Centrum im. Adama SmithaPierwszy Niezależny Instytut w Polsce od 16 września 1989 roku

Konferencja prasowa: Pięć lat bez wyroku- zamiast reformy finansów publicznych

Centrum im. Adama Smitha

Związek Rzemiosła Polskiego

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 

Warszawa, 9 czerwca 2011

 

 

INFORMACJA PRASOWA

z konferencji pt.:

 

PIĘĆ LAT WSTECZ BEZ WYROKU - zamiast reformy finansów publicznych

 

 

MSP to 99,8% wszystkich firm w Polsce. Tworzą one trzy czwarte miejsc pracy i 67% PKB. Aktualnie, w związku z „trudną sytuacją budżetową”,  MSP stały się obiektem rekietu fiskalnego ze strony Ministerstwa Finansów. Jest on zupełnie bezskuteczny, ponieważ większość tych firm i tak nie będzie w stanie go zapłacić, a w rezultacie - zaprzestaną działalności (oraz płacenia podatków i zatrudniania ludzi). Nie znajdujemy żadnych logicznych, ani nawet politycznych, przesłanek dla działań podjętych przez organy podległe Ministerstwu Finansów.

 

Administracja rządowa w bezpardonowy sposób łamie prawa człowieka i konstytucję.

W każdej chwili, decyzją urzędniczą, można – zmieniając interpretację niejasnego prawa – zażądać od przedsiębiorcy uiszczenia podatków 5 lat wstecz z odsetkami, mimo że te same organy nie kwestionowały obowiązującego wcześniej sposobu ich płacenia. Przedsiębiorcę pozbawia się elementarnego prawa człowieka do własności i bezpieczeństwa. Administracja rządowa odmawia nawet uznania własnych interpretacji podatkowych.

 

Prowadzone są też działania o charakterze konspiracyjnym. Administracja rządowa "chowa" w różnych załącznikach do ustaw zobowiązania podatkowe i właściwie prawie żaden przedsiębiorca nie ma świadomości, iż im podlega. Potem okazuje się, że ma zapłacić je 5 lat wstecz.

 

OTO DWA AKTUALNE PRZYPADKI antykonstytucyjnej DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW RZĄDU:

 

  1. I.   SPRAWA PRYWATNYCH IMPORTERÓW SAMOCHODÓW

 

Do roku 2009 firmy importowały (głównie w ramach zakupu wewnątrzwspólnotowego) samochody, przeważnie powyżej 2000 cm3 pojemności, płacąc od nich podatek akcyzowy 13,6%. Ponieważ auta te były drogie (średnia cena ok. 150 000 zł netto, podatek akcyzowy ok. 20 000 zł), w latach 2005-2009 odprowadzały miesięcznie ok. 140 000 zł podatku akcyzowego. W 2009 roku Minister Finansów podniósł podatek akcyzowy do 18,6%. Po podwyżce podatku akcyzowego import samochodów ustał prawie całkowicie na kilka miesięcy - po prostu przestało to być ekonomicznie opłacalne.

 

Podatkiem akcyzowym obciążone są:

 

- import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

- nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

 

Kierując się tymi przesłankami, od lipca 2009 do marca 2010 roku firmy kupowały w UE auta ciężarowe, 2-miejscowe (kierowca i pasażer), z zamontowaną przegrodą oddzielającą część pasażerską i ładunkową, ze zdemontowanymi siedzeniami, tapicerkami, ładownością powyżej 550 kg itd. Samochód taki klasyfikowany jest w Niemczech (i innych państwach członkowskich) jako pojazd ciężarowy (oznaczenie niemieckie LKW), służący zasadniczo do przewozu towarów (kategoria N1 wg DYREKTYWY 2007/46/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:263:0001:0160:PL:PDF)

 

Samochody były sprzedawane klientowi finalnemu jako ciężarowe 2-miejscowe i klient rejestrował je jako pojazd ciężarowy. Przez cały ten czas urzędy skarbowe i liczne kontrole w firmach nie kwestionowały tej metody uiszczania zobowiązań podatkowych.

 

Potem do akcji wkroczył Urząd Celny, który udowodnił, że samochód ciężarowy, 2-

-miejscowy, z zamontowaną przegrodą ładunkową, spełniający wymagania VAT1 (podatnik, który korzysta z takiego samochodu, ma prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 23%) nie jest samochodem ciężarowym wg przepisów prawa celnego.

 

Postępowania, które są toczone przez UC, dotyczą pojedynczych pojazdów. Przeciętna kwota do zapłaty wynosi 30 tysięcy złotych. Problem dotyczy około tysiąca firm w Polsce. Przeciętna firma zaimportowała około 30 samochodów, co oznacza, że finalnie będzie musiała zapłacić około 1 miliona złotych. Dla przytłaczającej większości firm oznacza to upadłość i utratę około 10 tysięcy miejsc pracy w Polsce, plus oczywiście utratę wpływów budżetowych z tytułu VAT i akcyzy – prywatny import przestał bowiem istnieć po decyzji ministra finansów.

 

Należy zaznaczyć, że prywatni importerzy naliczali podatki na podstawie interpretacjię Izb Skarbowych (którą załączamy).

 

 

  1. II.  SPRAWA TAK ZWANEJ OPŁATY PRODUKTOWEJ

 

Przedstawiamy Państwu tę sprawę z punktu widzenia przedsiębiorcy. Oto fragmenty jego listu:

 

Jestem przedsiębiorcą zajmującym się importem sprzętu sportowego. Do tej pory nie wiedziałem o opłacie produktowej i ochronie środowiska. Ze względu na to, iż nie jestem firmą produkcyjną, a jedynie handlową, to nie zdawałem sobie sprawy, iż ustawa o ochronie środowiska z licznymi rozporządzeniami również mnie dotyczy. Zostałem poinformowany o tym przez swojego niemieckiego partnera, który z kolei został powiadomiony o nowych przepisach przez państwo niemieckie. Jestem małym przedsiębiorstwem zatrudniającym ok.15 osób, w związku z tym nie stać mnie na stałe zatrudnienie prawnika, współpracuję jedynie z kancelarią prawną. Niestety sprawy ochrony środowiska według opinii prawników są bardziej skomplikowane niż ustawy podatkowe (…).

 

Dopiero w załączniku jest wymienione, iż firmy importujące towar wraz z opakowaniami również jej podlegają.  Za nieuiszczanie opłaty produktowej grozi wysoka grzywna + wysoka sankcja (według tabeli za brak odzysku) i odsetki ustawowe(…).  Pod ustawę podlega zarówno osoba prowadząca sklep warzywny, bo zapewne ma samochód i odlicza koszty paliwa, fryzjer, gdyż używa detergentów, dentysta, rolnik i można by tak bez końca wyliczać (…). Za brak złożenia sprawozdania w terminie przedsiębiorca jest karany np. 10 000 zł a może być i wyżej (…).

 

Urząd Marszałkowski ma w planach skontrolować ok. 20 000 firm z terenu Mazowsza. Są to te firmy, które o tej ustawie nie wiedziały. Skala problemu jest ogromna (…).  Inne państwa europejskie, zanim zaczną egzekwować prawo, informują o nowych przepisach prawa przedsiębiorcę.

 

Nasza konkretna sytuacja jest inna, ponieważ sami zgłosiliśmy się, zarejestrowaliśmy, podpisaliśmy umowę z firmą zajmującą się odzyskiem i złożyliśmy w tym roku sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego. Jednakże po pewnym czasie zostaliśmy zostaliśmy wezwani przez Urząd Marszałkowski do złożenia zaległych sprawozdań za poprzedni 5-letni okres. Będzie to nas kosztować około 300 000 zł (zaległa opłata + odsetki ustawowe) (…)”.

 

* * *

 

Zdumiewające jest to, że wszystkie te działania przynoszą straty dla budżetu państwa.

Po uznaniu przez Ministerstwo Finansów „wyższości” prawa celnego nad podatkowym import samochodów zmalał niemal do zera. Wcześniej każda z tych firm z samego tylko VAT płaciła rocznie do budżetu przeciętnie około 1 miliona złotych, ponadto akcyzę, CIT, opłaty związane z opodatkowaniem pracy. Teraz nie płacą nic. Większość nie zapłaci też owych kar – zwyczajnie nie mają z czego.  Według wstępnych analiz prawnych rząd będzie przegrywał tego rodzaju sprawy przed europejskimi trybunałami. Odszkodowania będzie płacił, niestety, polski podatnik, a nie „innowacyjne” urzędy.

 

Akcje te skutkują utratą tysięcy miejsc pracy i setek milionów wpływów do budżetu Państwa. Zaczyna wyglądać na to, że rządowe urzędy doszły do przekonania, że są w stanie wziąć na swoje barki ciężar utrzymania Rzeczpospolitej, bo na proponowanych przez nich warunkach znaczna część przedsiębiorców zrezygnuje z prowadzenia działalności na terytorium RP.

 

Jesteśmy przekonani, iż należy przerwać łamanie praw człowieka oraz trwałe likwidowanie źródeł przychodów do budżetu, które absolutnie nikomu nie przynosi żadnego pożytku. W opisanych wyżej przypadkach tracą absolutnie wszyscy. Nie ma jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia, które można uczciwie przedstawić wyborcom, uzasadniającego takie zachowanie organów rządowych i tolerowanie tego zachowania przez premiera.

 

PROPONOWANE DZIAŁANIA

 

 

Zwracamy się do ministra finansów, jako nadzorującego służbę celną, oraz Premiera RP, jako odpowiadającego za całą administrację podległą rządowi, z prośbą o powstrzymanie działań sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem Unii Europejskiej.

Zwracamy się z apelem do polskiego rządu i parlamentarzystów o minimum dobrej woli i  zmianę przed wyborami w trybie pilnym prawa celnego, aby nie było sprzeczne z polskim prawem podatkowym oraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zwracamy się do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę działań administracji rządowej, które na podstawie zmienianych wstecz interpretacji przepisów naruszają konstytucyjną gwarancję praw własności i podważają zaufanie obywatela do instytucji państwa.

Zwracamy się również do rzecznika praw obywatelskich o uznanie tego typu praktyk organów rządowych za naruszenie praw obywatelskich i niezwłoczne oraz publiczne działania, mające im zapobiec.

Oczekujemy od kandydatów do parlamentu w nadchodzących wyborach propozycji zmian w konstytucji, aby nie dochodziło do bezkarnego naruszania praw człowieka przez organy rządowe.

 

Z prośbą o interwencję wystąpiliśmy do:

1. Premiera RP pana Donalda Tuska,

2. Ministra Finansów pana Jacka Rostowskiego,

3. Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz,

4. Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka posła Ryszarda Kalisza,

5. Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senatora Stanisława Piotrowicza,

6. Przewodniczących klubów poselskich i parlamentarnych: posła Tomasza Tomczykiewicza (PO), posła Mariusza Błaszczaka (PiS) i posła Grzegorza Napieralskiego (SLD),

7. Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pani Danuty Przywary.

 

 

Dodatkowe Informacje:

 

Centrum im. Adama Smitha:

Patrycja Skibska, [email protected], 22 828 47 07

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców:

Klaudia Brzezińska, [email protected], 22 826 08 31

 

 

Załącznik:

Interpretacje Izb i Urzędów Skarbowych

IBPP3/443-1017/10/PH
2011.02.09
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Czy w przypadku, gdy ze wskazanych powyżej dokumentów wynika, iż nabywane pojazdy są samochodami ciężarowymi 2 osobowymi Wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczać podatku akcyzowego z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym?
Czy w przypadku, gdy po zarejestrowaniu pojazdu niebędącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym na wniosek właściciela, tj. Wnioskodawcy w samochodzie takim zostaną dokonane zmiany w postaci umieszczenia dodatkowych siedzeń, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z  20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ministra finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2010 r. (data wpływu 23 grudnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym nabycia oraz ewentualnej przeróbki samochodów ciężarowych o kodzie CN 8704 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

23 grudnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym nabycia oraz ewentualnej przeróbki samochodów ciężarowych o kodzie CN 8704.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność, której przedmiotem jest handel samochodami. W chwili obecnej planuje nabycie samochodów głównie terenowych bądź typu suv, w celu ich dalszej odsprzedaży. Są to pojazdy pochodzące z terytorium Unii Europejskiej lub spoza Unii, uprzednio niezarejestrowane w Polsce zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. W związku z kupnem przedmiotowych pojazdów Wnioskodawca będzie otrzymywać dokumenty, z których wynika, że są to samochody ciężarowe m.in.:
Fahrzeugbrief - niemiecki odpowiednik polskiej karty pojazdu, 
Fahrzeugschein - niemiecki odpowiednik polskiego dowodu rejestracyjnego

Niemieckie urzędy klasyfikują przedmiotowe pojazdy jako samochody ciężarowe, 2 osobowe, z zamkniętą skrzynią. Ponadto ich ładowność przekracza 500 kg. W związku z tym Wnioskodawca uznaje, że są to pojazdy przeznaczone do transportu towarów i zalicza je do kodu CN 8704. Wobec tego Wnioskodawca nie uiszcza podatku akcyzowego ani z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia/importu tych pojazdów ani też w związku z ich pierwszą sprzedażą na terytorium Polski.

Dodatkowo Wnioskodawca będzie posiadać dokument z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, w którym stwierdzono, że pojazdy te spełniają wymogi samochodu ciężarowego tzn. m.in. posiadają 2 miejsca do przewozu osób oraz trwałą przegrodę za pierwszym rzędem siedzeń.

Po zakupie pojazdów Wnioskodawca dokona pierwszej rejestracji na terytorium Polski. Następnie pojazdy te, zarejestrowane jako pojazdy ciężarowe zostaną odsprzedane nowym nabywcom. Po dokonaniu rejestracji i rozpoczęciu użytkowania czy też oczekiwaniu na klienta może dojść do sytuacji, w której Wnioskodawca dokonana w tych samochodach zmian polegających na zamontowaniu dodatkowych siedzeń skutkujących tym, że zamiast 2 siedzeń będzie 4,5,7 siedzeń, oraz usunięciu trwałej przegrody za siedzeniami.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
* Czy w przypadku, gdy ze wskazanych powyżej dokumentów wynika, iż nabywane pojazdy są samochodami ciężarowymi 2 osobowymi Wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczać podatku akcyzowego z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym...
* Czy w przypadku, gdy po zarejestrowaniu pojazdu niebędącego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym na wniosek właściciela tj. Wnioskodawcy w samochodzie takim zostaną dokonane zmiany w postaci umieszczenia dodatkowych siedzeń po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej sytuacji nie powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego. Stosownie do art. 100 ust. 1 w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

* import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
* nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
* pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: 
* wyprodukowanego na terytorium kraju,
* od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.
Wobec tego obowiązek zapłaty podatku akcyzowego dotyczy wyłącznie samochodów osobowych. Z kolei zgodnie z art. 100 ust. 4 samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Z przytoczonej definicji samochodu osobowego wynika, że decydującym kryterium jest przeznaczenie pojazdu. Jest to podstawowy czynnik decydujący o przyporządkowaniu pojazdu do danego kody CN. Na takim stanowisku stanął WSA w wyroku z dnia 28 kwietnia 2009 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt III SA/WA 271/08. Z kolei o przeznaczeniu pojazdu świadczą jego cechy. Przedmiotowe pojazdy zdaniem Wnioskodawcy posiadają cechy charakterystyczne dla samochodów przeznaczonych do transportu towarów - trwała przegroda, 2 miejsca, część ładunkowa mogąca służyć wyłącznie do przewozu ładunków.

Istotne jest także że ich ładowność przekracza 500 kg, a część ładowności przypadającej na kierowcę i pasażera (ok. 160 kg) jest mniejsza niż część przypadająca na towary. Ponadto z dokumentów wydanych przez niemieckie urzędy oraz z badania Okręgowej Stacji będzie wynikało, że są to pojazdy ciężarowe. Zważywszy na przytoczone okoliczności należy uznać że przedmiotowe pojazdy nie są samochodami osobowymi w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym a Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty podatku akcyzowego.

Wnioskodawca uważa, że dokonanie na wniosek korzystającego przeróbek polegających na usunięciu trwałej przeszkody oraz zwiększeniu liczby siedzeń, w samochodzie uprzednio zarejestrowanym w Polsce jako samochód ciężarowy nie będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego przez Wnioskodawcę. Jak wskazano powyżej obowiązek zapłaty tegoż podatku dotyczy tylko samochodów osobowych. Skoro dany pojazd zostanie zarejestrowany jako samochód ciężarowy to okoliczność dokonania w nim przeróbek jest obojętna dla opodatkowania podatkiem akcyzowym. Wobec powyższego, w przypadku dokonania takich przeróbek, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego. Taki sam pogląd wyraził Urząd Celny w Krakowie w interpretacji z dnia 24 czerwca 2005 roku o sygnaturze 351000-RPA-91103-22-05.
Stanowisko Wnioskodawcy znajduje odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 października 2009 r. o sygnaturze IPPP3/443-678/09-5/KB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie podkreślić należy, iż kwestie dotyczące klasyfikacji statystycznych nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego klasyfikacji statystycznej wyrobów. Za prawidłową klasyfikację wyrobu odpowiedzialny jest bowiem Wnioskodawca. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby) wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11) zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania: rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego według:

* Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
* Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),
* Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN),
* Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),
* Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11 ze zm.), zwanej dalej ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy (art. 1 ust. 1 ustawy).

Stosownie do art. 3 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

* import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
* nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
* pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: 
* wyprodukowanego na terytorium kraju,
* od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.
Stosownie do art. 102 ust. 1 ww. ustawy, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 lub 2.

W myśl art. 100 ust. 4 ww. ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo - towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W związku z powyższym pojazdy mechaniczne przeznaczone do transportu towarów klasyfikowane do kodu CN 8704, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Stosownie do art. 2 pkt 7 lit. a ustawy, importem - jest przywóz samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 9 ustawy, nabyciem wewnątrzwspólnotowym jest przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca prowadzi działalność, której przedmiotem jest handel samochodami. W chwili obecnej planuje nabycie samochodów głównie terenowych bądź typu suv, celem ich dalszej odsprzedaży. Są to pojazdy pochodzące z terytorium Unii Europejskiej lub spoza Unii, uprzednio niezarejestrowane w Polsce zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. W związku z kupnem przedmiotowych pojazdów Wnioskodawca będzie otrzymywać dokumenty, z których wynika, że są to samochody ciężarowe m.in.:
Fahrzeugbrief - niemiecki odpowiednik polskiej karty pojazdu, 
Fahrzeugschein - niemiecki odpowiednik polskiego dowodu rejestracyjnego.

Niemieckie urzędy klasyfikują przedmiotowe pojazdy jako samochody ciężarowe, 2 osobowe, z zamkniętą skrzynią. Ponadto ich ładowność przekracza 500 kg. W związku z tym Wnioskodawca uznaje, że są to pojazdy przeznaczone do transportu towarów i zalicza je do kodu CN 8704. Wobec tego Wnioskodawca nie uiszcza podatku akcyzowego ani z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia/importu tych pojazdów ani też w związku z ich pierwszą sprzedażą na terytorium Polski.

Dodatkowo Wnioskodawca będzie posiadać dokument z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, w którym stwierdzono, że pojazdy te spełniają wymogi samochodu ciężarowego tzn. m.in. posiadają 2 miejsca do przewozu osób oraz trwałą przegrodę za pierwszym rzędem siedzeń.

Po zakupie pojazdów Wnioskodawca dokona pierwszej rejestracji na terytorium Polski. Następnie pojazdy te, zarejestrowane jako pojazdy ciężarowe zostaną odsprzedane nowym nabywcom. Po dokonaniu rejestracji i rozpoczęciu użytkowania czy też oczekiwaniu na klienta może dojść do sytuacji, w której Wnioskodawca dokonana w tych samochodach zmian polegających na zamontowaniu dodatkowych siedzeń skutkujących tym, że zamiast 2 siedzeń będzie 4,5,7 siedzeń, oraz usunięciu trwałej przegrody za siedzeniami.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, iż decydujące znaczenie w sprawie ma ustalenie czy przedmiotem nabycia i sprzedaży przez Wnioskodawcę będą samochody osobowe w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy, tj. pojazdy objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, czy też inne pojazdy nie spełniające ww. definicji samochodu osobowego.

Jak wskazał Wnioskodawca, przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia/importu będą pojazdy zaliczone przez Wnioskodawcę do kodu CN 8704.

W związku z powyższym, będące przedmiotem wniosku pojazdy mechaniczne zaklasyfikowane do CN 8704 nie są samochodami osobowymi w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy i tym samym nie podlegają podatkowi akcyzowemu z tytułu czynności, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy.

Ponadto w odniesieniu do hipotetycznej sytuacji, w której Wnioskodawca dokonałby w pojazdach będącym przedmiotem wniosku zmian polegających na zamontowaniu dodatkowych siedzeń skutkujących tym, że zamiast 2 siedzeń będzie 4,5,7 siedzeń, oraz usunięciu trwałej przegrody za siedzeniami, zauważyć należy, że jeżeli czynności te dotyczyć będą pojazdów innych niż wskazane w art. 100 ust. 4 ustawy, to nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku akcyzowym.

A zatem, jeżeli wskazany przez Wnioskodawcę kod CN 8704 dla przedmiotowych samochodów jest właściwy, to stanowisko Wnioskodawcy, iż Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, należało uznać za prawidłowe.

Tym samym również za prawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku dokonania przeróbek, o których mowa we wniosku, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Reddit icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon
Twitter icon
Facebook icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...

piątek, 2018-10-26

Informacja prasowa o stanie inicjatywy Centrum im. Adama Smitha w sprawie projektu ustawy dotyczącej podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet

W środę 10 października 2018 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej złożonej z ekspertów Centrum im. Adama Smitha oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy dotyczącego podejmowania uchwał przez zgromadzenia wspólników przez Internet.

Dyrektor Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Pan Paweł Janik wyraził podziękowanie...

niedziela, 2018-08-12

Mariusz Łuszczewski ekspertem ds. relacji indyjskich

Mariusz Łuszczewski decyzją zarządu Centrum jest nowym ekspertem ds. relacji indyjskich. Oficjalne wręczenie tytułu eksperta miało miejsce 8 sierpnia 2018 roku.

poniedziałek, 2020-06-01

KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

Materiał z konferencji KOSZTY WYCHOWANIA DZIECI 2020

do pobrania na miejscu lub z tiny.pl/79q15

film: https://youtu.be/GoZre5PAANU ...

czwartek, 2019-06-06

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

8 CZERWCA DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ 2019

INFORMACJA PRASOWA CENTRUM IM. ADAMA SMITHA, Warszawa, 6 czerwca 201 9

 

Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień wolności podatkowej w Polsce od 1994 roku. 

W 2019 roku ...