Wystąpienia

ZAGROŻENIE DLA USTROJU GOSPODARCZEGO


Uczestnicy seminarium przy Centrum im. Adama Smitha wyrażają głęboki niepokój i ostrą dezaprobatę wobec przygotowywanego właśnie w sejmie projektu ustawy o tzw. samorządzie gospodarczym, widząc w tym pseudosamorządowym rozwiązaniu poważne zagrożenie dla ładu rynkowego w Polsce. W świecie współczesnym, w warunkach państwa obywatelskiego, zasadą jest istnienie najróżniejszych instytucji, umożliwiających reprezentowanie i uzgadnianie cząstkowych interesów poszczególnych grup. Równolegle do tych różnorodnych reprezentacji, stworzono w niektórych krajach organy reprezentujące z mocy prawa społeczność przedsiębiorców, które zamiast administracji rządowej wykonują pewne funkcje (np. prowadzenie rejestru podmiotów gospodarczych). Nigdzie jednak w warunkach demokratycznego państwa obywatelskiego nie uzurpują sobie one monopolu obrony i reprezentacji interesów podmiotów gospodarczych o bardzo zróżnicowanych przecież interesach grupowych.

Oświadczenie Centrum im. Adama Smitha w sprawie podatku liniowego


Centrum im. Adama Smitha od pięciu lat systematycznie przedstawia koncepcje podatku liniowego. Wyrażamy zadowolenie, że nasz wysiłek przekonania społeczeństwa i klasy politycznej przynosi widoczne efekty. Według badań przeprowadzonych na nasze zlecenie ponad 30% społeczeństwa jest za jego wprowadzeniem. Centrum gotowe jest wesprzeć działania organów władzy państwowej, które publicznie rozważają wprowadzenie w naszym kraju podatku liniowego.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE TAK ZWANEGO SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO


Proces przemian społeczno-gospodarczych w naszym kraju uznajemy za nieodwracalny. Zasady demokratycznego państwa prawa powinny być urzeczywistniane w praktyce legislacyjnej naszego Parlamentu. Niezależnie od różnic w poglądach na rolę poszczególnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego w gospodarce uważamy, że instytucje te powinny służyć rozwojowi prywatnej gospodarki rynkowej.