Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2016 Informacja prasowa Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 15 czerwca 2016r.

Centrum im. Adama Smitha przygotowało po raz dwudziesty trzeci w Polsce Dzień Wolności Podatkowej. Jest to symboliczna data, od której przestajemy przymusowo pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin.

Tegoroczny Dzień Wolności Podatkowej przypada na 15 czerwca.
 
Od tego dnia zaczynamy symbolicznie pracować już dla siebie.
 
Dzień Wolności Podatkowej wyznaczany jest w oparciu o udział wszystkich wydatków publicznych (budżetu państwa, samorządów, funduszy celowych itp.) w Produkcie Krajowym Brutto. W 2016 roku udział ten ma wynieść 45,35%.
 
Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, przypomniał podczas otwarcia konferencji, że „inicjując w 1994 roku Dzień Wolności Podatkowej, zwracamy uwagę na wysoki poziom łącznego opodatkowania pracy w Polsce, który powoduje jej fiskalną dyskryminację i upośledzenie. Wysokie opodatkowanie pracy ZUS-em, składkami i podatkami negatywnie wpływa na funkcjonowanie rodzin oraz demograficzny ich potencjał. Rodziny bez pracy to rodziny bez dzieci, bo to praca, a nie zasiłki sprawiają, że rodzina jest bezpieczna”.
 
Przypomniał również, że „Centrum im. Adama Smitha przygotowało i ogłosiło projekt zmiany systemu podatkowego oraz naprawy finansów publicznych, z którego zarówno poprzedni, jak i obecny rząd zaczerpnęły korzystne dla obywateli i przedsiębiorców rozwiązania, które potraktowały jak własne”.
 
Andrzej Sadowski przedstawił plan korekty systemu podatkowego, który wcześniej był prezentowany na posiedzeniu sekcji gospodarczej Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz w Sejmie na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego (plan korekty systemu podatkowego i prezentacja w załączeniu). Przypomniał, że już w 2003 roku Centrum im. Adama Smitha opracowało pod kierunkiem Krzysztofa Dzierżawskiego i dr. Kamila Zubelewicza (obecnego członka Rady Polityki Pieniężnej) projekt gruntownej przebudowy systemu dochodów publicznych.
Andrzej Sadowski po prezentacji wyraził gotowość współpracy i pomocy dla rządu, aby korzystne korekty w systemie podatkowym przeprowadzić teraz, a nie odkładać aż na rok 2018. Zauważył, że „deklaracja prowadzenia zmian dopiero w 2018 roku wskazuje, że jest mało prawdopodobne ich wprowadzenie na rok przed terminem wyborów. Biurokracja zawsze znajdzie «argumenty», aby w takim momencie skutecznie zniechęcić rządzących do jakichkolwiek zmian. Od lat ma to miejsce w przypadku przywrócenia poprzedniej stawki podatku VAT, która to została wprowadzona na okres przejściowy, i ani poprzedni, ani obecny rząd tego nie zmienił”.
 
Prof. Robert Gwiazdowski, przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha, nawiązując do przedstawionego projektu korekty systemu, zauważył, że „obecny system podatkowy jest tak skomplikowany i tym samym pełen luk, że tylko powszechna uczciwość Polaków sprawia, że rząd ma jeszcze jakiekolwiek dochody z tytułu podatków”.
 
Prof. Robert Gwiazdowski, podkreślił, że „absolutną koniecznością jest zmniejszenie kosztów pracy”. Przypomniał, że Centrum od dawna proponuje zastąpienie podatku CIT 1-procentowym podatkiem od przychodu, który rząd chce wprowadzić jako podatek karny dla części branży handlowej. Dodał, że „polscy przedsiębiorcy popierają likwidację i zastąpienie CIT wg Centrum im. Adama Smitha dla większych firm, ale we wszystkich branżach. Wybiórcze wprowadzenie podatku przychodowego dla części handlu obok dotychczasowego złego i nieefektywnego podatku jest rozwiązaniem niefortunnym. Co najmniej dwukrotnie większe wpływy dałoby rządowi zastąpienie dzisiejszego CIT podatkiem przychodowym”.
Paweł Budrewicz, ekspert Centrum im. Adama Smitha, przedstawił stopień niepotrzebnego skomplikowania dzisiejszego systemu. Przypomniał, że „wynagrodzenia obciążone są ośmioma podatkami, w tym siedmioma występującymi pod nazwą składek, jak np. emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa, zdrowotna czy na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Płacenie każdej z tych składek i ich wysokość zależą od wielu czynników: od statusu pracownika (uczeń, student, rencista, emeryt), od tego, ile jest wypadków u jego pracodawcy, od tego, czy pracuje jeszcze w innych miejscach, od wieku pracownika, od preferencji samego pracownika (dobrowolność płacenia niektórych składek)”. Podkreślił, że „rokrocznie tak skomplikowany system wymaga ponoszenia przez ZUS kosztu kilku miliardów PLN rocznie na obsługę poboru, budowę i rozbudowę systemu informatycznego, a zwłaszcza na opłacenie milionów roboczogodzin poświęconych przez pracowników ZUS. Podobne koszty występują po stronie pracodawców, którzy muszą rozliczać te składki. W tak skomplikowanym systemie błędy są nieuniknione, co pociąga za sobą kontrole oraz ponowne koszty po stronie i przedsiębiorców, i ZUS, oraz spadek zdolności aparatu państwa do poboru podatków”.
 
POSTRZEGANIE PODATKÓW PRZEZ OBYWATELI
 
Anna Gołębicka, ekspert Centrum im. Adama Smitha, przypomniała, że „gdy nadajemy przesyłkę kurierską za 10 zł, możemy sprawdzić, co dokładnie się z nią dzieje w drodze do adresata. Gdy płacimy za mieszkanie 500 zł, dostajemy rachunek, na którym zostały wyszczególnione wszystkie składowe opłaty. Gdy oddajemy ok. połowy naszych zarobków na podatki, nie bardzo wiemy, jak wyda je rząd i co z tego mamy. Brak transparentności i informacji, na co zostały przeznaczone pieniądze z podatków, jest jednym z podstawowych błędów w relacjach obywatel-rząd i negatywnie wpływa na powstawanie społeczeństwa obywatelskiego. Polacy są skłonni płacić pod warunkiem, że wydatek ten uznają za słuszny i uzasadniony. Sprzeciwiają się sytuacji, w której płacą, ale nie wiedzą za co. Nie da się budować zaufania i zrozumienia bez konkretnego, spójnego, przystępnego i systematycznego informowania obywateli, co dzieje się z pieniędzmi z ich podatków. Niestety, od lat takiej komunikacji nam brakuje”.
 
Jako pozytywny przykład kampanii dotyczącej podatków zakończonej sukcesem wskazała kampanię przeprowadzoną przez władze samorządowe Warszawy.
Anna Gołębicka podkreśliła, że „część naszych podatków otrzymują samorządy. Są one dużo sprawniejsze w komunikacji z obywatelem, który, będąc zadowolony z komfortu życia w danym miejscu, głosuje PIT-em, czyli składa go tam, gdzie chce, by jego podatki zostawały. Kampania «Bez PITU PITU» z 2015 roku, przypominająca mieszkańcom Warszawy, że płacąc podatek w swoim miejscu zamieszkania, wspierają budżet lokalny, przyniosła kasie miejskiej ponad 70 mln złotych”.
 
Na koniec przypominała, że „od zeszłego roku niestety nic się nie zmieniło i kolejny rząd nie przykłada wielkiej wagi do edukowania i jasnego informowania społeczeństwa, na co oraz jak wydatkowane są płacone przez obywateli podatki”.
 
COROCZNY APEL DO POLITYKÓW
 
Na koniec konferencji Andrzej Sadowski zaapelował kolejny raz do rządzących, że „bez pracy nie będzie bezpiecznej rodziny. Cywilizacyjna zmiana nastąpi, kiedy rządzący skokowo zwielokrotnią podaż miejsc pracy, a to można osiągnąć wyłącznie zmniejszając jej opodatkowanie”.
Andrzej Sadowski przypomniał, że obecny układ rządzący ma niepowtarzalne i niezwykle pozytywne doświadczenie, kiedy w czasie poprzedniego sprawowania władzy obniżył opodatkowanie pracy, redukując nieznacznie tzw. składkę rentową. Odważna decyzja prof. Zyty Gilowskiej zaowocowała kilkuset tysiącami miejsc pracy – w tym spora część z nich wyszła dzięki tej obniżce z szarej strefy – i to dzięki temu kolejny rząd mógł ogłosić w 2008 roku, że w Polsce nie ma kryzysu, a jedynie jest spowolnienie.
 
Andrzej Sadowski podkreślił, że „nie ma nic prostszego niż kontynuowanie przez rządzących najlepszych swoich dokonań, które bezdyskusyjnie dały w przeszłości i dadzą teraz zwiększenie podaży miejsc pracy. Nie zwiększą dostępności pracy administracyjne decyzje o podwyższeniu wynagrodzeń i wprowadzaniu tzw. minimalnych stawek godzinowych”.
 
 
W konferencji wystąpili:
 
· Paweł Budrewicz, ekspert Centrum im. Adama Smitha: 606208182
· Anna Gołębicka, ekspert Centrum im. Adama Smitha: 693714178
· Prof. Robert Gwiazdowski, przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha: 601203443
· Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha: 501601577
 
Propozycja korekty systemu podatkowego Centrum im. Adama Smitha znajduje się w załączniku. 
 
Więcej infomacji na temat konferencji znajduje się pod poniższymi linkami:
 
 
 
Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...