Rocznice

Indeks Wolności Gospodarczej 2015r.


Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Indeks Wolności Gospodarczej 2015r.


Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Indeks Wolności Gospodarczej na 2015 rok


Polska uzyskała 7,29 pkt na możliwe 10, co dało jej 47. miejsce wśród 157 krajów świata sklasyfikowanych wg poziomu WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ – mówi o tym tegoroczny (2015) Raport Wolności Gospodarczej Świata, udostępniony dziś 14 września 2015 r. polskiej publiczności przez Centrum im. Adama Smitha. Średnia dla świata wyniosła 6,86 (wobec 6,84 w roku ubiegłym).

Rok Mirosława Dzielskiego


W tym roku mija 10. rocznica śmierci Mirosława Dzielskiego, polskiego filozofa politycznego o chrześcijańskiej, liberalno-konserwatywnej orientacji. Mirosław Dzielski pozostawił po sobie dzieło szczególne: felietony, artykuły, dłuższe eseje, wypowiedzi zanotowane przy okazji debat publicznych, które stanowiły ferment intelektualny, oddziałujący nie tylko na polskie środowiska inteligenckie, zwłaszcza Krakowa (pracowników wyższych uczelni Krakowa lat 70. i 80., kręgi duchownych i świeckich katolików związanych z “Tygodnikiem Powszechnym” i “Znakiem”) i Warszawy (Klub “Dziekania”), lecz także docierający do ludzi pracujących na własny rachunek: drobnych przedsiębiorców, owych prekursorów wolnego rynku w świecie dogorywającego komunizmu.

10-Lecie Centrum im. Adama Smitha


1. Zmiany gospodarcze w Polsce lat 89/90 traktuje się często jako rzecz naturalną, swego rodzaju dziejową konieczność. Tymczasem reforma gospodarki miała charakter bezprecedensowy – nie tylko ze
względu na fakt pierwszeństwa Polski, ale także z powodu głębokości zmian. Fakt, że nadano jej taki, a nie inny kształt był wynikiem szczególnego, nadzwyczajnego splotu okoliczności.
2. Czynniki sprzyjające to:
• wprowadzenie stanu wojennego, co dało czas na rozwój intelektualnej formacji zwolenników wolnego rynku. Ośrodki w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Lublinie, we Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi. Wydawnictwa – Hayek, Friedman, Sorman. Pisma – Stańczyk, Przegląd Polityczny, Trzynastka, później Res Publica;
• sytuacja międzynarodowa – prezydentura Reagana, rządy pani Thatcher, udany eksperyment chilijski, sukces gospodarek azjatyckich;
• system kartkowy – kartka symbolizowała krach socjalizmu, pozbawiła ostatnich złudzeń co do jego możliwości; inaczej niż w NRD, Czechosłowacji, na Węgrzech;
• turystyka handlowa – powszechna w drugiej połowie lat osiemdziesiątych – była znakomitym sposobem rynkowej edukacji.