Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

10-Lecie Centrum im. Adama Smitha

10 LAT CENTRUM
 1. Zmiany gospodarcze w Polsce lat 89/90 traktuje się często jako rzecz naturalną, swego rodzaju dziejową konieczność. Tymczasem reforma gospodarki miała charakter bezprecedensowy – nie tylko ze względu na fakt pierwszeństwa Polski, ale także z powodu głębokości zmian. Fakt, że nadano jej taki, a nie inny kształt był wynikiem szczególnego, nadzwyczajnego splotu okoliczności.

 2. Czynniki sprzyjające to:

 • wprowadzenie stanu wojennego, co dało czas na rozwój intelektualnej formacji zwolenników wolnego rynku. Ośrodki w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Lublinie, we Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi. Wydawnictwa – Hayek, Friedman, Sorman. Pisma – Stańczyk, Przegląd Polityczny, Trzynastka, później Res Publica;

 • sytuacja międzynarodowa – prezydentura Reagana, rządy pani Thatcher, udany  eksperyment chilijski, sukces gospodarek azjatyckich;

 • system kartkowy – kartka symbolizowała krach socjalizmu, pozbawiła ostatnich złudzeń co do jego możliwości; inaczej niż w NRD, Czechosłowacji, na Węgrzech;

 • turystyka handlowa – powszechna w drugiej połowie lat osiemdziesiątych – była znakomitym sposobem rynkowej edukacji.

 1. Dzięki temu nawet w strukturach starego porządku idea gospodarki rynkowej zyskała akceptację. Najważniejszym tego wyrazem stała się Ustawa o podejmowaniu działalności gospodarczej z grudnia 1988.

 2. Dlatego też w wyniku zmian politycznych odpowiedzialność za sprawy gospodarcze przypadła, niejako w sposób naturalny, przedstawicielom środowisk liberalnych – prof. Balcerowiczowi i Tadeuszowi Syryjczykowi.

 3. Skutkiem zmian politycznych było rozbicie dotychczasowych grup interesu, podczas gdy nowe nie zdołały się jeszcze uformować.[1]

 4. Efektem planu Balcerowicza było faktyczne zniesienie faktycznej dyskryminacji prywatnej przedsiębiorczości. Nastąpiła ekspansja sektora prywatnego – tworzonego od podstaw – w handlu detalicznym, później hurtowym i zagranicznym, w budownictwie, transporcie samochodowym, usługach (stacje benzynowe). W krótkim czasie powstało w Polsce 2 miliony firm.

 5. Wszystkie te zmiany zaowocowały ogólnym wzrostem poziomu życia, mierzonym statystycznie stopniem wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku, wzrostem liczby studentów, wydawnictw książkowych itd. Obok tego jednak całe grupy społeczne padły ofiarą „stawiania na nogi” gospodarki stojącej przedtem na głowie – można tu wymienić np. pracowników PGR czy właścicieli szklarni. Zjawiska tego żadną miarą nie dało się uniknąć.

 6. Szczególnie istotne jest to, że Polska swój sukces osiągnęła o własnych siłach. W początkowym okresie kapitał zagraniczny omijał nasz kraj z daleka, faworyzując Węgry i Czechy. Klucz do osiągnięcia powodzenia leży wewnątrz kraju. Przeciwieństwem sytuacji w Polsce jest NRD – alimentowana kwotą 200 miliardów marek rocznie!

 7. Od roku 1991 zachodzą zmiany na gorsze. Powstają skuteczne grupy nacisku, zwiększa się systematycznie zakres regulacji. Jednak obszar wolności ustanowionych w pionierskim okresie przemian  jest na tyle duży, że skojarzony z ogromnym w Polsce potencjałem przedsiębiorczości, z silną tu potrzebą materialnego i cywilizacyjnego awansu daje pewność rozwoju kraju jeszcze przez kilkanaście lat. W tym okresie opinia w świecie o naszej gospodarce będzie się zmieniać, aż określenie „polnische wirtschaft” stanie się synonimem gospodarki wzorowej. Trzeba jednak dbać, by procesy destrukcyjne nie postępowały zbyt szybko – ich skuteczne opóźnianie to zadanie Centrum im. Adama Smitha na następne dziesięciolecie.
[1] Chcę przez to powiedzieć, że gdy grupy takie stają się odpowiednio wpływowe ustanowienie wolnej gospodarki staje się wręcz niemożliwe.

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...