SCRIPTORIUM

Scriptorium Przedsiębiorczości i Wolności gospodarczej


Scriptorium Przedsiębiorczości i Wolności

Projekt „Scriptorium Przedsiębiorczości i Wolności” ma na celu stworzenie miejsca, które będzie agregowało oraz upowszechniało publikacje, dokumenty oraz doświadczenia i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i wolności jako wartości konstytuujących ład społeczny, gospodarczy oraz polityczny Polski i które formalnie legły u zarania Unii Europejskiej.

Archiwa Przełomu


W Kancelarii Senatu odbyło się spotkanie realizatorów projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” z przedstawicielami Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce. Misją Centrum jest badanie gospodarki rynkowej i działanie na rzecz wolnego rynku budowanego na fundamencie wolności i moralności, prywatnej własności, swobody umów w granicach prawa, ograniczonej ingerencji władz publicznych w gospodarkę, wolności słowa oraz działanie na rzecz wolnego i odpowiedzialnego społeczeństwa.