Archiwalia

Czym jest biblioteka


Centrum im. Adama Smitha tworzy od wielu lat księgozbiór zawierający najwartościowsze dokonania polskiej szkoły ekonomicznej oraz publikacje z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Sądzimy, że ówczesna polska i światowa myśl jest ważnym i niezwykle aktualnym źródłem inspiracji. Sukcesywnie będziemy udostępniać na naszych stronach gromadzone i opracowywane w naszym Centrum zasoby. Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się swoimi zasobami aby również służyły innym poszukującym wiedzy zapraszamy do współpracy. Tymczasem skromna póki co próbka z księgozbioru Centrum im. Adama Smitha.

Archiwa Przełomu


W Kancelarii Senatu odbyło się spotkanie realizatorów projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” z przedstawicielami Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce. Misją Centrum jest badanie gospodarki rynkowej i działanie na rzecz wolnego rynku budowanego na fundamencie wolności i moralności, prywatnej własności, swobody umów w granicach prawa, ograniczonej ingerencji władz publicznych w gospodarkę, wolności słowa oraz działanie na rzecz wolnego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

Ustawa Wilczka


Przeszło dwadzieścia lat po sławetnej „transformacji ustrojowej” w kraju, w konstytucji którego zapisana jest „społeczna gospodarka rynkowa”, za najbardziej liberalną ustawę o działalności gospodarczej uchodzi tzw. ustawa Wilczka z 23 grudnia 1988 r.

HISTORIA AKCJI GOSPODARCZEJ 1988-2008


3 grudnia 1988 roku od dawna współdziałający liderzy Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego i Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie zaprosili do warszawskiej siedziby spółki „Wola” działaczy podobnych towarzystw z całej Polski. Powstawały one w wielu miastach z wspólnej krakowsko-warszawskiej inspiracji. Zaproszono również tych liderów środowisk opozycyjnych, którzy wykazywali największe zrozumienie dla konieczności przywrócenia wolnego rynku w Polsce, oraz tych ekonomistów i publicystów, którzy nie tracili czasu na zastanawianie się, czy socjalizm jest reformowalny.