek, 2019-05-21

22 maja konferencja "Złoty, euro i sprawa polska"

22 maja w Warszawie ma miejsce wspólna konferencja Narodowego Banku Polski i Centrum im. Adama Smitha pt.: "Złoty, euro i sprawa polska". Bezpośrednią relację udostępnia NBP. 

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

wtorek, 2019-05-21

22 maja konferencja "Złoty, euro i sprawa polska"

22 maja w Warszawie ma miejsce wspólna konferencja Narodowego Banku Polski i Centrum im. Adama Smitha pt.: "Złoty, euro i sprawa polska". Bezpośrednią relację udostępnia NBP. 

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.