Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

TRANSFERY PIENIĘŻNE EMIGRANTÓW A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI

TRANSFERY PIENIĘŻNE EMIGRANTÓW A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI - RAPORT CENTRUM IM. ADAMA SMITHA POD KIERUNKIEM PROF. ALEKSANDRA SURDEJA 

Emigracja poakcesyjna budzi w społeczeństwie polskim mieszane odczucia. Członkostwo w Unii Europejskiej jest cenione, gdyż stworzyło Polakom opcję oFicjalnej pracy za granicą nawet wtedy, gdy krajowy rynek pracy skazywałby ich na bezrobocie czy niezadawalająco niskie płace. Skala zaburzeń społecznych wywołana emigracją zarobkową ponad dwóch milionów osób skłania do emocjonalnej krytyki rządów, które „na to pozwoliły”.

W dyskusji pomiędzy zwolennikami świata bez granic i często bez narodowej lojalności, a zwolennikami harmonijnego rozwoju Polski nie dostrzega się, że empiryczna ocena skutków emigracji zarobkowej powinna wziąć pod uwagę transfery od emigrantów, intencje jakie im towarzyszą oraz szanse jakie tworzą.

Warto bowiem dostrzec, że poakcesyjna fala emigracyjna z Polski stała się potężnym źródłem Finansowania rozwoju gospodarczego naszego kraju. Wprawdzie liczna grupa emigrantów ekonomicznych z Polski po 2004 roku pozbawia czasowo kraj kwaliFikacji, wiedzy i talentów przedsiębiorczych, lecz uszczerbek ten jest kompensowany przez napływ środków pieniężnych przekazywanych przez nich do swoich rodzin i w rezultacie do naszego kraju.

W opracowaniu tym próbujemy pokazać, w jakim stopniu i poprzez jakie kanały transfery pieniężne od migrantów ekonomicznych oddziałują na rozwój gospodarczy Polski. 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
wtorek, 2018-05-08

Wraca propozycja Centrum im. Adama Smitha - likwidacja podatku PIT

Kolejny raz powraca pomysł likwidacji podatku PIT, przedstawiany przez lata przez Centrum im. Adama Smitha. 

Likwidacja podatku PIT jest elementem większej zmiany systemu podatkowego w Polsce. Pomysł ten przybrał formę projektu ustawy już w 2004 roku. Zebrano pod nim około 100 tys. podpisów. Był on przedkładany każdemu rządowi, w celu uwolnienia obywateli od biurokratycznej mitręgi,...

poniedziałek, 2018-04-30

IV ROCZNICA ŚMIERCI MIECZYSŁAWA WILCZKA (1932 - 2014)

30 kwietnia 2018 roku przypada IV rocznica śmiecie Mieczysława Wilczka (1932 - 2014)

Z wykształcenia był chemikiem i prawnikiem a z zawodu przedsiębiorcą. Autor wielu patentów z chemii w tym słynnego proszku do prania IXI 65. Był ministrem przemysłu (1988-1989) w ostatnim rządzie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

...

wtorek, 2018-05-01

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY PRZEDSIĘBIORCÓW PO ANGIELSKU

14 marca 2018 roku w siedzibie Centrum została omówiona i opracowana propozycja aby Krajowy Rejestr Sądowy przedsiębiorców był również po angielsku. Wysłaliśmy ją do Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

...

niedziela, 2018-04-08

Ciąg dalszy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PRZEDSIĘBIORCÓW PO ANGIELSKU

 

14 marca 2018 roku w siedzibie Centrum została omówiona i opracowana propozycja aby Krajowy Rejestr Sądowy przedsiębiorców był również po angielsku. Wysłaliśmy ją do Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ...

wtorek, 2018-05-08

Wraca propozycja Centrum im. Adama Smitha - likwidacja podatku PIT

Kolejny raz powraca pomysł likwidacji podatku PIT, przedstawiany przez lata przez Centrum im. Adama Smitha. 

Likwidacja podatku PIT jest elementem większej zmiany systemu podatkowego w Polsce. Pomysł ten przybrał formę projektu ustawy już w 2004 roku. Zebrano pod nim około 100 tys. podpisów. Był on przedkładany każdemu rządowi, w celu uwolnienia obywateli od biurokratycznej mitręgi,...

poniedziałek, 2018-04-30

IV ROCZNICA ŚMIERCI MIECZYSŁAWA WILCZKA (1932 - 2014)

30 kwietnia 2018 roku przypada IV rocznica śmiecie Mieczysława Wilczka (1932 - 2014)

Z wykształcenia był chemikiem i prawnikiem a z zawodu przedsiębiorcą. Autor wielu patentów z chemii w tym słynnego proszku do prania IXI 65. Był ministrem przemysłu (1988-1989) w ostatnim rządzie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

...