Materiały i publikacje

Czym jest biblioteka


Centrum im. Adama Smitha tworzy od wielu lat księgozbiór zawierający najwartościowsze dokonania polskiej szkoły ekonomicznej oraz publikacje z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Sądzimy, że ówczesna polska i światowa myśl jest ważnym i niezwykle aktualnym źródłem inspiracji. Sukcesywnie będziemy udostępniać na naszych stronach gromadzone i opracowywane w naszym Centrum zasoby. Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się swoimi zasobami aby również służyły innym poszukującym wiedzy zapraszamy do współpracy. Tymczasem skromna póki co próbka z księgozbioru Centrum im. Adama Smitha.

Indeks Wolności Gospodarczej na 2015 rok


Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Zakaz reklamy aptek szkodzi pacjentowi


Od prawie dwóch lat apteki w Polsce nie mogą się reklamować. Wszystko przez to, że Sejm, przyjmując w 2011 r. ustawę refundacyjną, znowelizował jednocześnie prawo farmaceutyczne. Dodał do niego art. 94a. Zgodnie z nim apteki nie mogą informować o swojej działalności i zachęcać tym samym pacjentów do zakupów leków. Farmaceuci mają tylko prawo przekazywać obywatelom dane o tym, gdzie są zlokalizowane apteki i w jakich godzinach otwarte.

BARIERY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Bezprecedensowy sukces gospodarczy Polski po roku 1989 jest skutkiem wprowadzenia porządku opartego na niemal absolutnej swobodzie podejmowania działalności gospodarczej oraz na bardzo daleko posuniętej deregulacji w zakresie jej prowadzenia. Normy właściwe gospodarce socjalistycznej straciły swoje zastosowanie, a nowe nie zdążyły się jeszcze ukształtować. Ta sytuacja zaowocowała żywiołowym powstawaniem i rozwojem firm prywatnych, zwłaszcza niewielkich przedsięwzięć osób fizycznych. Reforma o przełomowym charakterze uwolniła ogromne i bezcenne zasoby ludzkiej aktywności i przedsiębiorczości. W miarę upływu czasu swobody gospodarcze były jednak systematycznie ograniczane. Regulacje prawne skutkowały wznoszeniem coraz to nowych barier dla działalności gospodarczej.

Embargo


Andrzej Sadowski, założyciel i wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha

Embargo ogłoszone przez rząd Rosji to przede wszystkim demonstracja siły. Dostawy towarów trwają dalej, tyle że przez pośredników jak Kazachstan czy Białoruś i oczywiście przy dodatkowych kosztach. Rosyjskie społeczeństwo przyzwyczaiło się już do określonego poziomu konsumpcji, a ta będzie dalej zaspokajana niezależnie od formalnego embarga.

System musi odejść


Prawo Clarka brzmi, że gdy wiele osób zachowuje się głupio to przyczyną jest prawo podatkowe. Z taką właśnie sytuacją mamy doczynienia w naszym kraju od wielu już lat przy wypełnianiu i składaniu deklaracji podatkowych. Powstała w ten sposób nowa świecka tradycja, która absurdem przerosła ten filmowy S. Barei. Towarzysząca jej polityczna debata jest połączeniem precyzji i bełkotu. Wysokość progów podatkowych i ich ilość jest niewątpliwie podawana precyzyjne za to reszta to bezmiary bełkotu. Oprócz narodzin nowej świeckiej tradycji w państwie, nasza polityka wzbogaciła się w nową kategorię, którą jest precyzyjny bełkot. Zrodziła go prześladująca, niczym zły los, naszą klasę polityczną nędza umysłowa, której przytułkiem stała się większość tzw. salonów politycznych i kuluary pomnikowych gmachów.

ANTYPLACEBO


Polska potrzebuje zmian na miarę przełomu lat 80.tych i 90.tych. Coraz więcej środowisk obwieszcza nieuchronny koniec III RP i nawołuje do budowy IV Rzeczypospolitej. Rewolucyjnych zmian oczekują nawet organizacje biznesmenów. Nieefektywność obecnego systemu polityczno gospodarczego staje się bezdyskusyjna. Wyznacza ją blisko 20 procentowy poziom bezrobocia, powszechny lęk o jutro i jeszcze w większym stopniu, powszechne przekonanie, o wszechogarniającej Polskę korupcji

Wystarczy odblokować


„Sytuacja w naszym kraju powagą dorównuje tej, z jaką mieliśmy doczynienia w końcu lat osiemdziesiątych. Właściwa diagnoza stanu rzeczy pozwoliłaby na sformułowanie właściwych dla tej sytuacji rozwiązań. Propozycja przedstawiona przez Ministerstwo Gospodarki nieodpowiada wyzwaniom z jakimi trzeba się w naszym kraju dziś zmierzyć.Zapowiedź nowelizacji kilkudziesięciu ustaw jest zamiarem tak bardzo ambitnym, że trudnym do przeprowadzenia nawet w parlamencie, w którym dysponuje się zdecydowaną większością. Niestety jest to działanie czasochłonne i prawdopodobnie jałowe. Ministerstwo niestety nie wybrało najprostszego rozwiązania jakim jest deregulacja systemu i powrót do ustawy o podejmowaniu działalności gospodarczej z roku 1988. Ta, a nie inna ustawa pozwoliła Polakom skorzystać z możliwości zakładania firm. Uwolniła polską przedsiębiorczość. Dzięki tej ustawie było możliwe powstanie w krótkim czasie blisko 2 mln prywatnych przedsiębiorstw. Ustawa nie stawiała żadnych barier w uruchamianiu działalności gospodarczej. Dlatego też mówienie o obniżaniu kosztów prowadzenia działalności jest pytaniem, do jakiego poziomu te koszty zostaną obniżone. Można je zredukować praktycznie do zera, jak to miało miejsce właśnie na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Wówczas każdy, kto nie chciał pracować w bankrutującym sektorze publicznym i chciał prowadzić działalność na własną rękę, mógł to zrobić. Tylko przywracając tę ustawę można z powrotem doprowadzić do sytuacji, w której małe i średnie przedsiębiorstwa zaczną powstawać jak grzyby po deszczu. Żadne inne działanie nie wyzwoli energii obywateli i nie przywróci im wiary, że mogą znów brać los we własne ręce. Pakiet Przede wszystkim przedsiębiorczość nie zawiera takiej wyraźnej zapowiedzi zmian.

Pryncypia i imponderabilia


Miała to być dyskusja o perspektywach i szansach branży IT w Polsce w 2003 roku, w świetle przewidywanego na ok. 3 proc. wzrostu gospodarczego. Ale rozmowa potoczyła się inaczej, bo trudno mówić o szansach pojedynczej branży, gdy cały system polityczny i gospodarczy kraju wymaga gruntownej strukturalnej przebudowy. To bardzo ważne problemy z punktu widzenia branży informatycznej, która jak żadna inna zarówno współtworzy wzrost gospodarczy, jak i karmi się nim.

Strony