Dzień wolności podatkowej & podatki

Debata zorganizowana przez gazetę Rzeczpospolitą pt. "Podatek obrotowy zamiast CIT: plusy i minusy"


W dniu 20 września 2015 roku w redakcji gazet Rzeczpospolitej odbyła się debata pt. „Podatek obrotowy zamiast CIT: plusy i minusy”. Jednym z uczestników debaty był Andrzej Sadowski - prezydent Centrum im. Adama Smitha. Wśród uczestników debaty funkcjonował pogląd o konieczności zmiany przepisów polskiego prawa podatkowego.

Sadowski dla money.pl: Propozycje PO to likwidacja skrajnych absurdów


Jarosław Kalinowski z PSL podczas „Śniadania w Trójce” zwrócił uwagę, że postulaty podobne do obecnych propozycji PO, dotyczące całkowitej zmiany systemu podatkowego, od wielu lat wysuwa Centrum Adama Smitha. Poprosiliśmy prezesa CAS o komentarz.

Podatki nie służą rozwojowi


Do przedstawionego przez nas programu zmian w systemie finansów publicznych krytycznie odnieśli się eksperci Instytutu Sobieskiego ("Rz" z 13 stycznia). Większość różnic wynika z odmiennej oceny tego, co obecnie w Polsce można realnie zmienić, a czego zmienić się nie da. Staramy się prezentować podejście ostrożne. Przede wszystkim podzielamy pogląd, że podatki z natury nie służą rozwojowi gospodarczemu. A zatem ich obniżka to szansa na wzrost PKB. Pytanie tylko: jaka obniżka? Po pierwsze, obniżka ta ma być wyraźnie odczuwalna przez przedsiębiorców. Po drugie, ma uwolnić najcenniejszy zasób naszego kraju, jakim jest praca jego obywateli, krępowana wysokimi daninami różnego typu. Stąd postulat zmniejszenia o połowę obciążeń nakładanych na pracę.

Projekt obywatelskiej ustawy "O likwidacji bezrobocia i naprawie finansów publicznych"


W Centrum im. Adama Smitha nad rozwiązaniami podatkowymi zaczęliśmy pracować od samego początku naszego istnienia. Przejawem naszej pracy było zainaugurowanie w 1994 roku z inicjatywy Krzysztofa Dzierżawskiego "Dnia wolności podatkowej". Przez kilkanaście lat podejmowaliśmy różne działania związane z podatkami: od koncepcji tzw. podatku liniowego po protest przeciwko wprowadzeniu deklaracji majątkowych. Najważniejszą jednak inicjatywą było opracowanie całościowego rozwiązania podatkowego. Nasze analizy (rządowe także) wskazywały, że główną przyczyną bezrobocia w Polsce jest wysokie opodatkowanie pracy. Ponownie z inicjatywy Krzysztofa Dzierżawskiego, głównego eksperta Centrum, powstał zespół, który pod jego kierunkiem przygotował projekt obywatelskiej ustawy "O likwidacji bezrobocia i naprawie finansów publicznych" (2004).

PODATEK DOCHODOWY: DAJCIE MU WRESZCIE ŚWIĘTY SPOKÓJ


W interesującym artykule „Platforma z pomysłami” (Rzeczpospolita 22.03.2001), poświęconym niektórym koncepcjom programowym Platformy Obywatelskiej, p. Janusz A. Majcherek krytycznie ocenia zamiar liderów nowego ugrupowania zwolnienia z podatku od dochodów osobistych emerytów, rencistów oraz najmniej zarabiających. Pisze: „Pozbawienie statusu podatnika szerokich kręgów obywateli … grozi jeszcze większym osłabieniem ich świadomości obywatelskiej i poczucia odpowiedzialności za wspólne państwo. Podatki, choćby w symbolicznej wysokości, powinni płacić wszyscy obywatele, by nikt nie miał statusu darmozjada, pozostającego z państwem w jednostronnych stosunkach klientelistycznych i roszczeniowych.” Nie po raz pierwszy na tych łamach znakomity publicysta wiąże jakość postaw obywatelskich z wypełnianiem zobowiązań podatkowych. Wskazując grupy społeczne, które z takich czy innych powodów nie płacą podatku od dochodów osobistych (są wśród nich np. rolnicy) wyraża przekonanie, że przywilej z którego korzystają w istocie odbiera im szansę na świadome i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu zbiorowym. Co gorsza, osoby objęte przywilejem podatkowym narażone są także na niechęć otoczenia, które uznać je może za „darmozjadów”.

CO ZROBIŁBY POLSKI REAGAN: JAKIE PODATKI POWINNIŚMY PŁACIĆ?


Poszukując odpowiedzi na postawione w tytule pytanie należałoby najprzód rozważyć kwestię, czy istnieją jakiekolwiek powinowactwa między sytuacją panującą w Stanach Zjednoczonych lat 80-tych i w Polsce u progu dekady otwierającej wiek XXI. Przy wszystkich różnicach dzielących oba organizmy państwowe można jednak znaleźć pewne cechy wspólne. Jedną z nich znajdziemy w sferze realnej – będzie nią kryzys gospodarczy w jaki popadły Polska pod koniec lat dziewięćdziesiątych i USA po roku 1973. Wyrazem kryzysu amerykańskiego były: wysoki poziom inflacji (w 1980 osiągnęła 13,5%), wysoka rosnąca i stopa bezrobocia, niskie tempo wzrostu gospodarczego (w dziewięcioleciu 1972 – 1980 trzy lata przyniosły spadek PKB). W Polsce kryzys wyraża się przede wszystkim wysokim bezrobociem, przybierającym rozmiary społecznej katastrofy, oraz bardzo niskim, na pograniczu stagnacji, tempem wzrostu PKB.

Sytuacja prawno-podatkowa polskiego przedsiębiorcy w latach 1990 –2000. Wyniki badań Centrum im. Adama Smitha


Prezentowane studium prawne, wykonane pod kierownictwem adwokata Jana A. Stefanowicza - Szefa komisji Prawa Gospodarczego Centrum im. Adama Smitha wydaje się w znacznej mierze potwierdzać wyjściową tezę badania, mówiącą o pogarszającej się pod wieloma względami sytuacji prawno-podatkowej polskiego przedsiębiorcy (a szczególnie małego i średniego) w okresie 1990 - 2000. Dodatkowy materiał autorstwa Krzysztofa Dzierżawskiego, który można potraktować jako swoiste studium przypadku, ilustruje to ogólne zjawisko w specyficznej sferze podatku od towarów i usług (VAT)

Strony