Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Wzmocnienie systemu zwalczania nieprawidłowości i oszust w zakresie dystrybucji funduszy strukturalnych na poziomie regionalnym oraz w sektorze rolnictwa

Komenda Główna Policji  wraz z  Centrum im. Adama Smitha (CAS) realizują projekt pt. “Wzmocnienie systemu zwalczania nieprawidłowości i oszust w zakresie dystrybucji funduszy strukturalnych na poziomie regionalnym oraz w sektorze rolnictwa” na mocy umowy finansowej z Europejskim Urządem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w ramach programu Hercule II.  Podstawowym przedmiotem projektu są szkolenia dotyczące zwalczania nieprawidłowości i korupcji w zakresie dystrybucji funduszy strukturalnych na poziomie regionalnym oraz w sektorze rolnictwa. Szkolenia są przeznaczone dla przedstawicieli policji zajmujących się tą problematyką oraz reprezentantów innych instytucji i służb zaangażowanych w działania związane z tym tematem (w tym m.in. inspektorów NIK, prokuratorów, pracowników urzędów skarbowych, prokuratorów  oraz przedstawicieli Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi). Elementem projektu będzie  również wymiana doświadczeń z policja słowacka oraz OLAF-em. Ogólnym celem projektu jest zwiększenie skuteczności walki z korupcją i nieprawidłowościami w zakresie dystrybucji środków unijnych na poziomie regionalnym po przez zwiększenie potencjału instytucji i służb działających na rzecz ochrony interesów finansowych Polski i UE. Cele szczegółoweto:

(a)   Podniesienie kompetencji policji i innych instytucji i służb działających na rzecz ochrony interesów finansowych Polski i UE w wyniku szkoleń i wymiany doświadczeń z  partnerami zagranicznymi oraz OLAF-em.

(b)  Opracowanie podręcznika zawierającego materiały szkoleniowe, którego aktualność przekraczałaby ramy projektu.

(c)   Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy wspomnianymi instytucjami i służbami Opracowanie systemu procedur i propozycji zmian legislacyjnych służących usprawnieniu systemu  ochrony interesów finansowych Polski i UE

W ramach projektu odbędą się 4 szkolenia w formie warsztatów. Obejmą one szefów i wice-szefów wszystkich 16 regionalnych oddziałów instytucji biorących udział w projekcie. (w sumie ok. 200 osób). Każde szkolenie będzie miało ten sam program i gromadzić będzie przedstawicieli 4 województw.

Koordynatorem projektu po stronie CAS jest Małgorzata Brennek - członek Zarządu CAS, zaś po stronie KGP - nadkomisarz  Krzysztof Kot - Zastępca Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego KGP.

---------

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską (OLAF) w ramach progamu II Herkules 2007-2013: Wspólnotowy program na rzecz wspierania działań mających na celu ochronę interesów finansowych Wspólnoty. Więcej informacji o programie: http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/index_en.html

This project has been co-funded by the European Commission (OLAF) under the Hercule II Programme 2007-2013: A Community Action Programme to promote activities in the field of the protection of the Community's financial interests (for more information see http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/index_en.html)

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon

Ankieta

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

niedziela, 2018-08-12

Spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem

9 sierpnia 2018 r. miało miejsce spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem (drugi od prawej) oraz Pierwszym Sekretarzem V.S.D.L. Surendra (czwarty od prawej) z ekspertem Centrum ds. relacji indyjskich Mariuszem Łuszczewskim (trzeci od prawej).

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

niedziela, 2018-08-12

Spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem

9 sierpnia 2018 r. miało miejsce spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem (drugi od prawej) oraz Pierwszym Sekretarzem V.S.D.L. Surendra (czwarty od prawej) z ekspertem Centrum ds. relacji indyjskich Mariuszem Łuszczewskim (trzeci od prawej).

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

niedziela, 2018-08-12

Spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem

9 sierpnia 2018 r. miało miejsce spotkanie z Ambasadorem Indii J.E. Tsewangiem Namgyalem (drugi od prawej) oraz Pierwszym Sekretarzem V.S.D.L. Surendra (czwarty od prawej) z ekspertem Centrum ds. relacji indyjskich Mariuszem Łuszczewskim (trzeci od prawej).