Raporty z konferencji

INFORMACJA PRASOWA Centrum im. Adama Smitha WARSZAWA, 27 PAŹDZIERNIKA 2015


Raport prezentuje wyniki badania „Co Polacy wiedzą o ekonomii” przygotowanego przez Centrum im. Adama Smitha oraz Dom Badawczy Maison zrealizowanego przez Panel Badawczy Ariadna. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 30 września – 2 października 2015 roku na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1097 osób dobranej z Panelu Badawczego Ariadna.

Raport : Koszty wychowania dzieci w Polsce 2014


Koszty dzieci, mierzone jako stopień pogorszenia standardu życia wynikający z wychowywania i utrzymania dziecka, są stosunkowo wysokie i sięgają od 15 do 30% budżetu rodziny. Koszty te zmieniają się w tym przedziale w zależności od liczby dzieci, ich wieku i etapu edukacji. Koszty decyzji o posiadaniu dziecka są jeszcze wyższe, gdyż biorą pod uwagę koszty utraconych dochodów, ponieważ czas poświęcany dzieciom ogranicza dynamikę kariery zawodowej.

„WOLNOŚĆ GOSPODARCZA NA ŚWIECIE SPADA, ALE U NAS NIE!"


Dwudziestego września 2011 roku w Centrum im. Adama Smitha odbyła się konferencja prasowa pt.: „Wolność gospodarcza na świecie spada, ale u nas nie!"Podczas konferencji zaprezentowany został tegoroczny Raport Wolności Gospodarczej Świata prezentujący Indeks Wolności Gospodarczej. Centrum im. Adama Smitha jest członkiem tzw. Sieci Wolności Gospodarczej (Economic Freedom Network) i bierze udział w jego opracowaniu. Indeks mierzy stopień, w jakim otoczenie instytucjonalne i polityka rządowa w poszczególnych krajach przyczyniają się do zwiększenia wolności gospodarczej. Podstawami wolności gospodarczej są: możliwość wolnego wyboru dokonywanego przez jednostki (obywateli), swoboda wymiany gospodarczej, wolność konkurowania, oraz bezpieczeństwo prywatnej własności. Czterdzieści dwie zmienne, z których składa się obecnie IWG, zostały podzielone na pięć obszarów. Tegoroczny raport, oprócz kompletu danych za lata 1970 – 2009 i niezbędnych opisów metodologicznych, zawiera także wiele ciekawych analiz – jeden z rozdziałów poświęcony jest związkom między wolnością gospodarczą a dobrobytem kobiet.

Jak zbudować drogi w 2 lata?


Polaków przekonywano do zagłosowania na rzecz przystąpienia do Unii Europejskiej faktem otrzymania z niej pieniędzy na budowę autostrad i dróg. Polacy gremialnie zagłosowali za Unią, która przekazała znaczące na ten cel środki a autostrad jak nie było tak nie ma. Drogi nie są efektem przekazania pieniędzy tylko dobrego lub złego rządzenia oraz analogicznie dobrego lub złego prawa. Złe prawo można w każdej chwili zmienić o ile rządzący podejmą taką decyzję. Centrum im. Adama Smitha i Krajowa Izba Urbanistów wskazują w obszarze prawa na ciężki błąd jaki został popełniony i którego eliminacja spowoduje radykalne przyśpieszenie budowy, przebudowy i remontów dróg w Polsce.