Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Wprowadzenie możliwości podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników spółek z o.o. przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

19 kwietnia odbyło się zebranie ekspertów Centrum im. Adama Smitha, podczas którego omawiano propozycję wystosowaną przez p. Piotra Mijala i p. Piotra Sekulskiego. 

Zgromadzeni na spotkaniu eksperci postanowili, iż w ciągu najbliższego roku Centrum im. Adama Smitha podejmie środki w celu wprowadzenia do polskiego systemu prawnego możliwości podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników spółek z o.o. przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Dzięki takiemu rozwiązaniu istotne decyzje dla spółki mogłyby być podejmowane szybciej, a wspólnikom spółki można będzie zagwarantować realną możliwość aktywnego uczestnictwa w ich funkcjonowaniu. 

Zaznaczamy, iż wskazana zmiana jest neutralna politycznie, nie pociąga za sobą kosztów dla budżetu państwa i jest zmianą wyczekiwaną przez przedsiębiorców. W szczególności zmniejsza ona formalizm i ogranicza bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. Co więcej, odbywanie elektronicznych zgromadzeń wspólników jest możliwe w europejskich odpowiednikach polskiej sp. z o.o. – m.in. niemieckiej GmbH oraz luksemburskiej SARL. 

W związku z tym dnia 20.04.2018 r. została wystosowana w tym zakresie oficjalna propozycja podjęcia stosownych działań do Prezydenta RP. Wyrażamy nadzieję, iż propozycja Centrum im. A. Smitha spotka się z poparciem ze strony prawodawców. O postępach działań Centrum im. Adama Smitha w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon

Ankieta

wtorek, 2019-05-21

22 maja konferencja "Złoty, euro i sprawa polska"

22 maja w Warszawie ma miejsce wspólna konferencja Narodowego Banku Polski i Centrum im. Adama Smitha pt.: "Złoty, euro i sprawa polska". Bezpośrednią relację udostępnia NBP. 

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

wtorek, 2019-05-21

22 maja konferencja "Złoty, euro i sprawa polska"

22 maja w Warszawie ma miejsce wspólna konferencja Narodowego Banku Polski i Centrum im. Adama Smitha pt.: "Złoty, euro i sprawa polska". Bezpośrednią relację udostępnia NBP. 

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.