Artykuły

Czym jest biblioteka


Centrum im. Adama Smitha tworzy od wielu lat księgozbiór zawierający najwartościowsze dokonania polskiej szkoły ekonomicznej oraz publikacje z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Sądzimy, że ówczesna polska i światowa myśl jest ważnym i niezwykle aktualnym źródłem inspiracji. Sukcesywnie będziemy udostępniać na naszych stronach gromadzone i opracowywane w naszym Centrum zasoby. Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się swoimi zasobami aby również służyły innym poszukującym wiedzy zapraszamy do współpracy. Tymczasem skromna póki co próbka z księgozbioru Centrum im. Adama Smitha.

"Nie zamykajmy pochopnie kopalni" artykuł opierający się na raporcie Centrum im. Adama Smitha o górnictwie


Powszechny pogląd o dotowaniu górnictwa przez Polaków z ich podatków jest nieprawdziwy. Decyzja o wykupie węgla ze zwałów pozwala uniknąć natychmiastowego bankructwa sektora. W przyszłości dobrą decyzją może się okazać sprzedaż kopalni firmom energetycznym. Nie zwalnia to jednak rządu z konieczności przeprowadzenia gruntownej reformy. Historia pokazuje pozytywne przykłady.

Wywiad z Jamesem Buchananem, profesorem ekonomii na George Mason University, dyrektorem Centrum Analiz Wyboru Publicznego i laureatem nagrody Nobla z dziedziny nauk ekonomicznych


JJD: Czy mógłby wyjaśnić Pan, co składa się na tzw. rozumowanie ekonomiczne i dlaczego jest ono tak potężnym narzędziem w zastosowaniu w naukach politycznych, w sferze publicznej?

JB: Można powiedzieć, że ekonomia, biorąc pod uwagę jej behawioralną podbudowę, jest właśnie nauką behawioralną. Próbuje ona bazować na XVII-wiecznym odkryciu faktu, że we postępowaniu ludzkim występują pewne trendy dostosowawcze, oraz na tej podstawie budować hipotezy sprawdzalne, czy też, by użyć właściwego terminu, niefalsyfikowalne w sensie naukowym. Ludzka natura posiada pewne cechy niezmienne, co pozwala na dokonywanie systematycznych, naukowych sformułowań i zbudowanie struktury obejmującej całokształt zachowań ludzkich, zawierającej wytyczne co do tego, jak zorganizować wspólnotę tak, aby zapewnić jednocześnie produkcję dóbr i ochronę wolności osobistej. Jest to coś, co można osiągnąć jedynie poprzez zorganizowany system rynków. Ta idea tzw. wolności naturalnej, zapewniająca dużą ilość jakościowych dóbr i usług, wywodzi się od Adama Smitha. Jest efektywna, zaś społeczeństwo, w którym działa, jest wolne.

ANDRZEJ SADOWSKI W ROZMOWIE Z WPROST


"Pocieszanie się, przy dwucyfrowym bezrobociu, że mamy jakiś spadek, z podkreśleniem na jakiś, jest tylko miarą własnej nieudolności i bezradności. Politycy wielokrotnie mówili, że są bezradni wobec bezrobocia, bo nie wiedzą co mają z nim zrobić. Ta statystyka jest nieprawdziwa z prostego powodu. Pomija fakt wyjazdu Polaków poza granice naszego kraju."

Paweł Kukiz wprowadzi rozwiązania Centrum im. Adama Smitha? Rozmowa z Andrzejem Sadowskim


Paweł Kukiz mówi głośno, że nie ma i nie zamierza mieć programu. Jak informują media, ma jednak przyjąć gotowe rozwiązania między innymi od Centrum im. Adama Smitha. Jak mówi w "Bez autoryzacji" prezydent instytutu Andrzej Sadowski, na daną chwilę nie ma mowy o pojawieniu się nazwisk ekspertów na listach wyborczych Kukiza.

Praca na czarno w Niemczech


Być może już niedługo nielegalna praca w Niemczech przestanie być wykroczeniem, a stanie się przestępstwem. Ma to zagwarantować ustawa proponowana przez rząd kanclerza Schröedera. Szacuje się bowiem, że u naszych zachodnich sąsiadów na czarno pracuje blisko 5 milionów ludzi. Duża część to cudzoziemcy. Takie poczynania niemieccy politycy tłumaczą stagnacją gospodarki oraz powiększaniem się szarej strefy. Jak twierdzi prof. Friedrich Schneider z Tybingi, w 2003 roku powiększyła się o kolejne 5,6 procent. Tym samym przekroczyła 17 procent oficjalnego PKB. A nielegalnie zatrudnieni pracownicy, w tym oczywiście cudzoziemcy, współtworzą ową szarą strefę. Dla państwa to strata rzędu 100 miliardów euro rocznie. Dzięki ściganiu nielegalnej pracy rząd liczy na dodatkowy miliard euro w budżecie rocznie.Za pracę na czarno będzie groziła wyższa niż dotychczas kara pieniężna. Jednak w szczególnie ciężkich przypadkach będzie można iść nawet do więzienia. Najcięższą karą ma być pozbawienie wolności do dwóch lat.

Kontrrewolucja Wilczka, Plan Balcerowicza


Kilkanaście lat temu rozpoczęła się w Polsce kontrrewolucja gospodarcza. Momentem zwrotnym było uchwalone w grudniu 1988 roku prawo - jeszcze przez ostatni rząd ancie regime - zwane ustawą Wilczka. Stała się, niedoścignioną do tej pory, konstytucją polskiej przedsiębiorczości. Późniejsze zmiany polityczne, uwolniły ją od ograniczeń przechodzącego do historii ustroju. W Polsce nastąpiła, na niespotykaną skalę, erupcja przedsiębiorczości. Wystarczyła zasada, że co nie jest zabronione, jest dozwolone oraz wiara we własne możliwości. Z krzątaniny świeżo upieczonych przedsiębiorców, którym wówczas nikt nie przeszkadzał, wyłaniał się spontaniczny ład wolnego rynku. Nie rozumiał go świat ówczesnej opozycji, jak fundamentalny jest on dla rzeczywistej zmiany systemu. Było to szczególnie uderzające przy Okrągłym Stole, gdzie część opozycji chciała przywrócenia ograniczeń dla przedsiębiorców z dekretu PKWN. Dzięki rynkowej jej części, skupionej w Akcji Gospodarczej, oraz postawie ówczesnych władz nie doszło do reglamentacji przedsiębiorczości

Etyka w przedsiębiorstwie


Etyka w biznesie jest wykładana dziś niemal w każdej polskiej wyższej uczelni. Wydane zostały podręczniki w tłumaczeniach z obcych języków i pojawiły się też prace rodzimych autorów. Termin "etyka" przeżywa medialny renesans. Publiczna działalność szeregu ludzi oceniana jest przez innych w kontekście etycznym. Do działalności przedsiębiorstw również zaczyna się stosować kryterium etyczne. Tak jak kiedyś dominującym kryterium oceny była formalna zgodność z systemem prawa, tak teraz jest nią etyka. Nie tak dawno mówienie publiczne w naszym kraju o etyce w gospodarce wywoływało podejrzenie, że kwestionuje się specyficznie pojmowane zasady gospodarki rynkowej.

Rozmowa o Polskim systemie podatkowym


Etyka w biznesie jest wykładana dziś niemal w każdej polskiej wyższej uczelni. Wydane zostały podręczniki w tłumaczeniach z obcych języków i pojawiły się też prace rodzimych autorów. Termin "etyka" przeżywa medialny renesans. Publiczna działalność szeregu ludzi oceniana jest przez innych w kontekście etycznym. Do działalności przedsiębiorstw również zaczyna się stosować kryterium etyczne. Tak jak kiedyś dominującym kryterium oceny była formalna zgodność z systemem prawa, tak teraz jest nią etyka. Nie tak dawno mówienie publiczne w naszym kraju o etyce w gospodarce wywoływało podejrzenie, że kwestionuje się specyficznie pojmowane zasady gospodarki rynkowej.

Stan Polskiej Gospodarki


Jeżeli Polsat w audiotele pytałby o stan polskiej gospodarki, to która odpowiedź byłaby prawdziwa:

świetny
taki sobie
słaby
Oczywiście odpowiedź c.

Jeszcze niedawno cieszyliśmy się rosnącym wzrostem gospodarczym, malejącą inflacją... Co się stało?

Kryzys oczywiście nie wziął się znikąd. To efekt działań różnych rządów, przez wiele lat. Źródeł tego kryzysu trzeba szukać nie tylko w ostatnich czterech, czy nawet ośmiu latach.

Strony