Towarzystwa Przemysłowe i Gospodarcze

Stowarzyszenie "Kraj" w poszukiwaniu nowej formuły konserwatyzmu


Pod koniec stycznia br. odbyło się w Warszawie zebranie założycielskie Stowarzyszenia "Kraj". Powołali je do życia ludzie o przekonaniach konserwatywnych Jego członkowie rekrutują się ze środowisk związanych z frakcją Prawicy Demokratycznej, Koalicją Republikańska oraz Kongresu LIberalno-Demokratycznego.Należa do niego osoby nie związane z żadną z parti. Forma stowarzyszenia jest otwarta: przystąpić do niego może każdy, kto akceptuje założenia zawarte w deklaracji.

KLD biuletyn informacyjny


Głównym naszym zdaniem powinno być to, aby dać wyborcom autentyczną liberalną alternatywę. Ci, którzy wybiorą w czasie elekcji Kongres Liberalno-Demokratyczny powinni w świadomy sposób wybrać liberalizm, a nie partię polityczną, która z jakichś powodów i historycznej koniunktury znalazła się u władzy. Budowanie tej świadomości spada na cały Kongres, na nas wszystkich. Jesteśmy ugrupowaniem o określonym i sprecyzowanym programie, łączy nas wspólna idea.

Strony