Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Lidia Piestrzyńska

Lidia Piestrzyńska- Konsultant, doradca, ekspert ds. funduszy pomocowych i studiów wykonalności projektów dla jednostek samorządu terytorialnego. Od 1991 r. właścicielka Biura Konsultingowego "PROFIT", finansistka i uprawniony Doradca Podatkowy nr 08020. Akredytowany wykonawca usług doradczych i konsultingowych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Współpracuje z gminami w zakresie pozyskiwania dotacji, opracowywania studiów wykonalności, Planów Rozwoju Lokalnego, Planów Rewitalizacji, Strategii Rozwoju i ukierunkowanych tematycznie sektorowych programów operacyjnych. Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Praktyk gospodarczy, autorka wielu publikacji w zakresie funduszy unijnych, Partnerstwa Publiczo-Prywatnego, studiów wykonalności oraz planowania i zarządzania w gminach. Uhonorowaniem pracy i aktywności społecznej są między innymi: Odznaczenie Państwowe - Srebrny Krzyż Zasługi za wkład pracy w rozwój przedsiębiorczości w Polsce (2002); zajęcie I miejsca w woj. Częstochowskim oraz III miejsca w kraju w konkursie Polsko-Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości „Przedsiębiorca Roku 95” za zarządzanie i rozwój firmy; zajęcie I miejsca w województwie częstochowskim za opracowanie „Koncepcji aktywnych form walki z bezrobociem” w konkursie „Rozwój Małej Przedsiębiorczości” zorganizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w ramach programu Banku Światowego „TOR – 10”(1993). Ekspert Centrum im. Adama Smitha w Warszawie, Sekretarz Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie, Członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych w Polsce, Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Polsce.

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

środa, 2019-05-29

Koszty wychowania dzieci w Polsce 2019

 

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA

Warszawa, 30 maja 2019

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2019

 

Centrum im. Adama Smitha szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce w roku 2019 (do osiągnięcia osiemnastego roku życia) mieści się w przedziale od 200 do 225 tys. złotych, a dwójki dzieci od 370 do...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

środa, 2019-05-29

Koszty wychowania dzieci w Polsce 2019

 

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA

Warszawa, 30 maja 2019

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2019

 

Centrum im. Adama Smitha szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce w roku 2019 (do osiągnięcia osiemnastego roku życia) mieści się w przedziale od 200 do 225 tys. złotych, a dwójki dzieci od 370 do...