Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

TOWARZYSTWO GOSPODARCZE

Dokument z końca 1988r. opublikowany przez zarząd Dolnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego, zawierający stanowisko w sprawie uchwalonych przez Sejm PRL ustaw o działalności gospodarczej.

Autorzy pisma doceniają znaczenie przyjętych ustaw, upatrując w nich znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości, dzięki wolności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także rezygnacji państwa z administracyjnego regulowania inicjatyw gospodarczych. 

Dostrzegają oni również jednak zagrożenia w innych, wciąż obowiązujących regulacjach niezgodnych z duchem Ustawy o działalności gospodarczej.

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon

Ankieta