Akcja Gospodarcza

Uchwała o powołaniu zakładu gospodarczego Centrum im. Adama Smitha Fundacji Akcji gospodarczej


Uchwała o powołaniu zakładu gospodarczego Centrum im. Adama Smitha Fundacji Akcji Gospodarczej. Niniejszym uchwałą Zarządu Centrum im. Adama Smitha- Fundacji Akcji Gospodarczej powołuje się zakład gospodarczy Fundacji. Nosi nazwę "Buisness Action Consulting Group". Działa w oparciu o Statut Fundacji i przepisy prawa regulują- cel działalność gospodarcza wyodrębnionych jednostek Fundacji, na własny rachunek i ryzyko.

Zaproszenie dla Andrzeja Sadowskiego na konsultacje środowisk liberalnych


Uprzejmie zapraszam na spotkanie konsultacyjne środowisk liberalnych, które odbędzie się w Warszawie, w Archiwum Głównym Akt Dawnych przy ulicy Długiej 7. Zasadniczym celem spotkania będzie przygotowanie podstawowych założeń programowych i organizacyjnych ruchu liberalnego oraz powołanie komisji, ktore przygotują odpowiednie dokumenty. Reprezentacje poszczególnych środowisk nie są ograniczone ilościowo prosimy jednakże o przybycie przede wszystkim osób, które są zdecydowane wziąć czynnie udział w pracach organizacyjnych.

Projekt uchwały zebrania Towarzystwa Gospodarczego z dnia 24 listopada 1989


Od lat obowiązywał pogląd, że centralny planista lepiej zna potrzeby podmiotów gospodarczych niż one same. Stąd preferencja pojedyńczych wielkich inwestycji centralnie finansowanych ze środków wypracowanych przez wszystkich i odbieranych im w postaci wysokich podatków. W tych warunkach nie mogło ich starczyć i nie starczyło na małe inwestycje i remonty stale potrzebne każdemu przedsiębiorstwu.

Strony