Zespół Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberlaną

Oświadczenie studentów UW 8.05.1988r.


Oświadczenie
Wydarzenia ostatnich kilku tygodni skłaniają do bardziej wnikliwego rozważenia
problemu naszego uczestnictwa w życiu publicznym kraju i uczelni. Próby rejestracji
nowych stowarzyszeń społecznych napotykają na opór władz. Taki stan rzeczy nie powinien
jednak skłaniać do rezygnacji z czynnego udziału w nachodzących w Polsce przemianach.

Strony