Dobre usługi

OFERTY


Usługi

Centrum im. Adama Smitha świadczy usługi dla przedsiębiorstw i sektora publicznego w następujących obszarach:

 

RAPORTY I EKSPERTYZY

Przygotowujemy raporty i ekspertyzy dla przedsiębiorstw i sektora publicznego w obszarach będących w zakresie kompetencji ekspertów i współpracowników CAS.

 

Raport : Koszty wychowania dzieci w Polsce 2014


Koszty dzieci, mierzone jako stopień pogorszenia standardu życia wynikający z wychowywania i utrzymania dziecka, są stosunkowo wysokie i sięgają od 15 do 30% budżetu rodziny. Koszty te zmieniają się w tym przedziale w zależności od liczby dzieci, ich wieku i etapu edukacji. Koszty decyzji o posiadaniu dziecka są jeszcze wyższe, gdyż biorą pod uwagę koszty utraconych dochodów, ponieważ czas poświęcany dzieciom ogranicza dynamikę kariery zawodowej.

Gospodarka w Konstytucji


Problemów związanych z wykonywaniem postanowień nowej konstytucji jest juŜ bardzo duŜo. Do kwestii, które sygnalizowano jeszcze podczas prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, doszły nowe. Wiele z nich wymaga szybkich rozstrzygnięć, nierzadko, zdaniem uczestników wciąŜ toczącej się debaty, przez nowelizację wybranych postanowień ustawy zasadniczej.