Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

TRANSFERY PIENIĘŻNE EMIGRANTÓW A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI

TRANSFERY PIENIĘŻNE EMIGRANTÓW A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI - RAPORT CENTRUM IM. ADAMA SMITHA POD KIERUNKIEM PROF. ALEKSANDRA SURDEJA 

Emigracja poakcesyjna budzi w społeczeństwie polskim mieszane odczucia. Członkostwo w Unii Europejskiej jest cenione, gdyż stworzyło Polakom opcję oFicjalnej pracy za granicą nawet wtedy, gdy krajowy rynek pracy skazywałby ich na bezrobocie czy niezadawalająco niskie płace. Skala zaburzeń społecznych wywołana emigracją zarobkową ponad dwóch milionów osób skłania do emocjonalnej krytyki rządów, które „na to pozwoliły”.

W dyskusji pomiędzy zwolennikami świata bez granic i często bez narodowej lojalności, a zwolennikami harmonijnego rozwoju Polski nie dostrzega się, że empiryczna ocena skutków emigracji zarobkowej powinna wziąć pod uwagę transfery od emigrantów, intencje jakie im towarzyszą oraz szanse jakie tworzą.

Warto bowiem dostrzec, że poakcesyjna fala emigracyjna z Polski stała się potężnym źródłem Finansowania rozwoju gospodarczego naszego kraju. Wprawdzie liczna grupa emigrantów ekonomicznych z Polski po 2004 roku pozbawia czasowo kraj kwaliFikacji, wiedzy i talentów przedsiębiorczych, lecz uszczerbek ten jest kompensowany przez napływ środków pieniężnych przekazywanych przez nich do swoich rodzin i w rezultacie do naszego kraju.

W opracowaniu tym próbujemy pokazać, w jakim stopniu i poprzez jakie kanały transfery pieniężne od migrantów ekonomicznych oddziałują na rozwój gospodarczy Polski. 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
piątek, 2018-02-02

Posiedzenie Polskiej Szkoły Rewitalizacji z udziałem Pana Wojciecha Zabłockiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

W Centrum im. Adama Smitha odbyło się 2 lutego 2018 r. posiedzenie założycielskie Polskiej Szkoły Rewitalizacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele Centrum im. Adama Smitha - Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce -  Andrzej Sadowski – Prezydent, Marek Strugała – Ekspert i Piotr Majewski - Współpracownik oraz przedstawiciele Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji w osobach Jana Bociana, Jakuba...

piątek, 2017-12-15

I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

W listopadzie odbył się I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego, na którym Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha, był prelegentem. Na Kongresie poddane były dyskusji ekonomiczne aspekty polskiego biznesu. Kongres był pierwszym ogólnopolskim spotkaniem firm połączonych znakiem Polskiego Śladu - idei łączącej konsumentów, ekspertów-badaczy, polityków i biznesmenów. Dotyczył nie tylko...

czwartek, 2017-06-08

Dzień Wolności Podatkowej 2017

Centrum im. Adama Smitha wyliczyło po raz dwudziesty czwarty w Polsce Dzień Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, od której przestajemy przymusowo pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin.

Idea Dnia Wolności Podatkowej narodziła się w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz został on obliczony w 1900 roku i przypadł na koniec stycznia....

piątek, 2017-06-02

"Koszty wychowania dzieci 2017" - informacje prasowe o raporcie Centrum im. Adama Smitha

1 czerwca 2017 ukazała się kolejna edycja raportu badającego koszty wychowania dziecka w Polsce przygotowanego przez ekspertów Centrum im. Adama Smitha. 

W szóstej edycji raportu Centrum podaje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia 18 roku życia) mieści się w przedziale od 176 tys. do blisko 200 tys. zł, dwójki dzieci od 317 tys. do 368 tys. zł, trójki od 422...

piątek, 2018-02-02

Posiedzenie Polskiej Szkoły Rewitalizacji z udziałem Pana Wojciecha Zabłockiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

W Centrum im. Adama Smitha odbyło się 2 lutego 2018 r. posiedzenie założycielskie Polskiej Szkoły Rewitalizacji, w którym uczestniczyli przedstawiciele Centrum im. Adama Smitha - Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce -  Andrzej Sadowski – Prezydent, Marek Strugała – Ekspert i Piotr Majewski - Współpracownik oraz przedstawiciele Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji w osobach Jana Bociana, Jakuba...

piątek, 2017-12-15

I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego

W listopadzie odbył się I Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego, na którym Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha, był prelegentem. Na Kongresie poddane były dyskusji ekonomiczne aspekty polskiego biznesu. Kongres był pierwszym ogólnopolskim spotkaniem firm połączonych znakiem Polskiego Śladu - idei łączącej konsumentów, ekspertów-badaczy, polityków i biznesmenów. Dotyczył nie tylko...