Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Prof. Andrzej Blikle

Prof. Andrzej Jacek Blikle- Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Matematyki w 1962 roku, gdzie uczestniczył w wykładach m.in. wybitnego matematyka i logika Andrzeja Mostowskiego. Kolejne stopnie i tytuły w dziedzinie matematyka ze specjalnością informatyka: doktór (1966), dr habilitowany (1971), profesor nadzwyczajny (1976), profesor zwyczajny (1990). Od roku 1971 jest zatrudniony w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, gdzie od roku 1990 (w związku z prowadzoną obecnie działalnością gospodarczą) przebywa na bezpłatnym urlopie naukowym.

W roku 1971 uzyskał stopień czeladnika, a w roku 1977 mistrza w rzemiośle cukierniczym.

W latach prowadzenia działalności naukowej (1962-1990) był w różnych okresach członkiem komitetów redakcyjnych: Fundamenta Informaticae (North Holland), Acta Informatica (Springer International), Science of Computer Programming (North Holland), Formal Aspects of Computing (Springer International), Journal of Foundations of Computer Science (World Scientific Publishing Co.  PTE.  Ltd., Singapore).

Do jego głównych osiągnięć naukowych należy m.in. jedyne w kraju oraz drugie na świecie monograficzne opracowanie matematycznej teorii języków formalnych (Automaty i gramatyki ―  Wprowadzenie do lingwistyki matematycznej, PWN 1971) oraz wprowadzenie tej tematyki na grunt krajowy w okresie jej tworzenia się na świecie. Ma też swój udział w tworzeniu polskiej szkoły matematycznych podstaw informatyki w zakresie matematycznej teorii programów i programowania.

Najważniejsze prace naukowe to: Algorithmically definable functions, Dissertationes Mathematicae 85 (1971), Addressless units for carrying loop-free computations, Journal of ACM 19 (1972), 136-157, The clean termination of iterative programs, Acta Informatica,16 (1981), 199-217, Naive Denotational Semantics, IFIP Congress 1983, North Holland 1983 (wspólnie z A.Tarleckim), Denotational Engineering, Science of Computer Programming 12 (1989), 207-253, MetaSoft Primer; Towards a Metalanguage for Applied Denotational Semantics, Lecture Notes in Computer Science 288, Springer-Verlag 1987.

Jest członkiem ponad dwudziestu organizacji i ciał kolektywnych, a w tym członkiem założycielem, członkiem honorowym i byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Akademia Europaea), członkiem Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN, członkiem Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, członkiem założycielem, byłym prezesem, a obecnie członkiem zarządu stowarzyszenia „Nowy Świat” zrzeszającego kupców traktu Nowy Świat, członkiem prezydium Mazowieckiej Nagrody Jakości, prezesem rady Polskiej Fundacji Gastroenterologii, członkiem Komitetu Ochrony Starych Powązek, członkiem Rady Fundacji im. Leopolda Kronenberga, członkiem rady nadzorczej spółki Polfarma S.A. W latach 1998-2005 był też członkiem, wiceprezesem i prezesem Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Główne nagrody i odznaczenia to Nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Młodych Matematyków (1967), dwie Nagrody Sekretarza Naukowego PAN (1975 i 1978), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), Złoty Krzyż Zasługi (1987), Złota Odznaka — Zasłużony dla Wydawnictw Naukowo Technicznych (1989), Przedsiębiorczość dla Rozwoju Społecznego ¾ Nagroda Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (1999), Medal Pamiątkowy 80-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża (1999), Zasłużony dla Warszawy ¾ odznaczenie przyznane przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy (2001), Srebrny Medal imienia Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego (2001), Zasłużony Działacz Kultury (2004), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wkład w rozwój informatyki w Polsce (2005).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...