Biblioteka

Czym jest biblioteka


Centrum im. Adama Smitha tworzy od wielu lat księgozbiór zawierający najwartościowsze dokonania polskiej szkoły ekonomicznej oraz publikacje z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Sądzimy, że ówczesna polska i światowa myśl jest ważnym i niezwykle aktualnym źródłem inspiracji. Sukcesywnie będziemy udostępniać na naszych stronach gromadzone i opracowywane w naszym Centrum zasoby. Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się swoimi zasobami aby również służyły innym poszukującym wiedzy zapraszamy do współpracy. Tymczasem skromna póki co próbka z księgozbioru Centrum im. Adama Smitha.

"Nie zamykajmy pochopnie kopalni" artykuł opierający się na raporcie Centrum im. Adama Smitha o górnictwie


Powszechny pogląd o dotowaniu górnictwa przez Polaków z ich podatków jest nieprawdziwy. Decyzja o wykupie węgla ze zwałów pozwala uniknąć natychmiastowego bankructwa sektora. W przyszłości dobrą decyzją może się okazać sprzedaż kopalni firmom energetycznym. Nie zwalnia to jednak rządu z konieczności przeprowadzenia gruntownej reformy. Historia pokazuje pozytywne przykłady.

Indeks Wolności Gospodarczej na 2015 rok


Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Archiwa Przełomu


W Kancelarii Senatu odbyło się spotkanie realizatorów projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” z przedstawicielami Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce. Misją Centrum jest badanie gospodarki rynkowej i działanie na rzecz wolnego rynku budowanego na fundamencie wolności i moralności, prywatnej własności, swobody umów w granicach prawa, ograniczonej ingerencji władz publicznych w gospodarkę, wolności słowa oraz działanie na rzecz wolnego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej o projekcie "Archiwa Przełomu" organizowanym przez Centrum im. Adama Smitha z Senatem RP


W Kancelarii Senatu odbyło się spotkanie realizatorów projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” z przedstawicielami Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce. Misją Centrum jest badanie gospodarki rynkowej i działanie na rzecz wolnego rynku. Podczas spotkania prezydent Centrum Andrzej Sadowski i dyrektor Scriptorium Przedsiębiorczości i Wolności Lech Stefański przedstawili propozycję współpracy w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” oraz założenia nowego projektu Centrum, którego celem będzie rejestrowanie rozmów z przedsiębiorcami z okresu przełomu.

Kategorie: 

Zakaz reklamy aptek szkodzi pacjentowi


Od prawie dwóch lat apteki w Polsce nie mogą się reklamować. Wszystko przez to, że Sejm, przyjmując w 2011 r. ustawę refundacyjną, znowelizował jednocześnie prawo farmaceutyczne. Dodał do niego art. 94a. Zgodnie z nim apteki nie mogą informować o swojej działalności i zachęcać tym samym pacjentów do zakupów leków. Farmaceuci mają tylko prawo przekazywać obywatelom dane o tym, gdzie są zlokalizowane apteki i w jakich godzinach otwarte.

DOBROWOLNA WYMIANA HANDLOWA SPRZYJA POSTĘPOWI GOSPODARCZEMu


Podstawą handlu jest wzajemna korzyść. Strony zgadzają się na wymianę, ponieważ spodziewają się, że polepszy ona ich sytuację materialną. Motywację dla wymiany handlowej na rynku można streścić w sformułowaniu “Jeśli zrobisz coś dla mnie, ja zrobię coś dla ciebie”. Handel pozwala partnerom biorącym udział w wymianie na otrzymanie tego, czego chcą.

BARIERY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Bezprecedensowy sukces gospodarczy Polski po roku 1989 jest skutkiem wprowadzenia porządku opartego na niemal absolutnej swobodzie podejmowania działalności gospodarczej oraz na bardzo daleko posuniętej deregulacji w zakresie jej prowadzenia. Normy właściwe gospodarce socjalistycznej straciły swoje zastosowanie, a nowe nie zdążyły się jeszcze ukształtować. Ta sytuacja zaowocowała żywiołowym powstawaniem i rozwojem firm prywatnych, zwłaszcza niewielkich przedsięwzięć osób fizycznych. Reforma o przełomowym charakterze uwolniła ogromne i bezcenne zasoby ludzkiej aktywności i przedsiębiorczości. W miarę upływu czasu swobody gospodarcze były jednak systematycznie ograniczane. Regulacje prawne skutkowały wznoszeniem coraz to nowych barier dla działalności gospodarczej.

Strony