Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Cykl debat Centrum im. Adama Smitha 26 sierpnia

W środę 26.08.2015r. w Centrum im. Adama Smitha odbyła się kolejna dyskusja, tym razem na temat „Czy trwanie mitu o darmowych usługach państwa jest skutkiem edukacji publicznej?” z udziałem prof. Michała Wojciechowskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i eksperta Centrum im. Adama Smitha, Tomasza Cukiernika; publicystę Najwyższego CZAS-u, Andrzeja Sadowskiego; prezydenta Centrum, Waldemara Oryńskiego; moderatora dyskusji oraz Hubert Olkowskiego; studenta SGH i praktykanta Centrum im. Adama Smitha.

Andrzej Sadowski: Edukacja publiczna w Polsce szerzy ciemnotę ekonomiczną utrzymując, że m.in. nauka w szkołach jest „darmowa”. W Szwajcarii jest jeden z najwyższych poziomów edukacji na świecie. Ostatnio obywatele tego kraju odrzucili w referendum propozycję wydłużenia tzw. bezpłatnego urlopu. Wiedzą bowiem, że za te dłuższe urlopy sami sobie będą musieli zapłacić, bo „nie ma darmowych obiadów”.

Michał Wojciechowski: Nie jestem pewien, że skutki te są wyłącznie spowodowane działalnością szkół. Problem bowiem wynika z dezinformacji, która obecna jest we współczesnych mass mediach. W przedmiocie szkolnym wiedza o społeczeństwie (WOS) przytłaczające jest to, że państwu poświęcona jest ogromna część programu. Uczy się przede wszystkim o funkcjonowaniu państwa, a nie o społeczeństwie, które to państwo stanowi. Wpaja się uczniom pogląd, że to państwo jest najważniejsze, które cały czas daje coś obywatelom.

Tomasz Cukiernik: Program edukacji w Polsce nawet w szkołach prywatnych jest programem państwowym. W innych krajach w dużej mierze sposób edukacji leży w ich gestii. W Nowej Zelandii, w której większość szkół finansowana jest z pieniędzy podatników, szkoły same ustalają program edukacji.

Andrzej Sadowski: Źródłem zatrucia umysłów jest system edukacji, w którym rząd jest na pierwszym miejscu jako organizator życia społecznego, czy gospodarczego tak jak w czasach PRL.

Michał Wojciechowski: Program edukacji w Polsce wśród uczniów szerzy poglądy etatystyczne, w którym państwo jest szczególnie ważne a pozostałe sprawy schodzą na dalszy tor. W szkołach dominuje podejście, które zakłada, że nie informuje się uczniów o tym skąd finansowane jest służba zdrowia, system edukacji, czy policja.

Andrzej Sadowski: Fakt, że to obywatele płacą za coś z własnych kieszeni pojawia się w przekazie publicznym tylko w sytuacji konfliktowania przez polityków różnych grup społecznych. Dopiero wtedy opinia publiczna dowiaduje się ile będzie podatnika kosztował przywilej dla takiej czy innej grupy. Poza tymi przypadkami nie mówi się, że rząd nie ma własnych pieniędzy a całe państwo funkcjonuje za pieniądze podatników. Konieczne jest obalenie mitu darmowego państwa.

Michał Wojciechowski: Przytłaczająca większość obywateli polskich jest za finansowaniem systemu edukacji z pieniędzy podatników. Wprowadzając czek oświatowy można by pokazać, że edukacja wcale nie jest darmowa.

Andrzej Sadowski: Danie rodzicom prawa wykorzystania pieniędzy wcześniej zapłaconych w podatkach i wyboru dla dziecka szkoły, która za ten czek oświatowy daję lepszą edukację już byłoby rewolucją na skalę kopernikańską.

Michał Wojciechowski: Byłaby to połowiczna rewolucja. Gro wydatków ponoszonych przez szkoły związana jest z utrzymaniem budynków szkolnych. Czek oświatowy spowodowałby rozwiązanie połowiczne. Bowiem to państwo pozostałoby monopolistą w kwestiach budynków szkolnych.

Andrzej Sadowski: Czek oświatowy rozpoczął by proces odzyskiwania kontroli przez rodziców nad edukacją swoich dzieci. Rodzice bowiem mogliby sprawować kontrolę nad pieniędzmi i budynkami. Należałoby oddać kontrolę nad edukacją rodzicom.

Michał Wojciechowski: Szkoła powinna być wolna, jednakże należy wprowadzić prawo, które miałoby za zadanie eliminować nadużycia spowodowane wolnością w systemie edukacji.

Andrzej Sadowski: Centrum im. Adama Smitha już od lat proponuje rozwiązanie, aby szkoła była centrum cywilizacyjnym w miejscowości i działała na rzecz społeczności 24 godziny na dobę. Dziś szkołę po zajęciach dla uczniów zamyka się na cztery spusty.

Tomasz Cukiernik: Szkoły powinny być zarządzane przez stowarzyszenia a nie przez samorządy.

Andrzej Sadowski: W Polsce Federacja Inicjatyw Oświatowych pomaga rodzicom przejmować małe szkoły i tym samym uchronić je przed likwidacją. W rękach rodziców szkoły doskonale funkcjonują.

Michał Wojciechowski: Coraz częściej kwestia edukacji w Polsce jest brana we własne ręce. W tym należy doszukiwać się pozytywnych zmian.

Tomasz Cukiernik: Konkurencja pomiędzy szkołami jest elementem pozytywnym. Stymuluje placówki do rozwoju oraz rozszerzania swoich ofert.

Michał Wojciechowski: Znane są kwoty tzw. subwencji oświatowych na ucznia w szkołach podstawowych czy średnich. Należy przypominać o tym w mediach, że to obywatele za to płacą i szkoła nie jest darmowa.

Tomasz Cukiernik: Zmiana systemu edukacji nastąpi wtedy kiedy politycy to zrobią, a ci jak wynika z wypowiedzi minister edukacji uważają, że szkoły są po to, aby nauczyciele mieli prace, a nie żeby uczniowie mieli edukację.

Michał Wojciechowski: Najdziwniejsze jest to, że związki zawodowe nie walczą o mniejsze klasy, które mogłyby rozwiązać problem bezrobocia wśród nauczycieli. Edukacja jest przykładem, gdzie ogranicza się prawa rodziców i zwiększa ingerencję biurokracji. Przykładem na to jest rozszerzenie zakresu podstawy programowej w szkołach.

Andrzej Sadowski: Jest to kolejny przykład na to, że biurokracja poszukuje uzasadnień na swoje istnienie.

Tomasz Cukiernik: Celem posłania sześciolatków do szkoły była chęć utrzymania zatrudnienia nauczycieli. Michał Wojciechowski: Posłanie sześciolatków spowodowało likwidację dobrze funkcjonujących zerówek. Były one rozwiązaniem wypracowanym oddolnie, które się sprawdziło.

 

 

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...