Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Prof. Michał Wojciechowski

Absolwent Akademii Teologii Katolickiej (magisterium z wyróżnieniem z teologii w 1979 r.) Studia doktoranckie podjął w Instytucie Katolickim w Paryżu w latach 1980-84, sam  doktorat z teologii uzyskał na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie w 1986 r. na podstawie rozprawy pt. Czynności symboliczne Jezusa na tle Starego Testamentu. Habilitował się w 1996 r. w zakresie biblistyki na podstawie rozprawy pt. Jezus jako Święty w pismach Nowego Testamentu, również na Wydziale Teologii warszawskiej ATK. Tytuł profesora otrzymał w 2002 r. w dziedzinie nauk teologicznych (jako pierwszy katolik świecki w Polsce), na podstawie książki pt. Apokryfy z Biblii greckiej. III i IV Księga Machabejska, III Księga Ezdrasza oraz Psalm 151 i Modlitwa Manassesa.

Jest wykładowcą na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (a zarazem kierownikiem tamtejszej katedry), a także na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się biblistyką, patrystyką, apokryfami i światem starożytnym epoki Nowego Testamentu. 

Opublikował 23 książki (włącznie z opracowaniami źródeł) i ponad 90 artykułów naukowych. Jego prace dotyczą głównie Biblii i świata starożytnego. Jednocześnie zajmuje się etyką gospodarczą i polityczną, krytykując obecny stan państwa z punktu widzenia zasad chrześcijańskich i konserwatywnych. Wyrazem tych zainteresowań są zwłaszcza książki „W ustroju biurokratycznym” (2004), „Moralna wyższość wolnej gospodarki” (2008) i „Biblia o państwie” (2008), jak też liczne artykuły publicystyczne, najwięcej w „Najwyższym Czasie”, „Rzeczpospolitej” i „Idziemy”. Członek UPR.

Inne wybrane publikacje: 
•    Grecko-polski Nowy Testament – wspólnie z Remigiuszem Popowskim (1993)
•    Synopsa czterech Ewangelii (1997)
•    Wiara – cywilizacja – polityka (2001)
•    Apokryfy z Biblii greckiej (2001)
•    Pochodzenie świata, człowieka, zła (2005)

Ma na swoim koncie także wybór aforyzmów starożytnych i liczne artykuły popularne. Jest autorem wielu haseł o chrześcijaństwie w encyklopediach PWN a także kilkudziesięciu artykułów o tematyce społecznej i politycznej w prasie polskiej

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...