Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku Dzień wolności podatkowej jest obliczany już po raz dwudziesty szósty. 

W tym roku Dzień wolności podatkowej przypada 8 czerwca, tj. w 159 dzień w roku, czyli na opłacenie wszystkich podatków pracujemy 158 dni.

W 2018 roku przypadał 6 czerwca. W 2017 był to 9 czerwca.

Dzień wolności podatkowej jest symbolicznym momentem, gdy przestajemy pracować dla rządu, a zaczynamy pracować dla siebie i dla naszych rodzin.

Do obliczenia Dnia wolności podatkowej służy relacja udziału wszystkich wydatków sektora publicznego (tj. budżet państwa, wydatki samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do Produktu Krajowego Brutto, który w 2019 roku wyniesie w Polsce 43,3 proc.

 

Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, otwierając konferencję, podkreślił, że Dzień wolności podatkowej w 2019 roku przypada aż 2 dni później niż w ubiegłym roku.

Zmiana na późniejszy Dzień wolności podatkowej wynika m.in. z tego, że dynamika planowanego wzrostu PKB (o ok. 129 mld złotych) będzie blisko dwukrotnie mniejsza od dynamiki wzrostu wydatków sektora finansów publicznych (o ok. 94 mld złotych). Podkreślił, że większe wydatki rządowe powodują, że nasza gospodarka rozwija się wolniej. Początek spowolnienia wynika ze zwiększonych wydatków rządowych. Warto przypomnieć, że wcześniejszy w 2018 roku Dzień Wolności Podatkowej był rezultatem mniejszych, a nie większych wydatków rządu. Zależność związana z wcześniejszym lub późniejszym Dniem Wolności Podatkowej, którą przedstawiamy od 1994 roku, wynika przede wszystkim z wielkości wydatków rządu.

Od złych przepisów podatkowych jeszcze gorsze są przepisy bardzo często zmieniane – stwierdził Andrzej Sadowski, przechodząc do propozycji zmian w systemie podatkowym w Polsce. 

Rządzący zwracają uwagę, że wysokość samych obciążeń podatkami i tzw. obowiązkowymi składkami w Polsce nie odstaje od poziomu w innych krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie w tej opinii pomijają oni rzeczywisty poziom rozwoju gospodarczego państw, z którymi nas porównują. Polskie firmy nie emigrują z Polski ze względu na wysokość podatków, ale ze względu na ich zmienność i nieprzewidywalność – zauważa Andrzej Sadowski. W badaniu KPMG stabilność przepisów podatkowych uzyskała 85 proc. negatywnych opinii. Skomplikowane, niejednoznaczne i trudne w interpretacji przepisy podatkowe sprawiają, że działalność inwestycyjna i gospodarcza nie rozwija się właściwie i dlatego Polski wzrost gospodarczy mógłby być znacznie większy, niż jest obecnie – podkreślił Andrzej Sadowski.

Ponadto proces cyfryzacji paradoksalnie zwiększył liczbę przymusowych godzin pracy po stronie przedsiębiorców potrzebnych do wypełnienia nowych obowiązków podatkowych w Polsce. Badanie Banku Światowego i PwC porównuje efekty zwiększenia wymogów dotyczących sprawozdawczości podatników w Hiszpanii i w Polsce. W raporcie czytamy, że w Hiszpanii nowy system skrócił czas na wypełnienie zobowiązań VAT o 4,5 godziny, do 30,5 godziny. W Polsce czas obowiązków dotyczących podatku VAT w celu spełnienia wymagań wzrósł o 76 godzin, do 172 godzin.

Jaki zatem jest sens zmian w Polsce, skoro w przeciwieństwie do Hiszpanii, by osiągnąć cel, rząd zwiększa, a nie zmniejsza liczbę godzin obowiązkowych dla spełnienia nowych wymogów – pyta się Andrzej Sadowski. 

Wymogi te są skutkiem zwiększenia w 2018 roku legislacji związanej z podatkami, na które składały się 362 strony przyjętych ustaw, dając najwyższy wynik od 14 lat. Grant Thornton porównało skalę i tempo zmian podatkowych w 2018 roku i doszło do wniosku, że w około pół roku wymieniona na nową została prawie jedna czwarta treści ustaw podatkowych. Czyli działając w takim tempie, parlamentowi wystarczyłyby dwa lata, by w całości napisać na nowo polski system podatkowy

 

Ireneusz Jabłoński, ekspert Centrum im. Adama Smitha, przypomniał, że Centrum im. Adama Smitha już w 2004 przygotowało i ogłosiło projekt zmiany systemu podatkowego oraz naprawy finansów publicznych, a kolejne rządy czerpały korzystne dla obywateli i przedsiębiorców rozwiązania, jednocześnie traktując je jak własne.

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy dotychczasowe obciążenia płacą do ZUS jednym przelewem zamiast czterema. Dla ZUS-u też jest to dobra zmiana, bo oznacza oszczędności. Wspominam o tej zmianie z trzech powodów. Pierwszy, że była możliwa. Drugi, że korzyści są po każdej stronie, i ZUS-u, i przedsiębiorców, oraz że są tak oczywiste. Po trzecie zaś, że jest to fragment propozycji Centrum sprzed kilkunastu lat. Jednocześnie nie można nie zauważyć, że realne obciążenia podatkowe, szczególnie dla mikro- i małych firm wzrosły aż z 12 tytułów podatkowych. Rząd ograniczył np. prawa zaliczania do kosztów uzyskania przychodów z tytułu posiadania i użytkowania samochodu, dlatego też polskie przedsiębiorstwa przerejestrowują eksploatowane pojazdy do Czech ze względu na konkurencyjne warunki.

Andrzej Sadowskistwierdził, że z jednej strony wzrastają ciężary nakładane zwłaszcza na najmniejsze przedsiębiorstwa oraz na każdego obywatela przez kolejny podatek, czyli opłatę paliwową, a z drugiej strony 500 plus od 1 lipca 2019 roku staje się największą do tej pory w Polsce powszechną sensu stricto obniżką opodatkowania rodzin od 1989 roku i po prostu zryczałtowanym zwrotem podatku.

Ireneusz Jabłońskiprzypomniał, że Centrum im. Adama Smitha od 1994 roku podkreśla, że jedną z niewielu przewag konkurencyjnych, które posiadamy, jest niespotykana już dziś w Europie przedsiębiorczość społeczeństwa polskiego. Fenomen ten powinien być wsparty właściwymi rozwiązaniami instytucjonalnymi i prawno-podatkowymi. Stworzenie przyjaznych i konkurencyjnych przepisów i podatków byłoby najskuteczniejszą i najtańszą inwestycją rządu w rozwój polskiej gospodarki. Dlatego też przypomniał, że w 2004 roku zespół ekspertów Centrum im. Adama Smitha opracował pod kierunkiem Krzysztofa Dzierżawskiego i dr. Kamila Zubelewicza (obecnego członka Rady Polityki Pieniężnej) projekt gruntownej przebudowy systemu podatkowego i dochodów publicznych, który przejęły inne think thanki i organizacje pracodawców. Rozwiązania te były szeroko prezentowane w mediach oraz na posiedzeniach ważnych gremiów publicznych, m.in. sekcji gospodarczej Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, w Sejmie na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz na spotkaniach w całym kraju z organizacjami przedsiębiorców.

Dr Tomasz Baran, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, skomentował badania Centrum im. Adama Smitha i Panelu Badawczego Ariadna dotyczącego postrzegania podatków przez obywateli. Podkreślił, że połowa pracujących Polaków uważa, że pracuje na podatki ok. 150 dni w roku, co odpowiada wynikom Dnia Wolności Podatkowej w Polsce.

 

Ireneusz Jabłońskistwierdził, że jest to wymowny wpływ efektu edukacyjnego Dnia Wolności Podatkowej Centrum im. Adama Smitha prezentowanego nieprzerwanie od 1994 roku.

W przeprowadzonym badaniu 33,9 proc. Polaków deklaruje, że nigdy nie zastanawiali się, jaka część ich rocznych zarobków trafia do budżetu państwa w formie podatków. 

 

Anna Gołębicka, ekspert Centrum im. Adama Smitha, zadała pytanie, czy może ta odpowiedź, że aż 1/3 Polaków nie przywiązuje wagi do płaconych przez siebie podatków, mówi więcej o budowie społeczeństwa obywatelskiego?

Zauważyła też, że wartym dostrzeżenia zjawiskiem jest niższy od średniego wskaźnik zainteresowania się, jaka część wydatków trafia w formie podatków do budżetu wśród deklarujących poparcie partii rządzącej, co w tym przypadku można interpretować jako wysoki poziom zaufania do władzy.

 

 

Wykres: Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaka część Twoich rocznych zarobków 

trafia do budżetu Państwa w formie podatków?

 

 

pastedGraphic.png

Więcej wyników badań w prezentacji do pobrania.

 

COROCZNY APEL DO POLITYKÓW

 

Andrzej Sadowski zauważył, że rząd dokonuje daleko idących zmian w systemie podatkowym. Tę samą determinację i energię można jednak skierować na jego uproszczenie, a nie nieustanne komplikowanie, oraz na dodatkowy wzrost kosztów jego obsługi. Andrzej Sadowski zacytował wypowiedź z lutego br. b. ministra finansów, która powiedziała, że prawo podatkowe jest dość złożone, ale my chcemy prostować przedsiębiorcom te „kręte drogi”. Zadał pytanie, dlaczego rząd mając wiedzę o skomplikowaniu sytemu, nie uproszcza go?

Pan Premier Rzeczypospolitej 12 grudnia 2018 roku wielokrotnie powoływał się na Dzień Wolności Podatkowej Centrum im. Adama Smitha i wyrażał wolę, aby dzień ten wypadał coraz wcześniej w Polsce.

Jesteśmy gotowi do pracy ze wszystkimi, którzy chcą dokonać zmian podatków na korzyść obywateli i przedsiębiorców oraz naszego państwa.

 

W konferencji udział wzięli:

Dr Tomasz Baran, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, tel.: 729 018 018

 

Anna Gołębicka, ekspert Centrum im. Adama Smitha, tel.: 693 714 178

 

Ireneusz Jabłoński, ekspert Centrum im. Adama Smitha: tel.: 601 360 380

 

Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha: tel.: 501 601 577

 

Tabela 1. Dni wolności podatkowej w Polsce w latach 1994-2019

Rok

Dzień wolności podatkowej

1994

  1 lipca

1995

  6 lipca

1996

  4 lipca

1997

  28 czerwca

1998

  22 czerwca

1999

  16 czerwca

2000

  16 czerwca

2001

  18 czerwca

2002

  24 czerwca

2003

  28 czerwca

2004

  24 czerwca

2005

  23 czerwca

2006

  24 czerwca

2007

  16 czerwca

2008

  14 czerwca

2009

  14 czerwca

2010

  23 czerwca

2011

  24 czerwca

2012

  21 czerwca

2013

22 czerwca

2014

  14 czerwca

2015

  11 czerwca

2016

  15 czerwca

2017

  9 czerwca

2018

  6 czerwca

2019

  8 czerwca 

Źródło: Centrum im. Adama Smitha.

 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...