Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Wolność informacji - jakość demokracji

Trzeci Numer Specjalny 12 Lipca 2000 Roku

Wolności Informacji - Jakość Demokracji

 

Dokładnie miesiąc temu 12 czerwca na konferencji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich została zaprezentowana pierwsza wersja projekt znanego jako Ustawa o Wolności Informacji autorstwa Centrum im. Adama Smitha.  5 lipca br. projekt ten został złożony w Sejmie przez grupę posłów. Chcielibyśmy przypomnieć podstawowe fakty związane z stworzeniem przez nasze Centrum projektu tej ustawy.

Centrum jest niezależnym instytutem, który zajął się sprawą wolności informacji w 1997 roku. Rozpoczęte w tym roku starania o uzyskanie grantu z programu Democracy Commission Small Grants Program doprowadziły do podpisania umowy 27 kwietnia 1998 roku z U.S. Information Service.

W ramach serii Zeszyty Centrum opublikowany został nr 33 pt.: Ustawa o wolności Informacji. Freedom of Information Act. Rozwiązanie dla Polski. W innym wydawnictwie Centrum - Interes Publiczny - w czerwcu 1999 roku został opublikowany numer specjalny z założeniami ustawy o wolności informacji. Od grudnia 1998 roku, kiedy ukazał się w Rzeczpospolitej artykuł Antoniego Podolskiego - pierwszy z serii propagujących amerykańską ustawę i konieczność podobnego rozwiązania w naszym kraju- do września 1999 Centrum przeprowadziło na ten temat kampanię prasową w różnych obiegach medialnych (te działania zamknęły realizację grantu z U.S. IS). Niestety, w tym czasie w naszym kraju trwała inna kampania na rzecz ustawy o informacjach niejawnych. 

Materiały oraz założenia do projektu ustawy zostały latem 1999 roku przekazane P. Waldemarowi Ratajowi Dyrektorowi Departamentu Programowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zrozumienie dla wagi przedstawionego przez Centrum projektu było na tyle daleko idące, że znalazł się on w priorytetach rządu przedstawionych przez Prezesa Rady Ministrów RP Jerzego Buzka we wrześniowym przemówieniu z 1999 roku o Nowym Otwarciu . 

Przemówienie to było ważną inspiracja i stworzyło pozytywną atmosferę wokół wolności informacji. Centrum im. Adama Smitha z zadowoleniem przyjęło fakt, że inne organizacje m.in. Centrum Monitoringu Wolności Prasy poszły naszym śladem i zaczęły mówić w 2000 roku o potrzebie regulacji wolności informacji. Głosy te, apel przedstawicieli mediów oraz wielokrotnie wyrażane poparcie i osobiste zaangażowanie Premiera RP przyśpieszają moment  przyjęcia w Polsce ustawy, która zadecyduje o jakości naszego ustroju politycznego.

 

Andrzej Sadowski

Wiceprezydent

Centrum im. Adama Smitha

Warszawa, 12 lipca  2000 r

e-mail: adam.smith@adam-smith.pl

 

 

Jawne państwo

Apel w sprawie projektu ustawy o wolności informacji

 

 

Zwracamy się do opinii publicznej, w szczególności do środowisk opiniotwórczych i formacji politycznych, o zawarcie porozumienia ponad podziałami dla uchwalenia w trybie pilnym ustawy o wolności informacji. Byłby to istotny krok w kierunku jawnego, przejrzystego i sprawnego państwa demokratycznego.

Artykuł 61 Konstytucji RP głosi: “Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”. Jest to zapis martwy, ponieważ nie ma, jak dotąd, ustawy określającej pod tym względem obowiązki władz publicznych, rządowych i samorządowych, oraz sposób dochodzenia swoich uprawnień przez obywateli.

W Centrum im. Adama Smitha został opracowany projekt ustawy, która zapewniałaby każdemu obywatelowi dostęp do jawnych informacji publicznych - o instytucjach, danych, środkach oraz planach i polityce władz publicznych. Podobne ustawy funkcjonują już w wielu państwach demokratycznych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, w krajach skandynawskich, w Irlandii. 

Apelujemy do kolegów - szefów mediów, publicznych i prywatnych, o przyłączenie się do naszego apelu, tak by stał się on bodźcem i zachętą do uchwalenia tej ustawy jeszcze w bieżącej kadencji parlamentu.

 

Sygnatariusze:

Anatol Arciuch - red. nacz. Nowego Państwa

Jerzy Baczyński - red. nacz. Polityki

Jolanta Ball - p.o. red. nacz. Zielonego Sztandaru

ks. Adam Boniecki - red. nacz. Tygodnika Powszechnego

Andrzej Gelberg - red. nacz. Tygodnika Solidarność

Maciej Łukasiewicz - p.o. red. nacz. Rzeczpospolitej

Ryszard Miazek - prezes Zarządu Polskiego Radia

Krystyna Mokrosińska - p.o. prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Eugeniusz Smolar- wiceprezes Zarządu Polskiego Radia ds. Programowych

Wojciech Świdnicki- red. nacz. Wspólnoty

Andrzej Urbańczyk - red. nacz. Trybuny

Piotr Wierzbicki - red. nacz. Gazety Polskiej

Tomasz Wołek - red. nacz. Życia

Marek Zagórski- red. nacz. Życia Warszawy

 

Wcześniej poparcie na rzecz projektu Centrum przekazał p. Leszek Ozimek prezes Stowarzyszenia Wydawców Polskiej Niezależnej Prasy Lokalnej 

 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
czwartek, 2017-06-01

Raport "Koszty wychowania dzieci 2017"

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2017

RAPORT CENTRUM IM. ADAMA SMITHA

Centrum im. Adama Smitha liczy koszty wychowania dzieci w Polsce od 2008 roku i prezentuje szóstą edycję raportu na ten temat (ostatni w roku 2016). Centrum szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia osiemnastego roku życia) mieści się w przedziale od 176 tys. do blisko 200 tys...

wtorek, 2017-05-16

Konferencja "Czy UE może być Stanami Zjednoczonymi Europy?"

W piątek 12 maja w jednej z sal Senatu RP miała miejsce konferencja zatytułowana: "Czy Unia Europejska może być Stanami Zjednoczonymi Europy?".

Głównym gościem spotkania był nieoficjalny kandydat na ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej Ted Malloch. W konferencji uczestniczył również Prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski. 

...
piątek, 2017-09-29

Andrzej Sadowski zaleca zastąpienie CIT podatkiem przychodowym o stawce 1 proc.

Z raportów najwyższej Izby Kontroli wynika, że większość firm w Polsce nie płaci podatku CIT. Podatek od dochodów przedsiębiorstw należałoby zastąpić podatkiem od przychodu – postuluje Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha w rozmowie z serwisem eNewsroom. Jest na to prosty sposób.

...
piątek, 2017-09-29

Opinia Roberta Gwiazdowskiego i Andrzeja Sadowskiego na temat wniosku o powołanie komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.

Walka z wyłudzeniami VAT zasługuje na uznanie i poparcie; trudno sobie wyobrazić skalę takich strat w wyniku działalności wyłącznie samych przestępców – ocenili eksperci Centrum im. Adama Smitha Robert Gwiazdowski i Andrzej Sadowski, komentując wniosek o powołanie komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.

 

Całość wypowiedzi znajduje się na stronie: ...

czwartek, 2017-06-01

Raport "Koszty wychowania dzieci 2017"

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2017

RAPORT CENTRUM IM. ADAMA SMITHA

Centrum im. Adama Smitha liczy koszty wychowania dzieci w Polsce od 2008 roku i prezentuje szóstą edycję raportu na ten temat (ostatni w roku 2016). Centrum szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia osiemnastego roku życia) mieści się w przedziale od 176 tys. do blisko 200 tys...

wtorek, 2017-05-16

Konferencja "Czy UE może być Stanami Zjednoczonymi Europy?"

W piątek 12 maja w jednej z sal Senatu RP miała miejsce konferencja zatytułowana: "Czy Unia Europejska może być Stanami Zjednoczonymi Europy?".

Głównym gościem spotkania był nieoficjalny kandydat na ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej Ted Malloch. W konferencji uczestniczył również Prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski. 

...