Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Dr Wojciech Misiński

Pracownik naukowy w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W latach 1981-1986 odbył studia magisterskie (tok indywidualny) pod kierunkiem prof. dr hab. Ber Hausa, co umożliwiło mu samodzielny wybór przedmiotów na trzech uczelniach /Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - przedmioty podstawowe, Politechnice Wrocławskiej - teoria gier i cybernetyka oraz na Uniwersytecie Warszawskim - prawo i socjologia/. Podczas studiów był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem uzyskany w roku 1986. W 1993 r. uzyskał doktorat nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. ”Metodologiczna racjonalność struktury praw własności przedsiębiorstw państwowych.”

Współpracował m.in.: z Zarządem Miasta Wrocławia w zakresie prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych (1992-1994), z Bankiem Zachodnim-Departament Kredytów Wydzielonych w zakresie opracowywania i wdrażania programów naprawczych jako warunku restrukturyzacji zadłużenia, z Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu w zakresie wycen i rewycen przedsiębiorstw państwowych (od 1992 r.), z Wojewodą Wrocławskim, Federacją na Rzecz Rozwoju, Akademią Ekonomiczną i Akademią Medyczną, Ministerstwem Zdrowia w zakresie organizacji Międzyuczelnianego Studium Zarządzania w Służbie Zdrowia (od 1993 r.), a także jako ekspert: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (od 2001 r.), Krajowego Instytutu Ubezpieczeń (od 2004 r.), AIEP z siedzibą w Brukseli /Europejskiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Parytarnych (od 2004 r.), Rzecznika Praw Obywatelskich R.P(od 2006 r.) oraz jako biegły sądowy w zakresie ekonomiki zdrowia (od 2006 r.).

Odbył liczne staże naukowe (krajowe i zagraniczne) dotyczące służby zdrowia, m.in. dwutygodniowy staż w Muttelach w Paryżu na zaproszenie francuskiego Związku Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych (1997 r.), trzytygodniowy staż w Krajowej Kasie Ubezpieczeń Zdrowotnych w Strasburgu (1997 r.), dwutygodniowe szkolenie w szkole Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Oxford USA (1999 r.). Brał także udział w pracach badawczych i projektach z tego zakresu, m.in. jako kierownik projektu finansowanego przez Bank Światowy pt. Podyplomowe szkolenie kadry w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych uprawniające do nadania tytułu Magistra Zdrowia Publicznego (1999-2001), współautor w Projekcie finansowanym przez USAID nt. Oceny wdrażania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (1999-2000), uczestnik projektu finansowanego przez Bank Światowy pt. Szkolenie kadry samorządów terytorialnych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych (2000-2002) i projektu finansowanego przez Bank Światowy pt. Adaptacja i wdrożenie systemu DRG-LKF (2000-2002).

Jest autorem wielu artykułów w prasie naukowej i branżowej, w pismach takich jak:  Ekonomia a Medycyn, Służba Zdrowia, Menedżer Zdrowia, Przegląd Organizacji, a także publikacji Modelowanie systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007 oraz Raportu o prawie farmaceutycznym w Polsce, Centrum im. Adama Smitha, 2007.

Specjalność: Służba Zdrowia

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...