Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Prof. Tomasz Gruszecki

Ekspert w zakresie instytucji finansowych, rynków finansowych, teorii organizacji i zarządzania oraz teorii przedsiębiorstw. Dyrektor Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w roku 1996 na Wydziale Zarządzania UW, na podstawie pracy „Przedsiębiorca w teorii ekonomii”. 

Wybrane publikacje: Teoria pieniądza i polityka pieniężna (2004), Współczesne teorie przedsiębiorstwa (2002), Nagrody Nobla w ekonomii (2001), Instytucje i rynki finansowe(1998).

Od 1981 r. był doradcą i ekspertem ds. ekonomicznych Komisji Krajowej „Solidarności” W 1989 został powołany na doradcę ministra finansów Leszka Balcerowicza jako ekspert w dziedzinie problematyki koncepcji ustrojowej i legislacyjnej Skarbu Państwa.
Przez wiele lat jako działacz państwowy  opublikował kilkadziesiąt prac dotyczących własności  sektora państwowego i teorii własności przedsiębiorstw. W grudniu 1991 roku objął stanowisko kierownika Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w rządzie Jana Olszewskiego. Do 1989 roku pracował w Instytucjach PAN a od 1987 r. na stałe związał się  z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Prowadzi również zajęcia w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Były członek rad nadzorczych m.in. Centrum Bankowo-Finansowego S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A (od 1997 r.).

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon

Ankieta

wtorek, 2019-05-21

22 maja konferencja "Złoty, euro i sprawa polska"

22 maja w Warszawie ma miejsce wspólna konferencja Narodowego Banku Polski i Centrum im. Adama Smitha pt.: "Złoty, euro i sprawa polska". Bezpośrednią relację udostępnia NBP. 

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

wtorek, 2019-05-21

22 maja konferencja "Złoty, euro i sprawa polska"

22 maja w Warszawie ma miejsce wspólna konferencja Narodowego Banku Polski i Centrum im. Adama Smitha pt.: "Złoty, euro i sprawa polska". Bezpośrednią relację udostępnia NBP. 

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.