Informacje z konferencji

Spotkanie z kandydatami, którzy złożyli depozyt wyborczy w Centrum im. Adama Smitha


Finisaż Depozytu Obywatelskiego, który złożyli kandydaci w wyborach parlamentarnych w Centrum im. Adama Smitha. Przybyli dziś do Centrum zarówno ci, którzy kandydowali jak i ci, którzy dostali się do parlamentu, mimo, że za chwilę było pierwsze posiedzenie ich klubu w Sejmie. Depozyt Obywatelski jako projekt będzie kontynuowany oraz rozszerzony na wspieranie inicjatyw czyniących życie w Polsce łatwiejszym.

21 października 2015 INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA - 43 DEPOZYTY WYBORCZE KANDYDATÓW ZŁOŻONE W CENTRUM IM. ADMA SMITHA


21 października Centrum im. Adama Smitha podsumowało akcję składania depozytów wyborczych przez kandydatów w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Swoje zobowiązania wyborcze w formie depozytu złożyło w Centrum im. Adama Smitha 43 kandydatów z prawie wszystkich komitetów wyborczych (kolejność wg. wylosowanych numerów list): Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, KORWiN, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kukiz’15, Nowoczesnej Ryszarda Petru oraz kandydaci niezależni z własnych komitetów wyborczych (pełna lista kandydatów na końcu).

Wybory 2015: Informacja prasowa Centrum im. Adama Smitha, 30.09.2015


W dniu 7 października 2015 roku Centrum im. Adama Smitha przeprowadziło kolejną konferencję prasową z kandydatami do parlamentu 2015, którzy złożyli swoje depozyty wyborcze w Centrum im. Adama Smitha. Centrum otworzyło skrzynki depozytowe tych kandydatów w wyborach parlamentarnych 2015, którzy podzielają poglądy Centrum i upublicznią swoje zobowiązania wyborcze na stronie Centrum, które jest gotowe udzielić wsparcia kandydatom, których zobowiązania wyborcze są zgodne z jego misją. Wyborcy będą mogli sprawdzać, czy praca parlamentarna ich kandydata jest spójna z jego wyborczymi zobowiązaniami.

Wybory 2015: Informacja prasowa Centrum im. Adama Smitha, 30.09.2015


W dniu 30 września 2015 roku Centrum im. Adama Smitha przeprowadziło konferencję prasową z kandydatami do parlamentu 2015, którzy złożyli depozyty wyborcze w Centrum im. Adama Smitha. Centrum otworzyło skrzynki depozytowe tych kandydatów w wyborach parlamentarnych 2015, którzy podzielają poglądy Centrum i upublicznią swoje zobowiązania wyborcze na stronie Centrum.

Indeks Wolności Gospodarczej 2015r.


Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Indeks Wolności Gospodarczej 2015r.


Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Indeks Wolności Gospodarczej na 2015 rok


Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Cykl debat Centrum im. Adama Smitha 26 sierpnia


W środę 26.08.2015r. w Centrum im. Adama Smitha odbyła się kolejna dyskusja, tym razem na temat „Czy trwanie mitu o darmowych usługach państwa jest skutkiem edukacji publicznej?” z udziałem prof. Michała Wojciechowskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i eksperta Centrum im. Adama Smitha, Tomasza Cukiernika; publicystę Najwyższego CZAS-u, Andrzeja Sadowskiego; prezydenta Centrum, Waldemara Oryńskiego; moderatora dyskusji oraz Hubert Olkowskiego; studenta SGH i praktykanta Centrum im. Adama Smitha.

Konferencja "Zwalczanie nadużyć finansowych przy dystrybucji środków europejskich. Polskie doświadczenia."


Na konferencji, która odbyła się 30 maja 2011 r. w siedzibie Centrum im. Adama Smitha przy ulicy Bednarskiej 16 w Warszawie, podsumowany został projekt realizowany wspólnie z Komendą Główną Policji oraz Komendą Główną Policji Słowackiej pt.: „Wzmocnienie system zwalczania nieprawidłowości i oszust w zakresie dystrybucji funduszy strukturalnych na poziomie regionalnym oraz w sektorze rolnictwa”, finansowany przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w ramach programu Hercule II. Projekt wdrażany był na mocy umowy nr OLAF/2010/D7/033 w okresie 1 stycznia - 31 maja 2011.

Seminarium „Ordynacja wyborcza i upadek komunizmu”


Dnia 30 lipca o godz. 17.00 w siedzibie Centrum im. Adama Smitha odbyło się seminarium z profesorem Markiem Kamińskim, wykładowcą Uniwersytetu w Kalifornii i specjalistą od teorii gier, a także ekspertem Centrum im. Adama Smitha. Przedmiotem spotkania była analiza wpływu przyjętej w roku 1989 ordynacji wyborczej na oddanie władzy przez partię komunistyczną.

Strony