Aktywność

Jaki przyjąć model opodatkowania sieci handlowych w Polsce. Debata „Gazety Polskiej”


Adam Sadowski, prezydent Centrum im. A. Smitha, dodał też, że nie ma dobrych podatków, wszystkie są szkodliwe, ale CIT jest szczególnie zły. Jego efektywność jest bardzo niska, a według Najwyższej Izby Kontroli 60–80 proc. firm nie płaci go w naszym kraju w ogóle.

Indeks Wolności Gospodarczej 2015r.


Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Indeks Wolności Gospodarczej 2015r.


Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Indeks Wolności Gospodarczej na 2015 rok


Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Sadowski dla money.pl: Propozycje PO to likwidacja skrajnych absurdów


Jarosław Kalinowski z PSL podczas „Śniadania w Trójce” zwrócił uwagę, że postulaty podobne do obecnych propozycji PO, dotyczące całkowitej zmiany systemu podatkowego, od wielu lat wysuwa Centrum Adama Smitha. Poprosiliśmy prezesa CAS o komentarz.

Cykl debat Centrum im. Adama Smitha 26 sierpnia


W środę 26.08.2015r. w Centrum im. Adama Smitha odbyła się kolejna dyskusja, tym razem na temat „Czy trwanie mitu o darmowych usługach państwa jest skutkiem edukacji publicznej?” z udziałem prof. Michała Wojciechowskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i eksperta Centrum im. Adama Smitha, Tomasza Cukiernika; publicystę Najwyższego CZAS-u, Andrzeja Sadowskiego; prezydenta Centrum, Waldemara Oryńskiego; moderatora dyskusji oraz Hubert Olkowskiego; studenta SGH i praktykanta Centrum im. Adama Smitha.

Porozumienia zawarte pomiędzy Centrum im. Adama Smitha a Free to Choose Network


24 sierpnia 2015 roku Bob Chitester z Free to Choose Network, amerykańskiej fundacji zajmującej się spuścizną oraz szerzeniem myśli amerykańskiego ekonomisty, laureata Nagrody Nobla Miltona Friedmana, oraz Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, spotkali się w siedzibie Centrum aby omówić dalszą współpracę w ramach wspólnie realizowanego projektu edukacyjnego na temat wolności gospodarczej i wolnego rynku w polskich szkołach.

Konferencja "Zwalczanie nadużyć finansowych przy dystrybucji środków europejskich. Polskie doświadczenia."


Na konferencji, która odbyła się 30 maja 2011 r. w siedzibie Centrum im. Adama Smitha przy ulicy Bednarskiej 16 w Warszawie, podsumowany został projekt realizowany wspólnie z Komendą Główną Policji oraz Komendą Główną Policji Słowackiej pt.: „Wzmocnienie system zwalczania nieprawidłowości i oszust w zakresie dystrybucji funduszy strukturalnych na poziomie regionalnym oraz w sektorze rolnictwa”, finansowany przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w ramach programu Hercule II. Projekt wdrażany był na mocy umowy nr OLAF/2010/D7/033 w okresie 1 stycznia - 31 maja 2011.

Seminarium „Ordynacja wyborcza i upadek komunizmu”


Dnia 30 lipca o godz. 17.00 w siedzibie Centrum im. Adama Smitha odbyło się seminarium z profesorem Markiem Kamińskim, wykładowcą Uniwersytetu w Kalifornii i specjalistą od teorii gier, a także ekspertem Centrum im. Adama Smitha. Przedmiotem spotkania była analiza wpływu przyjętej w roku 1989 ordynacji wyborczej na oddanie władzy przez partię komunistyczną.

ZAGROŻENIE DLA USTROJU GOSPODARCZEGO


Uczestnicy seminarium przy Centrum im. Adama Smitha wyrażają głęboki niepokój i ostrą dezaprobatę wobec przygotowywanego właśnie w sejmie projektu ustawy o tzw. samorządzie gospodarczym, widząc w tym pseudosamorządowym rozwiązaniu poważne zagrożenie dla ładu rynkowego w Polsce. W świecie współczesnym, w warunkach państwa obywatelskiego, zasadą jest istnienie najróżniejszych instytucji, umożliwiających reprezentowanie i uzgadnianie cząstkowych interesów poszczególnych grup. Równolegle do tych różnorodnych reprezentacji, stworzono w niektórych krajach organy reprezentujące z mocy prawa społeczność przedsiębiorców, które zamiast administracji rządowej wykonują pewne funkcje (np. prowadzenie rejestru podmiotów gospodarczych). Nigdzie jednak w warunkach demokratycznego państwa obywatelskiego nie uzurpują sobie one monopolu obrony i reprezentacji interesów podmiotów gospodarczych o bardzo zróżnicowanych przecież interesach grupowych.

Strony