Konferencje

Panel dyskusyjny na temat książki „Gra o jutro 2“ Andrzeja i Stefana Bratkowskich.


29 marca 2011 roku w siedzibie Press Club Polska przy Krakowskim Przedmieściu 64 w Warszawie odbył się organizowany przez Wydawnictwo Studio Emka panel dyskusyjny na temat książki „Gra o jutro 2” Andrzeja i Stefana Bartkowskich. Książka ta jest kontynuacją wydanej w roku 1970 publikacji „Gra o jutro“, w której autorzy podjęli się krytycznej oceny ówczesnego stanu polskiej gospodarki, zniszczonej rządami Władysława Gomułki oraz funkcjonowaniem systemu gospodarki sterowanej, proponując jednocześnie szereg zmian systemowych.

Przypomnienie podstawowych wskazań gospodarczych


My niżej podpisani, uczestnicy Międzynarodowej Konferencji pt. "Etyczne fundamenty gospodarki", zebrani w Krakowie 14 października 2003 roku pragniemy zwrócić powszechną uwagę na zasadnicze znaczenie etyki w postępowaniu władz i obywateli dla stanu gospodarki. Im mniej etyczne jest to postępowanie, tym gorzej dla gospodarki narodowej - tym więcej biedy i nieszczęść społecznych. Dlaczego się tak dzieje i jakie stąd wynikają wskazania i nakazy: