Kalendarium

Wybory 2015- 14.10.2015 Konferencja prasowa z kandydatami


W dniu 14 października 2015 roku Centrum im. Adama Smitha przeprowadziło konferencję prasową z kandydatami do parlamentu 2015, którzy złożyli depozyty wyborcze w Centrum im. Adama Smitha. Centrum otworzyło skrzynki depozytowe tych kandydatów w wyborach parlamentarnych 2015, którzy podzielają poglądy Centrum i upublicznią swoje zobowiązania wyborcze na stronie Centrum.

Kategorie: 

WYBORY 2015-14.10.2015 KONFERENCJA PRASOWA Z UDZIAŁEM KANDYDATÓW DO PARLAMENTU


14 października, środa godz. 11.00, Bednarska 16

Zaproszenie na konferencję prasową Wybory 2015

Centrum im. Adama Smitha

Na kolejnej konferencji prasowej kandydaci w wyborach do parlamentu osobiście składają swoje depozyty wyborcze w Centrum im. Adama Smitha.

1. Mariusz Robert Filipowicz Kandyduje do Sejmu RP w okręgu olsztyńskim z listy KORWIN jako nr 1
2. Marek Jabubiak Kandyduje do Sejmu RP w okręgu płockim z listu Kukiz '15 jako nr 1
3. Dariusz Adam Loranty Kandyduje do Sejmu RP w okręgu warszawskim z listy PSL jako nr 40
4. Rafał Pazio Kandyduje do Sejmu RP w okręgu podwarszawskim z listy Korwin jako nr 24
5. dr Tomasz Sommer Kandyduje do Sejmu RP w okręgu warszawskim z listy KORWIN jako nr 2
6. Anna Barbara Wojciechowska kandyduje do Sejmu RP w okręgu lubelskim z listy Korwin jako nr 5

Kategorie: 

Indeks Wolności Gospodarczej 2015r.


Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Indeks Wolności Gospodarczej 2015r.


Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Indeks Wolności Gospodarczej na 2015 rok


Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

ZAGROŻENIE DLA USTROJU GOSPODARCZEGO


Uczestnicy seminarium przy Centrum im. Adama Smitha wyrażają głęboki niepokój i ostrą dezaprobatę wobec przygotowywanego właśnie w sejmie projektu ustawy o tzw. samorządzie gospodarczym, widząc w tym pseudosamorządowym rozwiązaniu poważne zagrożenie dla ładu rynkowego w Polsce. W świecie współczesnym, w warunkach państwa obywatelskiego, zasadą jest istnienie najróżniejszych instytucji, umożliwiających reprezentowanie i uzgadnianie cząstkowych interesów poszczególnych grup. Równolegle do tych różnorodnych reprezentacji, stworzono w niektórych krajach organy reprezentujące z mocy prawa społeczność przedsiębiorców, które zamiast administracji rządowej wykonują pewne funkcje (np. prowadzenie rejestru podmiotów gospodarczych). Nigdzie jednak w warunkach demokratycznego państwa obywatelskiego nie uzurpują sobie one monopolu obrony i reprezentacji interesów podmiotów gospodarczych o bardzo zróżnicowanych przecież interesach grupowych.

Strony