Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Klauzula obejścia przepisów podatkowych jak kierownicza rola partii, czyli korekta systemu dla opornych cz. I

 

Obecny system podatkowy jest tak skomplikowany i tym samym pełen luk, że tylko powszechna uczciwość Polaków sprawia, że rząd ma jeszcze jakiekolwiek dochody z tytułu podatków. Wiedzy o tym, a nawet świadomości, nie ma po stronie rządzących, którzy zamiast zmienić system, wprowadzają tzw. klauzulę obejścia prawa podatkowego. Władza próbuje obronić zły system podatkowy klauzulą „obejścia”, tak jak w PRL socjalizm wpisaniem do konstytucji „kierowniczej roli partii”.

System można zmienić, poczynając od jego korekty i uporządkowania. Wymaga to przyjęcia do wiadomości oraz akceptacji odpowiedzi na pytania: kto płaci podatki w sensie ekonomicznym?, jakie są podatki i jaka jest ich konstrukcja?, jaki jest pobór podatków?, jakie są stawki podatków?

Im wyższe koszty ma przedsiębiorstwo, tym mniej może sprzedać produkowanych dóbr. Podatek zawsze jest elementem kosztu w przedsiębiorstwie, tak jak cena energii, transportu itp. Im wyższe są podatki, tym mniej przedsiębiorcy sprzedadzą swoich produktów i usług. Środki na podatki z kolei pochodzą zawsze od klientów. Przedsiębiorcy oraz korporacje są tylko poborcami podatków. W Polsce, przy niebywałej mnogości tytułów podatkowych i ich nazw, kluczowe są cztery grupy podatków: podatki od oficjalnej pracy na terenie Polski; podatek od małych przedsiębiorców działających na terenie Polski, którzy praktycznie nie eksportują wytwarzanych dóbr; VAT i akcyza jako podatki od konsumpcji realizowanej na terenie Polski; CIT jako podatek od dochodu osiągniętego na świecie, ale w spółce zarejestrowanej w Polsce.

W Polsce w 1998 roku absurdalnie wprowadzono kilka podatków opodatkowujących tę samą podstawę, czyli pracę. Praca jako jedno źródło obciążona jest procentowymi ośmioma podatkami pod postacią: składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składki na Fundusz Pracy, składki emerytalnej, w tym składki do OFE, składki rentowej, składki wypadkowej, składki chorobowej, składki zdrowotnej, podatku dochodowego od osób fizycznych. Mało kto ze sprawujących władzę ma o tym wiedzę. Podobnie sprawa wygląda z podatkami od małych przedsiębiorców, którzy płacą kwotowo obliczaną: składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składkę na Fundusz Pracy, składkę emerytalną, składkę rentową, składkę wypadkową, składkę chorobową (opcjonalnie), składkę zdrowotną. Dodatkowo, mały przedsiębiorca podlega obowiązkowi płacenia PIT w jednym z czterech wariantów.

Dla ponad połowy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą składki kwotowe są tak wysokie, że w praktyce nie odprowadzają one podatku dochodowego. Dodatkowo część małych podatników funkcjonuje w systemie VAT, też go finalnie nie płacąc.

Podatek VAT płacą zawsze ludzie mało i średnio zarabiający, a nie, jak mylnie się przyjmuje, korporacje, które są tylko poborcami tego podatku w imieniu rządu. VAT nie płacą osoby zamożniejsze, bo odzyskują VAT od prywatnej konsumpcji dzięki swoim przedsiębiorstwom. Już w 2004 roku było o 50% za dużo podatników VAT w Polsce.

Od lat wpływy z CIT utrzymują się na zbliżonym poziomie około 30 miliardów złotych. Jego znaczenie dla budżetu państwa jest niewielkie, przy nieproporcjonalnie wysokim zaangażowaniu przedsiębiorców w jego niezapłacenie oraz aparatu skarbowego w jego kontrolę.

CIT w praktyce jest podatkiem od nieumiejętności lub braku chęci jego legalnego unikania. Korporacje poprzez międzynarodowe regulacje zgodnie z polskimi przepisami unikają tego podatku w Polsce, mimo że korzystają z infrastruktury i usług naszego państwa.

W 1998 roku wprowadzono też szkodliwe i kosztowne tzw. ubruttowienie wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz utrzymano ustawową fikcję, że pracownik urzędu, bezrobotny czy rencista i emeryt są płatnikami podatku. W konsekwencji rząd sam sobie płaci podatki od wypłacanych przez siebie wynagrodzeń i świadczeń społecznych.

Osiem podatków od pracy trzeba co miesiąc płacić co do zasady czterema przelewami. Dodatkowo, płatnikiem tych podatków jest najpierw przedsiębiorca, który odprowadza zaliczki PIT i składki, a potem także pracownik przy rozliczeniu rocznym. Jedna praca jako źródło, osiem podatków, co najmniej cztery przelewy i dwóch płatników.

W przypadku małych przedsiębiorców podatków jest z kolei do dziewięciu, bo dochodzi jeszcze VAT, przelewów zaś pięć. Ponad połowa z tych podatników części z nich nie płaci, bo nie musi.

Taki system poboru musi być nieefektywny. Aparat biurokratyczny wykorzystuje ten fakt do manipulacji koncentracją uwagi władzy na „uszczelnianiu systemu”.

Jak zamiast tego dokonać jego korekty, a później zmiany – w części drugiej.

P.S. Dziękuję za pomoc dr. Kamilowi Zubelewiczowi.

Andrzej Sadowski

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...