Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Efektywne wykorzystanie technologii warunkiem dalszego rozwoju Polski

Warszawa, 25 października 2012

Informacja prasowa Centrum im. Adama Smitha

 

Efektywne wykorzystanie technologii warunkiem dalszego rozwoju Polski

Konkurencyjny rynek

telekomunikacji – zablokowany potencjał

 

Marnowane możliwości czy imperatyw rozwoju

Wyniki badań Centrum im. Adama Smitha

 

  • 50 miliardów złotych – więcej niż CIT – pozostanie w obrocie gospodarczym jeśli państwo postawi na rynek i będzie pobudzać konkurencję w sektorze telekomunikacyjnym
  • Ekspansja mobilnego, elektronicznego otoczenia jest możliwa przy redukcji inwestycji
    z budżetu, ale konieczna jest zmiana mentalności urzędniczej
  • Otwarcie rynku i dostępu do interfejsów systemów administracji państwowej da ogromny impuls do rozwoju dostawców usług teleinformatycznych i oprogramowania
  • Skuteczne działania regulatorów w kształtowaniu konkurencji w sektorze telekomunikacji są niezbędne do odblokowania potencjału gospodarczego

 

Wystarczy zmiana nastawienia administracji publicznej, by przy niewielkich inwestycjach polska gospodarka zyskała w ciągu najbliższych latach blisko 50 miliardów złotych. Będzie to możliwe dzięki efektywnemu wykorzystaniu potencjału technologii. Brak spójnej polityki państwa na tym polu może nas z kolei kosztować lata zastoju gospodarczego. Ważne jest nie tylko stymulowanie przez administrację stosowania rozwiązań informatycznych, ale też aktywne kształtowanie konkurencji w sektorze telekomunikacji i otwieranie się na kolejne możliwości usprawnień procesów gospodarczych.

Centrum im. Adama Smitha zaprezentowało raport pt. „Konkurencyjny rynek telekomunikacji – zablokowany potencjał. Marnowane możliwości czy imperatyw rozwoju?”. Przedmiotem raportu było oszacowanie i wykazanie potencjału korzyści płynących z upowszechnienia technik teleinformatycznych dla obywateli i przedsiębiorczości oraz wskazanie warunków niezbędnych do odblokowania owego potencjału. Według wyliczeń ekspertów Centrum szacunki wartości uwolnionego potencjału wskazują na kwotę 48,2 mld złotych, czyli wartość większą niż roczne wpływy narodowego budżetu z tytułu podatku CIT.

– O ile rynek TMT (Technology, Media, Telecommunications) odpowiada za około 5% polskiego PKB – znacząco mniej niż w gospodarkach zachodnich – o tyle będzie on mieć w najbliższych latach kluczowy wpływ na rozwój całej polskiej gospodarki– przekonuje Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum. Stąd tak istotne – z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego – jest, aby organy administracji publicznej na bieżąco monitorowały oraz podejmowały właściwe działania mające na celu wzmocnienie mechanizmów konkurencji.

W raporcie omawiane są konsekwencje ewolucji stosowanych technologii i mechanizmy sprzężenia zwrotnego między wykorzystaniem nowych technologii a zwiększaniem efektywności polskiej gospodarki. Eksperci Centrum wskazują również dodatkową korzyść w postaci zysku czasowego zarówno dla administracji, jak i konsumentów. – Efektywne wykorzystanie technologii nie wymaga ogromnych inwestycji, lecz zmiany podejścia– uważa Andrzej Piotrowski, ekspert Centrum. – Ważne jest przejęcie wzorców od dzisiejszych światowych potentatów, przedsiębiorstw, które odniosły sukces w wyniku podejścia umożliwiającego wszechstronną współpracę i zarazem konkurencję. To, co dzieje się w przypadku środowiska sieciowego stworzonego przez Google czy Facebook, nie może być ignorowane przez administrację. Rozpoczął się nowy rozdział rozwoju i jeśli racjonalnie poustawiamy mechanizmy konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, możemy wyzwolić gigantyczny potencjał.

Eksperci Centrum wskazują, że technika i informatyka, a szczególnie niedoceniana telefonia mobilna – pełniąc dziś podobną rolę, jak infrastruktura i logistyka w latach 50. i 60. XX wieku – stanowią fundament przyspieszenia rozwoju państwa. W raporcie szczegółowo przedstawione są przykłady mechanizmów blokujących wykorzystanie potencjału branży nowoczesnych technologii, w postaci narzutów biurokratycznych, obrazując równocześnie rząd wielkości marnowanego potencjału. Przykładem utraconych możliwości przedsiębiorczości są koszty przedsiębiorstw związane z nadmierną biurokratyzacją. Zgodnie ze studium Ministerstwa Gospodarki koszty administracyjne polskich firm wynosiły w 2010 roku sumarycznie 37,3 mld złotych stanowiących ok. 2,9% PKB Polski. Jak wskazują eksperci Centrum, jest to potencjał ekonomiczny, którym sfinansować można wynagrodzenia blisko połowy polskich bezrobotnych. Andrzej Sadowski nawiązał do inicjatywy ministra Boniego pt.: „Optymalne państwo”. Stwierdził, że tak jak dziś wyłącza się w Polsce analogową telewizję tak też należy wyłączyć „analogową administrację” do 2014 roku,  bo dzięki nowoczesnym technologiom obsługa administracyjna będzie tańsza, szybsza, sprawniejsza i nie absorbująca obywateli i przedsiębiorców.

Raport dotyka też kwestii wpływu decyzji państwa na kształt sektora telekomunikacyjnego, poprzez ich bezpośrednie oddziaływanie na pozycje konkurencyjne poszczególnych graczy. – Posługując się analizą obecnego kształtu rynku telefonii mobilnej, zanalizowaliśmy wpływ istniejących mechanizmów konkurencji na zachowania graczy rynkowych i poziom ekspansywności rynku komórkowego– mówi Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum. – Bariery rozwoju operatorów na tym rynku wynikają z ograniczonej natury zasobów częstotliwości, którymi dysponuje rząd. Stąd konieczność efektywnego i odpowiedzialnego zarządzania procesem dystrybucji tego zasobu przez właściwe organy regulacyjne.

Przedstawiona w raporcie analiza wariantów rozwoju rynku w wyniku decyzji o alokacji ograniczonych zasobów państwa wykazuje, jak istotną rolę dla stymulacji konkurencji odgrywają dyspozycje administracyjne w telekomunikacji, decydując tym samym o możliwości wykorzystania pełnego potencjału branży, przedsiębiorców i osób indywidualnych.

Paweł Budrewicz – 606 208 182

Andrzej J. Piotrowski – 501 076 067

Andrzej Sadowski – 501 601 577                            

Centrum im. Adama Smitha – 22- 828 47 07 e-mail: [email protected]

[i] Badania pt.: „Eurowybory po polsku, czyli po co nam Bruksela” przeprowadziły: Centrum im. Adama Smitha, Uczelnia Łazarskiego oraz Dom Badawczy Maison na panelu badawczym Ariadna metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie Polaków liczącej N=1048 w wieku 18 lat wzwyż, reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania

 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...