Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

List otwarty do Prezydenta Republiki Białorusi Aleksandra Łukaszenki

W dniu wczorajszym w Centrum im. Adama Smitha odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone wolności gospodarczej na Białorusi. Jego uczestnicy przyjęli m.in. list otwarty do prezydenta A. Łukaszenki.

 

Poniżej prezentujemy tekst listu.

Centrum im. Adama Smitha

Warszawa, 14.10.1998

 

 

List otwarty

do Prezydenta Republiki Białorusi

Aleksandra Łukaszenki

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

Powszechnie wiadomo, iż dobrobyt każdego państwa zależny jest od możliwości kształtowania dochodów jego obywateli przez nich samych na podstawie własnych talentów, wysiłków i zdobytych umiejętności. Wprowadzane na Białorusi zakazy, dotyczące swobodnego wykonywania pracy stanowią naruszenie podstawowych zasad Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, mówiących o równouprawnieniu (art. 1 i art. 7). Pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie narastającą falą represji, skierowaną przeciwko prywatnej przedsiębiorczości. Wraz z rozporządzeniem Nr 208 i związanym z nim komunikatem z 18 września b. r. postawił Pan samego siebie w roli osoby sprzeciwiającej się całemu społeczeństwu, pozwalając swoim urzędnikom na bezprawne działania zakazujące obywatelom wykonywania ich pracy, a w szczególności zakazujące im zajmowania się prywatną przedsiębiorczością (począwszy od niepaństwowych teatrów, pracowni artystycznych i architektonicznych oraz klubów miłośników zwierząt aż po wolny handel i tworzenie prywatnych gospodarstw wiejskich).

 

Zwracamy się do Pana ze stanowczym żądaniem niesprzeciwiania się powstawaniu na Białorusi niezależnych organizacji przedsiębiorców, zwracamy się z żądaniem zmiany szeregu Pańskich aktów decyzyjnych, jak rozporządzenia Nr 208: „Zakres działań podmiotów gospodarczych” czy też dekretu z 4 września 1998: „Szczególna ochrona rynku konsumenckiego”. Równie zdecydowanie żądamy przywrócenia praw prywatnym przedsiębiorcom, jak i prywatnym notariuszom i adwokatom, bez których wolny rynek Białorusi nie może istnieć.

Pragniemy zwrócić Pańską uwagę na to, iż w naszym kraju obowiązują anty-rynkowe przepisy karne, takie jak: „Spekulacja”, „Nieprzestrzeganie przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej”, „Nieprzestrzeganie przepisów o wymianie walut obcych”, oraz szereg innych. Przepisy te pozostają w całkowitej sprzeczności z prawem międzynarodowym i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

Żądamy zaprzestania wprowadzania w życie politycznych uprzedzeń wobec prywatnej działalności gospodarczej, które doprowadzają do przetrzymywania w więzieniach takich osób, jak Andriej Klimow i Władimir Kudinow (parlamentarzystów Rady Najwyższej), Wasilij Starawoitow i wielu, wielu innych.

Żądamy tylko podstawowych praw, żądamy realizacji ochrony własności prywatnej, prawa do niezależnego sądu i innych zasadniczych praw człowieka i obywatela, bez których dalszy rozwój Białorusi jest po prostu niemożliwy.

 

Uczestnicy międzynarodowego seminarium:

 „Białoruś i Wolność Ekonomiczna”, Warszawa 13.10.1998

n Stanisław Szuszkiewicz - były Przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi,

n Walerij Szewczenko - Przewodniczący Niezależnego Związku Prywatnych Przedsiębiorców Połocka i Nowopołocka,

n Siergiej Obodowski - Dyrektor Mogilewskiego Centrum Obrony Praw Człowieka,

n Siergiej Kobelianski - Prezes firmy „Eurolex”,

n Siergiej Owsiannik - członek Społecznego Centrum Informacyjnego „Epoka”,

n Michaił Plisko - Zastępca Przewodniczącego Zjednoczonej Partii Obywatelskiej,

n Witalii Duliebieniec - Dyrektor Społecznego Centrum Informacyjnego „Epoka”,

n Wiktor Elfimow - Przewodniczący Regionu Gomielowskiego Niezależnego Białoruskiego Związku Zawodowego,

n Wiktor Sokirko - Przewodniczący Rosyjskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ekonomicznych,

n Eliena Striełkowa - Redaktor Naczelny Białoruskiego Czasopisma „Epoka”,

n Valeri Levonevski - Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Przedsiębiorców (Grodno). 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...