Projekty

Indeks Wolności Gospodarczej 2015r.


Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Indeks Wolności Gospodarczej 2015r.


Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Sadowski dla money.pl: Propozycje PO to likwidacja skrajnych absurdów


Jarosław Kalinowski z PSL podczas „Śniadania w Trójce” zwrócił uwagę, że postulaty podobne do obecnych propozycji PO, dotyczące całkowitej zmiany systemu podatkowego, od wielu lat wysuwa Centrum Adama Smitha. Poprosiliśmy prezesa CAS o komentarz.

Porozumienia zawarte pomiędzy Centrum im. Adama Smitha a Free to Choose Network


24 sierpnia 2015 roku Bob Chitester z Free to Choose Network, amerykańskiej fundacji zajmującej się spuścizną oraz szerzeniem myśli amerykańskiego ekonomisty, laureata Nagrody Nobla Miltona Friedmana, oraz Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, spotkali się w siedzibie Centrum aby omówić dalszą współpracę w ramach wspólnie realizowanego projektu edukacyjnego na temat wolności gospodarczej i wolnego rynku w polskich szkołach.

DLACZEGO POLSKA NIE RADZI SOBIE Z INWESTYCJAMI INFRASTRUKTURALNYMI?


Zdaniem autorów raportu, nie można zrzucać odpowiedzialności za problemy na jedną stronę – na wykonawców. Przyczyną są przede wszystkim złe przepisy, pośpiech w przygotowywaniu inwestycji (nigdy jeszcze nie mieliśmy do czynienia z kumulacją przetargów na taką skalę) i złe praktyki urzędników.

Wzmocnienie systemu zwalczania nieprawidłowości i oszust w zakresie dystrybucji funduszy strukturalnych na poziomie regionalnym oraz w sektorze rolnictwa


Komenda Główna Policji wraz z Centrum im. Adama Smitha (CAS) realizują projekt pt. “Wzmocnienie systemu zwalczania nieprawidłowości i oszust w zakresie dystrybucji funduszy strukturalnych na poziomie regionalnym oraz w sektorze rolnictwa” na mocy umowy finansowej z Europejskim Urządem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w ramach programu Hercule II. Podstawowym przedmiotem projektu są szkolenia dotyczące zwalczania nieprawidłowości i korupcji w zakresie dystrybucji funduszy strukturalnych na poziomie regionalnym oraz w sektorze rolnictwa. Szkolenia są przeznaczone dla przedstawicieli policji zajmujących się tą problematyką oraz reprezentantów innych instytucji i służb zaangażowanych w działania związane z tym tematem (w tym m.in. inspektorów NIK, prokuratorów, pracowników urzędów skarbowych, prokuratorów oraz przedstawicieli Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi). Elementem projektu będzie również wymiana doświadczeń z policja słowacka oraz OLAF-em.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU USTAWY O PRAWIE DO INFORMACJI


Dostęp do informacji o stanie państwa, jego władz, polityce, gospodarowaniu środkami publicznymi w swoim wymiarze konstytucyjnym stanowi istotny element funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego i praw politycznych obywateli. Potrzeba dokonania kompleksowej, ustrojowej regulacji co do zasady nie jest kwestionowana. Wdrożenie nowego porządku konstytucyjnego wymaga obok ustawy o informacji niejawnej regulacji dostępu do informacji jawnej. Ponadto niespójność terminologiczna i rozproszenie zagadnień jawności funkcjonowania agend państwa oraz dostępu do danych źródłowych wymaga dla uporządkowania czytelności obowiązków państwa i uprawnień jego obywateli.

Dla potrzeb tego opracowania oraz ze względu na konstrukcję przyszłej regulacji można wyodrębnić zagadnienia, które wymagają osobnego potraktowania w tej pracy.

Podatki nie służą rozwojowi


Do przedstawionego przez nas programu zmian w systemie finansów publicznych krytycznie odnieśli się eksperci Instytutu Sobieskiego ("Rz" z 13 stycznia). Większość różnic wynika z odmiennej oceny tego, co obecnie w Polsce można realnie zmienić, a czego zmienić się nie da. Staramy się prezentować podejście ostrożne. Przede wszystkim podzielamy pogląd, że podatki z natury nie służą rozwojowi gospodarczemu. A zatem ich obniżka to szansa na wzrost PKB. Pytanie tylko: jaka obniżka? Po pierwsze, obniżka ta ma być wyraźnie odczuwalna przez przedsiębiorców. Po drugie, ma uwolnić najcenniejszy zasób naszego kraju, jakim jest praca jego obywateli, krępowana wysokimi daninami różnego typu. Stąd postulat zmniejszenia o połowę obciążeń nakładanych na pracę.

Strony