Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie Centrum im. Adama Smitha za przedstawiony Prezydentowi RP projekt ustawy oraz propozycję podjęcia wspólnych działań.

Kancelaria Prezydenta dokonała pozytywnej ewaluacji projektu ustawy przygotowanego przez ekspertów Centrum im. Adama Smitha: Pana Piotra Sekulskiego oraz Pana Piotra Mijala. W związku z tym formalne prace powołanej uprzednio grupy roboczej składającej się z przedstawicieli Centrum oraz Kancelarii Prezydenta, dobiegają końca. W najbliższych tygodniach Prezydent RP, korzystając z przysługującego mu prawa inicjatywy ustawodawczej, skieruje projekt ustawy do dalszych prac w Sejmie RP.

O dalszych losach projektu ustawy będziemy informować na bieżąco.

 

Kalendarium prac nad projektem Ustawy:

26 marca 2018 r. na spotkaniu roboczym ekspertów Centrum im. Adama Smitha dot. nowych projektów legislacyjnych powstała inicjatywa stworzenia projektu ustawy dotyczącego odbywania zgromadzeń wspólników spółek z o.o. przez Internet.

19 kwietnia 2018 r. w siedzibie Centrum im. Adama Smitha w Warszawie przy ul. Bednarskiej 16 odbyło się spotkanie konsultacyjne w czasie którego eksperci Centrum przedstawili opracowaną propozycję zmian legislacyjnych ws. możliwości odbywania zgromadzenia wspólników spółek z o.o. przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Zaproszeni goście po przeanalizowaniu projektu zaaprobowali jego kształt.

W wyniku tego spotkania 19 kwietnia 2018 r. na ręce Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej skierowano propozycję podjęcia wspólnych działań zmierzających do przeprowadzenia omawianych zmian w prawie. W związku z brakiem odpowiedzi od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Centrum im. Adama Smitha skierowało kolejne pisma na ręce Haliny Szymańskiej, Szefa Kancelaria Prezydenta RP oraz Pawła Muchy, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

18 lipca 2018 r. w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej miała miejsce konferencja między przedstawicielami Prezydenta RP oraz władzami i ekspertami Centrum im. Adama Smitha w sprawie złożonych przez Centrum propozycji inicjatyw ustawodawczych. W konferencji ze strony Kancelarii Prezydenta RP wzięli udział p. Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Janik, Zastępca Dyrektora Biura Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP, adwokat Piotr Karol Krajewski z Biura do Spraw Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP oraz Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha, Piotr Mijal współpracownik Centrum, Piotr Sekulski współpracownik Centrum i Lech Stefański, ekspert Centrum.

Konferencja doprowadziło do powołania grupy roboczej składającej się z przedstawicieli Centrum oraz Kancelarii Prezydenta, której celem było stworzenie formalnego projektu ustawy.

3 sierpnia 2018 r. projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w zakresie usankcjonowania możliwości podejmowania odbywania zgromadzeń wspólników przez Internet, przygotowany przez ekspertów Centrum, został złożony na ręce przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, którzy podjęli się jego analizy i weryfikacji.

10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczejdotyczące projektu ustawy przedstawionego Prezydentowi RP przez Centrum im. Adama Smitha. W spotkaniu Grupy roboczej ze strony Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wzięli udział Paweł Janik, Piotr Karol Krajewski,  natomiast Centrum było reprezentowane przez Pana Piotra Sekulskiego oraz Pana Piotra Mijala.

Kancelaria Prezydenta dokonała pozytywnej ewaluacji projektu ustawy przygotowanego przez ekspertów Centrum im. Adama Smitha.

W najbliższych tygodniach Prezydent RP, korzystając z przysługującego mu prawa inicjatywy ustawodawczej, powinien skierować przedłożny przez Centrum im. Adama Smitha projekt ustawy do prac w Sejmie RP.

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...